Търсене в този блог

ЗА МЕН /// ABOUT MEОбичам натуралните неща, естествените хора и взаимоотношения.

Харесвам естествените материали и обичам да творя с тях.

Обичам ръчно изработените неща, защото те имат душа и сърце, които е вложил в тях създателят им.

Създаденото с любов е дълговечно и неговите вибрации променят света наоколо, носейки повече светлина!

Доставя ми истинско удоволствие да влагам любов и светлина в моите произведения.
За мен творенията от вълна, коприна, памук, лен, хартия, дърво притежават истинска неподправена красота, а в дома носят уют, топлина и хармония.
Най-любима от всички ми е вълната – една истинска извечна материя, „топлата глина“, с която човек може да сътвори почти всичко!

Аз вярвам, че развивайки творческите си способности, ние осъзнаваме ролята си на творци на собственото си битие, на собствения си свят!


Може да ме последвате тук, в моята вселена:
http://svetlanaarts.blogspot.com/

или да зърнете нещичко от моя свят:
http://picasaweb.google.bg/svetlanakostova1212

Можете да ми бъдете приятели тук:
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212

или да си подарите нещо, създадено от мен с любов:
www.etsy.com/shop/LanAArt

Светлана Костова
ЛАнААрт

I love natural things, people and natural human relations.

I like natural materials and I love to create with them.
I love hand-made things because they have soul and heart, which has put in them their creator.
Created by love has longevity, and its vibrations change the world around, bringing more light!

For me is great pleasure to put my love and light in my works.
In the creations of wool, silk, cotton, linen, paper, wood I see their true natural beauty, harmony, comfort and warmth. The most favorite for me is the wool - a real primordial matter, "warm clay"! Using wool, you one can create almost anything!

I believe that developing own creative abilities, we realize the role as creators of our own being, our own world!

You can follow me in my universe here:
http://svetlanaarts.blogspot.com/

or see some pieces of my world:
http://picasaweb.google.bg/svetlanakostova1212

You can be my friend here:
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212

or buy something made by me with love:
www.etsy.com/shop/LanAArt

Svetlana Kostova
LAnAArt

Translate

Последователи