Търсене в този блог

сряда, 29 февруари 2012 г.

МОЯТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА „ЗЕМЯ НА МЕЧТИ“ /// MY SOLO EXHIBITION "LAND OF DREAMS"

Или какво искам да усетят и да си спомнят посетителите на моята трета самостоятелна изложба художествен текстил, която може да се види от 20 февруари до 20 март 2012 г. в една от залите на Исторически музей Ботевград


Обичате ли да мечтаете?


Нямате време за това?! А може би сте забравили, как се прави?Искате ли, да си върнете усещането за блаженство и безметежност, присъщо на този процес?Тогава, нека заедно да направим едно пътешествие назад във времето, когато бяхме деца.Спомняте ли си онова сладко полусънено състояние, когато лежейки в леглото се пробуждате.Сънят още не ви е напуснал напълно, тялото е блажено отпуснато...Там, в стаята ви, има един прозорец.В него има късче небе, защото такива са прозорците - в тях винаги трябва да има късче небе! И така, прозорецът гледа небето с вашите очи.
Вие примижавате, защото светлината, ярка и прекрасна, нахлува през тях.
И тогава се случват чудеса.
Малки цветни кръгове танцуват върху миглите ви, сливат се и се разделят, порастват или се смаляват...Феерия от цвят и светлина!


Любувате ѝ се...Времето спира.Съществува само играта на Светлината...После отваряте очите си по-широко и тогава забелязвате облачетата, които плуват в синевата на небето.Можете да разпознаете в тях нечие лице или да видите сладка животинка.
Формите се сменят толкова бързо, а вие изпитвате едно сладко блаженство.
Светът е толкова прекрасен!Виждате дървото до прозореца и се усмихвате. Чувате птичките, които весело чуруликат...Спомнихте ли си?!Да!!! Ето, виждате ли!
А това тук са моите спомени, моите мечти!

А знаете ли, че мечтите стават реалност - онези истинските, чистите, излезли от блаженството сърцето! Всяко дете го знае!
Пребивавайте повече в това състояние и тогава животът ви наистина ще се превърне в една красива сбъдната мечта!

С любов към всички вас!

СветЛанА


In English:

Or what I feel and  want to remember to visitors of my third solo exhibition art textiles that can be seen from 20 February to 20 March 2012 in one of the halls of the Historical Museum BotevgradDo you dream?No time for that?Or maybe you forgot how to do?Want to get your feeling of bliss and serenity inherent in this process?Then, let us make a trip back in time when we were kids.Remember that sweet sleep state, lying in bed when you awaken. The dream has not left you completely, your body is blissfully relaxed. There, in your room has a window. There is a piece of heaven, because they are windows, they should always have a piece of heaven!So the window watching the sky with your eyes. You squinting because the light, bright and beautiful, pours through them. And then miracles happen. Small colored circles dancing on your lashes, merge and divide, grow or shrink ... Pageant of color and light!Admire her.Time stops ...There is only the game of Light ...Then open your eyes wider, and then notice clouds that swim in the blue sky. You can recognize them in someone's face or see cute animals. The forms change so fast and you feel a sweet bliss. The world is so beautiful!You see the tree to the window and smile. You hear the birds chirping merrily that ...Do you remember?Yes!!! Do you see!
And these are my own memories, my dreams!Did you know that dreams come true - those real, pure, bliss out of your heart! Every child knows it!Staying longer in this state and then your life will really become a beautiful dream!Love you all!SvetLanA

вторник, 28 февруари 2012 г.

Курс по филц (felt, плъст, нетъкан текстил от вълна). 8-мо занимание - Смесена техника. Цвете.

Преподавател: Светлана Костова
Тема: Изработка на цвете.

Време на провеждане: 
1 март 2012, четвъртък, от 18:00 до 20:30 часа

На адрес:
гр. София, ул. Дамян Груев 18, ет. 4, ап. 10


Времетраене: 2,5 часа.

Цена: 20 лв.
Материалите са включени в цената.

За записване:

Светлана Костова – тел. 0878 99 38 66, 0887 99 31 66
E-mail:
svetlanakostova@abv.bg

Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие!

На участниците напомням да си носят две памучни хавлиени кърпи.

Курсът се провежда всеки четвъртък от 18 до 20:30 часа на посочения адрес, като всеки път темата е различна и се изучават различни техники и тяхното приложение.

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:

http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://svetlanaarts.blogspot.com/
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Курс по филц (felt, плъст, нетъкан текстил от вълна). 7-мо занимание - Мокра техника. Терлици или елфски обувки..

Преподавател: Светлана Костова
Тема: Работа с плосък шаблон. Изработка на терлици или елфски обувки :).

Време на провеждане: 
23 февруари 2012, четвъртък, от 18:00 до 20:30 часа

На адрес:
гр. София, ул. Дамян Груев 18, ет. 4, ап. 10


Времетраене: 2,5 часа.


Цена: 20 лв.
Материалите са включени в цената.

За записване:

Светлана Костова – тел. 0878 99 38 66, 0887 99 31 66
E-mail:
svetlanakostova@abv.bg

Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие!

 

На участниците напомням да си носят две памучни хавлиени кърпи и подходящ материал за изработката на шаблон - ок. 0,5 - 1 кв.м опаковъчен полиетилен с мехурчета, подложка за ламиниран паркет или плътен памучен плат тип брезент.

Курсът се провежда всеки четвъртък от 18 до 20:30 часа на посочения адрес, като всеки път темата е различна и се изучават различни техники и тяхното приложение.

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:

http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://svetlanaarts.blogspot.com/
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

сряда, 22 февруари 2012 г.

Една нетипична техника за създаване на мартеници бе демонстрирана пред ученици - videos.botevgrad.com

Една нетипична техника за създаване на мартеници бе демонстрирана пред ученици от Светлана Костова преди откриването на самостоятелна ѝ изложба „Земя на мечти“- художествен текстил в Ботевградския исторически музей. 

Източник / Source: http://videos.botevgrad.com 
http://videos.botevgrad.com/view/15726/Edna-netipichna-tehnika-za-sazdavane-na-martenici-dnes-be-demonstrirana-pred-uchenici/latestLocal/

A non-typical technique for creating martenitsi (a traditional Bulgarian March red-white amulet) was demonstrated to elementary school students by Svetlana Kostova before opening her own solo exhibition "Land of Dreams" - art textiles in Botevgrad Historical Museum.

вторник, 21 февруари 2012 г.

Изложбата "Земя на мечти" бе открита в Историческия музей - Ботевград

Един репортаж на Botevgrad.com за откриването на моята самостоятелна изложба "Земя на мечти" - художествен текстил в Историческия музей на Ботевград на 20.02.2012.
Изложбата ще продължи до 20 март.

Светлана Костова - ЛАнААрт

Източник / source:
http://videos.botevgrad.com/view/15725/Izlojbata-Zemya-na-mechti-be-otkrita-tazi-vecher-v-Istoricheskiya-muzey/latestLocal/A reportage of Botevgrad.com for the opening of my solo exhibition "Land of Dreams" of art textiles in the Historical Museum of Botevgrad, 20.02.2012.
The exhibition will run until March 20.
Svetlana Kostova - LAnAArt

Художникът Светлана Костова: Давам на вълната любов и тя отдава любов - Бот.БГ

Източник:
http://bot.bg/v4/?t=vcontent&id=12861
20.02.2012, 19:34  

Изложба "Земя на мечти" на декоративни пана, килими, дамски аксесоари - чанти, шалове, брошки и обици, бе открита в зала "Орханиец" на Исторически музей Ботевград.
Авторът - Светлана Костова, е загърбила две магистратури и успешен бизнес в рекламна агенция, за да се занимава с творчество. Прави прекрасни неща от филц (плъстена вълна, която се получава от естествената чрез триене, биене, търкане, тепане. Обича и експериментира с нейното оцветяване с естествени багрила. Признава, че техниката е популярна по света и се е учила сама от книги, които си поръчва от чужбина, но за съжаление у нас традицията се е загубила.
Директорът на музея Тодорка Коцева представи Светлана Костова и я нарече "най-слънчевото пораснало момиче на свeта". Обича естествените неща и определя себе си като съзидателен оптимист-реалист. Нейни произведения са включени в общите експозиции на секция "Текстил" към СБХ през 2009 и 2010 год, и в изложби на галерия "Алтера". През 2005 год. прави своя избор и заниманията и се насочват в три области - текстил - филц, рисувана коприна и живопис. Пише книга за традициите на символите в българските тъкани и шевици. Често мечтае за далечни пътешествия, но и тези на духа и стигат. Денят и започва с чаша кафе и завършва с мечти. Освен с творчество се занимава и с други приятни неща - градинарство, аромати и света на символите.
Пред многобройните зрители художничката разказа за любовта си към вълната и техниката на изработване на нетъкан текстил. "В България хората някак си гледат с пренебрежение към вълната, като нещо просто и селско, чудят се какво да я правят, оставят неща, завещани от предците в скриновете и музеите. А хората в развитите и богати страни използват в домовете си предимно естествени материи и ценят природното. Като мисия приемам да покажа на хората този наистина извечен материал, една традиция от хиляди години, а сега обогатена с нови средства и визия. Но това е същата древна техника, която човечеството познава от 5-6 хиляди години. Защо работя с вълна? Преди време рисувах, обичам акварела, темпера, акрила, рисувам коприна. Но да ви призная, вълната е обсебваща материя, носи много топлина, нежност, любов. И колкото повече работя с нея, осъзнавам, че е тя е жива материя. Тъй като вълната има белтъчно влакно, а човекът има белтъчна структура, вълната си взаимодейства с нас. Каквото подадеш на вълната, с това тя ти отговаря. Работите с любов и тя се изпълва с любов, но и отдава тази любов. Когато тя не е обработена агресивно с химически средства, вълната е жива. Повярвайте ми, понякога искам да направя нещо, тя, обаче, си има "своето мнение" и често пъти й се доверявам и я оставям да ми каже как да продължа. Това не съм го вярвала, но съм чела, че Микенанджело е четял така камъка, а други хора така усещат глината. Доверявам се на вълната и тя ми се доверява".
Изложбата е плод на собствени изживявания и асоциации от детството на художничката, нейното битие и творчески фантазии. Използвайки техниката филц, на български плъст, на ръчно изработване на тъкани от вълна, в момента има широко приложение и е абсолютен хит на Запад, съобщи още Светлана Костова. Тя преподава тази техника в обучителен център "Здраве и цветове" гр. София.

Малко преди откриване на изложбата, близо един час, приложникът Светлана Костова демонстрира пред ботевградските ученици как се получава филц. Участниците в работилницата подходиха с желание при изработването на мартеници от бяла и червена вълна.
Изложбата гостува в нашия град до 20 март.

понеделник, 20 февруари 2012 г.

Светлана Костова: В Ботевград дойдох при непознати, а си тръгнах с приятели - Botevgrad.comСветлана Костова: В Ботевград дойдох при непознати, а си тръгнах с приятели

"Изкуството сближава хората, защото аз дойдох в Ботевград при непознати, а си тръгнах с приятели", това сподели след приключване на изложбата в зала "Орханиец" в Историческия музей Светлана Костова.
Тя предлага на ботевградчани своите произведения, които са направени изцяло от вълна. Сред тях е цветен килим, който е завършен в деня преди изложбата. "Направен е от множество цветни топчета, като за направата на всяко са необходими поне 15 минути. В основата съм вложила канап от Юта, на който са навързани всички елементи. Багрилата са естествени, но използвам и изкуствени бои, защото естествените багрила имат пастелни тонове. Понякога цветността е важна, за да изразя вдъхновението си", сподели Светлана Костова.
Сред експонатите правят впечатление и цветни шалове, чанти и декоративни елементи, които всяка жена с удоволствие би носила. Изложбата ще е на разпложение до 20 март, съобщиха организаторите.

Етикети към тази новина:
Светлана Костова приложни изкуства

неделя, 19 февруари 2012 г.

Изложба на художествен текстил в музея - Bot.bg

Източник:  http://bot.bg/v4/?t=vcontent&id=12843
15.02.2012, 14:46 |     
Сподели
Историческият музей в Ботевград организира изложба на художествен текстил "Земя на мечти" от Светлана Костова. Изложбата е част от проявите в "Салон на излуствата 2012" на музея.
Светлана Костова е приложник. Изработва бижута от вълна в техника "филц" и аксесоари като шалове, колани, чанти, шапки.
"Обичам естествените неща, хора и взаимоотношения, харесва ми да творя с естествени материали. Обичам ръчно изработените неща, защото те имат душа и сърце. Създаденото с любов е дълговечно и носи светлина! Най-любимият ми материал е вълната – една истинска извечна материя, „топлата глина“, с която човек може да сътвори почти всичко! Аз вярвам, че развивайки творческите си способности, ние осъзнаваме ролята си на творци на собствения си свят! ", заявява пред вестник "Форум" миналата година Светлана Костова.
Откриване на изложбата в 17:00 часа на 20 февруари в музея.

събота, 18 февруари 2012 г.

„Салон на изкуствата 2012г.” в Ботевград продължава с изложбата „Земя на мечти” на Светлана Костова - balkanec.bg


http://www.balkanec.bg/„salon-na-izkustvata-2012g.”-prodyljava-s-izlojbata-„zemq-na-mechti”-3426.html

сряда, 15 февруари 2012 г.

Botevgrad.com :: Приложничката Светлана Костова ще представи изкуството си в Исторически музей – Ботевград (Новини, Местни новини)

Botevgrad.com :: Приложничката Светлана Костова ще представи изкуството си в Исторически музей – Ботевград (Новини, Местни новини)

Новини» Местни новини
  
Приложничката Светлана Костова ще представи изкуството си в Исторически музей – БотевградИзложба на художествен текстил ще бъде подредена в Исторически музей – Ботевград. Тя е озаглавена „Земя на мечти” и е част от инициативата на музея „Салон на изкуствата 2012 год.”. Автор на експонатите е приложничката Светлана Костова. Час преди откриване на изложбата тя ще покаже на желаещите посетители как да направят мартеници от естествени материали за любимите си хора. Обучението започва точно в 16 часа, съобщиха организаторите.
Светлана Костова е изучавала приложна графика и рекламен дизайн в Колеж по мода и дизайн „Св.Ариадна”. Живее в София. Тя изработва уникални бижута, шалове, чанти и други аксесоари от вълнен филц. А на въпроса защо работи точно с този материал, отговаря така: „Вълната е изключително пластичен материал. Наричат я „топлата глина. С нея може да се създаде почти всички и да му се вдъхне живот. Оставям се тя да ме води и тогава създавам най-хубавите неща.”.
Според приложниката ръчно изработените пана и аксесоари носят душата и сърцето на своя създател.
Курсовете, които организира Светлана Костова, са интересни и винаги събират много посетители.
Светлана Костова изложба текстил  

Източник: botevgrad.com
Дата: 15.02.2012, 15:58

вторник, 14 февруари 2012 г.

Курс по филц (felt, плъст, нетъкан текстил от вълна). 6-то занимание - Мокра техника. Шапка.

Преподавател: Светлана Костова

Тема: Работа с плосък шаблон. Изработка на шапка.

Време на провеждане: 
16 февруари 2012, четвъртък, от 18:00 до 20:30 часа

На адрес:
гр. София, ул. Дамян Груев 18, ет. 4, ап. 10


Времетраене: 2,5 часа.

Цена: 20 лв.
Материалите са включени в цената.

За записване:

Светлана Костова – тел. 0878 99 38 66, 0887 99 31 66
E-mail:
svetlanakostova@abv.bg

Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие!


Курсът се провежда всеки четвъртък от 18 до 20:30 часа на посочения адрес, като всеки път темата е различна и се изучават различни техники и тяхното приложение.

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:

http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://svetlanaarts.blogspot.com/
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

петък, 10 февруари 2012 г.

КАПУЧИНО И ШОКОЛАД /// CAPPUCCINO & CHOCOLATE

 Създадох тези украшения от вълна в техника филц (felt, плъст, нетъкан текстил).

Артистични и оригинални тези аксесоари носят любовта, с която са сътворени.

Техните красиви натурални цветове на мляко, какао и шоколад могат да ви дадат усещане за топлина, уют и аромати, които съпътстват срещите с приятели!

Някои от тях може да намерите и в моя е-магазин: http://www.etsy.com/shop/LanAArt

Или да се свържете с мен тук: svetlanakostova@abv.bg

Светлана Костова - ЛАнААрт
http://svetlanaarts.blogspot.com/ 
I created these jewels by hand in felt technique.

Artistic and original, these accessories carry the love with which they were created.

Their beautiful colors of natural milk, cocoa and chocolate can give you a feeling of warmth, comfort and aromas that accompany meetings with friends!

Some of them can be found in my e-shop: http://www.etsy.com/shop/LanAArt
Svetlana Kostova - LAnAArt
http://svetlanaarts.blogspot.com/ 

понеделник, 6 февруари 2012 г.

Курс по филц (felt, плъст, нетъкан текстил от вълна). 5-то занимание - Мокра техника. Изработка на малко цветно пано по предварителен проект.

Преподавател: Светлана Костова

 

Тема: Изработка на малко цветно пано от вълна по предварително създаден проект с отчетливи контури и спазване на предварителния замисъл.


За целта е необходимо да сте предварително подготвени с проект върху картон или лист хартия с размери не по-малки от 30 см и не по-големи от 50 см.


Време на провеждане: 
9 февруари 2012, четвъртък, от 18:00 до 20:30 часа

На адрес:
гр. София, ул. Дамян Груев 18, ет. 4, ап. 10


Времетраене: 2,5 часа.

Цена: 20 лв.
Материалите са включени в цената.

За записване:

Светлана Костова – тел. 0878 99 38 66, 0887 99 31 66
E-mail:
svetlanakostova@abv.bg

Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие!


Курсът се провежда всеки четвъртък от 18 до 20:30 часа на посочения адрес, като всеки път темата е различна и се изучават различни техники и тяхното приложение.

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:

http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://svetlanaarts.blogspot.com/
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

събота, 4 февруари 2012 г.

Като искрящо червено вино! /// As a sparkling red wine!

Брошки от вълна, създадени в техника филц (felt, плъст, нетъкан текстил) от Светлана Костова - ЛАнААрт.
За контакт: svetlanakostova@abv.bg , http://svetlanaarts.blogspot.com/
Някои от тях може да намерите и в моя е-магазин: http://www.etsy.com/shop/LanAArt

 Felted brooches created by Svetlana Kostova - LAnAArt. Some of them can be found in my e-shop: http://www.etsy.com/shop/LanAArt

четвъртък, 2 февруари 2012 г.

ЗИМНИ ЦВЕТЯ /// WINTER FLOWERS

Брошки от вълна, създадени в техника филц (felt, плъст, нетъкан текстил)
от Светлана Костова - ЛАнААрт.
За контакт: svetlanakostova@abv.bg , http://svetlanaarts.blogspot.com/ 

Някои от тях може да намерите и в моя е-магазин: http://www.etsy.com/shop/LanAArt


 Felted brooches created by Svetlana Kostova - LAnAArt.
Some of them can be found in my e-shop: http://www.etsy.com/shop/LanAArt


 

сряда, 1 февруари 2012 г.

Курс по филц (felt, плъст, нетъкан текстил от вълна). 4-то занимание - Мокра техника - работа с обемен шаблон...

Преподавател: Светлана Костова

Време на провеждане: 
2 февруари 2012, четвъртък, от 18:00 до 20:30 часа
На адрес:
гр. София, ул. Дамян Груев 18, ет. 4, ап. 10


Времетраене: 2,5 часа.
Цена: 20 лв.
Материалите са включени в цената.

За записване:

Светлана Костова – тел. 0878 99 38 66, 0887 99 31 66
E-mail:
svetlanakostova@abv.bg

Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие!


Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:

http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://svetlanaarts.blogspot.com/
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

Translate

Последователи