Търсене в този блог

сряда, 30 октомври 2013 г.

Плъстено пано-картина НОСТАЛГИЯhttp://www.etsy.com/listing/113596337/felt-art-picture-nostalgia-summer


http://www.etsy.com/listing/113596337/felt-art-picture-nostalgia-summer
Разхождам се някъде наоколо...

Наблизо е река Огоста. Чувам шума й!

Виждам синевата на Стара планина в далечината...

Тополите, селският път... Ухае на сено!

Поляната е пълна с пеперуди, жужене на пчели и птичи песни от близките дървета.

Сладка шумотевица...

Още съм там...

Всичко е толкова реално! Ваканциите на село, баба и дядо, безкрайните летни дни, сладките сънища... Всичко!
 
Още е живо!
В мен!

 

Художник: Светлана Костова - ЛАнААрт.
Носталгия, картина (пано), размер: 43 x 34 см, дебелина ок. 5 мм.
Българска вълна, техника мокър филц.


Тази картина е създадена от различни видове вълна, повечето от които обагрих собственоръчно. Някои от цветовете са получени от екстракти на листа и цветя. Други са в естествените за вълната цветове - кафяво, сиво и нюанси на бялото и кремавото.

Идеи за експониране:
Това художествено произведение може да бъде излагано като пано или рамкирано като картина.
Аз предлагам картината без рамка.

Методи за почистване:
Можете просто да почистите праха, ако картината е изложена без стъкло.
В случай на нужда можете да я изперете на ръка с препарат, подходящ за вълна. Изплакнете добре и добавете малко оцет (около 1 супена лъжица оцет в 1 л вода) при последното изплакване.
Изтискайте водата внимателно.
Не извивайте!
Попийте излишната влага с памучна кърпа. Оставете да изсъхне на въздух.
Не сушете в сушилня!Ако имате още въпроси, не се колебайте да попитате!

 
Светлана Костова - ЛАнААрт
http://svetlanaarts.blogspot.com/
 
 
 

 

Artistic round felted wool floor carpet NEW EARTH

The Earth is our Mother, our cradle and our protector!

http://www.etsy.com/listing/93668980/unique-round-floor-carpet-new-earth

The Earth builds and feed our bodies and our senses with unimaginable wealth of colors, sounds, tastes and scents! 
 
 
World of Earth's forms is eternal source of inspiration!

We humans are what we are thanks to the Earth!  
 
She is not just our home - the Earth and we are One!
 
She is ours, but we belongs to her, along with all that fulfills her and inhabits!
 
 
http://www.etsy.com/listing/93668980/unique-round-floor-carpet-new-earth
 
All together!
United like all these balls, like pieces in the puzzle drawing colorful picture, where every piece is unique and necessary!


Our dreams and our energy create the new reality - new Earth under the new Sky!

Love in Action!


 


 
Many of my creations are inspired by Earth!
 

Ecological materials, natural colors and dyes!
 
 
 
This unique floor carpet named NEW EARTH I made of wool in pastel dreamy colors in needle felt technique.

The carpet has a rough surface coming from the numerous balls that create a sense of thousands of points or stones collected from all around the world and united like pieces of beauty, like people connected with Love!
This artwork I finished in February 2012 for my last solo exhibition art textiles called "Land of Dreams" and exposed in the Historical Museum - Botevgrad, Bulgaria.
More about the exhibition you can see here:
http://felt-filz-culture.blogspot.com/2013/10/remembering-my-solo-felt-art-exhibition.html .
 
 
Diameter: 1,10 m = 43,3 inches approximately.
Thickness: between 2 and 5 cm = 0,79-1,97 inches.
Please note, that the balls are very good felted, they are hard, dense and thick - almost double thicker than usually make them!

The carpet is created of raw (wild) wool, most of them I have dyed own by hand. Others are in the wool's natural white, grey and brown shades. Some other colors I've dyed with extract of natural leaves.
Making the rug took me several weeks to create art projects, dyeing wool and hard work to make a big, hard balls and unite them all together in round shape.
Only the arrangement of the balls and stringing them took me a week!
Handmade by me own.
The balls are strung together with jute twine.

You can combine this art piece with this one I gave a name Earth meadow or Land of Dreams2: http://www.etsy.com/listing/83097273/land-of-dreams-unique-felt-wool-art-work

Cleaning methods:
Clean the dust when necessary. You can use vacuum-cleaner.
But there is no need for frequent washing! Once per year or two years (or even more) is enough!
Please, have in mind that you can wash this carpet only with clean water, if there is no dirty stains. Natural wool, such this one, has self clean ability and there is no need of detergents!
You can wash by hand in the bathtub or in the yard with plenty of running water.
Please, have in mind that the wet wool increased its weight that complicated the process. Before lifting or moving the wet carpet, wait for the water to drain better than thereof - this is important!

But if you decided to use washing agent, hand wash is permissible by gentle washing agents suitable for wool.
Finally good rinse of detergent. In the last rinsing you can add some vinegar in the water to neutralize the remnants of soap.
Allow carpet to drain well.
Please, do not twist! The rest of the water in the wool balls absorb gently with cotton towels.
Dry on a flat surface - for example, on pavement or grass.
Dry only on the horizontal surface and do not hang up!
Please, do not wash in washing machine!
Please, do not dry in the dryer!

There is no need of frequently washing or cleaning!

If you have any questions about this my work, please feel free to ask.

Sincerely,
Svetlana Kostova - LAnAArt

неделя, 27 октомври 2013 г.

НОВА ЗЕМЯ - артистичен кръгъл килим от плъстени топчетаЗемята е нашата майка, нашата люлка и закрилница!


http://www.etsy.com/listing/93668980/unique-round-floor-carpet-new-earth

Тя изгражда и храни телата и сетивата ни с невъобразимото си богатство от багри, звуци, вкусове и аромати!

 
 
 
Светът на формите й е вечен извор на вдъхновение!

Ние човеците сме това, което сме, благодарение на Земята!   
 
Тя е не просто наш дом - Земята и ние сме едно!
 
Тя е наша, но и ние сме нейни, заедно с всичко, което я изпълва и населява!
 
 
http://www.etsy.com/listing/93668980/unique-round-floor-carpet-new-earth
 
Всички заЕдно!

Обединени като тези цветни топчета, като парченца от пъзела, изобразяващ пъстра красива картина, където всяка частичка е уникална и необходима!

Нашите мечти и енергия създават новата реалност - новата Земя и новото небе!

Това е Любов в действие!


 


Много от моите творения са вдъхновени от Земята и са създадени от екологични материали, естествени цветове и натурални багрила! 
 
Този килим, когото нарекох НОВА ЗЕМЯ, създадох от вълна в пастелни мечтателни цветове чрез филц техниката иглонабиване. Килимът е уникален и не може да бъде повторен. 

Той има неравна повърхност, която се получава от множеството плъстени топчета, които създават усещане за хиляди точки или камъчета, събрани от всички части на света и обединени като парченца красота, като хора, свързани от Любовта!

Това мое произведение завърших през февруари 2012 за моята тогавашна самостоятелна изложба на художествен текстил в Исторически музей - Ботевград, наречена ЗЕМЯ НА МЕЧТИ. За нея може да прочетете повече тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/2013/10/blog-post_7730.html.
 
 

Диаметърът на килима е около 1,10 м.
Дебелината му е между 2 см и 5 см.
Топчетата са много добре заплъстени, много твърди, плътни и дебели - почти два пъти по-плътни и дебели, отколкото се правят обикновено!

Килимът е направен от вълна, която не е минавана на дарак. По-голяма част от нея съм чистила и багрила сама.
Някои от използваните цветове са естествените за вълната бял, сив, кафяв. Други съм боядисвала с естествени багрила, извлечени от растения.

Изработването на този килим ми отне няколко седмици, започвайки с художествения проект, багренето на вълната и най-трудната част - да създам големи, твърди топчета и да ги нанижа заедно, за да постигна желаната кръгла форма на килима. Топчетата свързах чрез множество нанизвания с канап от юта.

Само подреждането на топчетата според замисъла и нанизването им ми отне около седмица!
Всичко се прави на ръка и отнема много време и усилия, дори физическа болка в ръцете и тялото :), които могат да бъдат понесени само, когато има много любов и желание идеята да се материализира!

Този килим може да се комбинира с това пано (килим), на което дадох име Земна поляна или Земя на мечти 2: http://www.etsy.com/listing/83097273/land-of-dreams-unique-felt-wool-art-work

Начини на почистване:
Почиствайте праха, когато е необходимо. Може да използвате прахосмукачка.
Но не е нужно да перете често - веднъж годишно, дори веднъж на две години или повече, е напълно достатъчно!

Искам да знаете, че можете да перете този килим само с чиста вода, ако върху него няма мръсни петна. Естествената вълна, която не е претърпяла агресивна химическа обработка, а тази е точно такава, има самоочистваща способност и няма нужда да се пере с препарати.
Може да перете на ръка във ваната или на двора с обилно течаща вода.

Имайте предвид обаче, че вълната при намокряне увеличава многократно своето тегло и това затруднява малко процеса на пране. Преди да повдигате или премествате мокрия килим, изчаквайте водата да се отцеди добре от него - това е важно!

Но ако решите да използвате перилен препарат, трябва да използвате такъв, който е подходящ за вълна. Накрая добре изплакнете перилния препарат. При последното изплакване е добре да добавите известно количество оцет във водата, за да неутрализирате остатъците от сапун.
Оставете килима да се отцеди добре от водата.

Моля Ви, не извивайте и не местете килима, когато е мокър! Не го провесвайте да съхне! сушете на хоризонтална повърхност - например на тревата или плочките.
Може да подпомогнете изсъхването му, като попивате водата от него чрез притискане с хавлиени кърпи.

Не се пере в пералня машина! Не се суши в сушилня!
Няма нужда от често пране!

Ако имате някакви въпроси, чувставйте се свободни да попитате.
 

Светлана Костова - ЛАнААрт
http://svetlanaarts.blogspot.com/

петък, 25 октомври 2013 г.

Felt art carpet tapestry STREETS and CROSSROADS by LAnAArt

http://www.etsy.com/listing/82931255/felt-art-carpet-tapestry-streets-and?
Felt art rug STREETS and CROSSROADS is a multicolor geometric expresion.
It is my feeling about the country with its roads and ways. This is my vision of city in colors.
This fiber art is inspired by urban architecture and planning, by the city maps and charts.

http://www.etsy.com/listing/82931255/felt-art-carpet-tapestry-streets-and

There somewhere is pulsating the heart, from which springs all threads, crossroads of roads, energy and people.

This may be my heart, my birthplace, my home!

Because we are multidimentional and all connected to everything!
 On the wall or on the floor this unique bright felted wool carpet named 'Streets and Crossroads' will warm and light up the home athmosphere with its fresh multicolor expresion.This carpet took a part in many exhibitions of textile art in Bulgaria, especially in the anual exhibition of the Textile Department of UBA (Union of Bulgarian Artists) in 2010 year, dedicated to the themes Mobility and Variants.
  
 

This artwork was shown at the end of 2011 in felt art exhibition called "Old crafts, modern hobby" in gallery "Bogoridi", Bourgas, Bulgaria.

In February 2012 it takes a part in my solo exhibition of art textiles called "Land of Dreams" and exposed in the Historical Museum - Botevgrad, Bulgaria.

In November-December 2013 it's shown on the exhibition BEFORE CHRISTMAS at Art Hall of Radio Varna, Bulgaria. 


This felt rug is designed and created by Svetlana Kostova.

 

One of kind.
Size: 1,60 x 1,10 m / 5,19 x 3,57 feets approximately.
Thickness: at about 1 cm / 0,39 inch.


The carpet is created of different types wool, most of them I cleaned and dyed by hand.
Making the carpet took me several weeks for creating the designer project, dyeing the wool and a few alternations of needle and wet felting. There is no stitching or sewing!


To facilitate hanging on the wall I put in on the back side of the carpet 9 hangins of wool threads, where you can put hooks or cords, or could pass a thin wooden or bamboo stick, or metal bar. These 9 wool threads on the reverse don't cumber of using this art piece as floor carpet.CLEANING METHODS:
There is no need of frequent cleening and washing.
Just clean the dust with vacuum cleaner when needed.

ATTENTION: This felt carpet could be washed in washing machine only with cold water, using mild detergent suitable for wool, without centrifuge cycle!
Please, do not dry in the dryer!

Washing by hand:
Please, have in mind that the wet wool increased its weight so much, which complicated the process of hand washing.


Use gentle washing agents suitable for wool.
Rinse well to completely rinse the soap foam. In the the final rinse add in water a little vinegar to neutralize the remnants of soap. 
Please, press out the water carefully by hand. Let it to drain well.
You can absorb excess water with a cotton towel.
Dry only on the horizontal surface and do not hang up, when it is wet!

Detailed information on cleaning and washing the wool clothes and accessories you can find in my article: http://svetlanaarts.blogspot.com/2013/02/how-to-wash-our-clothes-and-accessories.html

I hope you like and enjoy this my work I put a piece of my heart!

Sincerely yours,

Svetlana Kostova
LAnAArt
http://svetlanaarts.blogspot.com/


четвъртък, 24 октомври 2013 г.

СПОМНЯЙКИ СИ МОЯТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТИЛ - ПЛЪСТИ, НАРЕЧЕНА "ЗЕМЯ НА МЕЧТИ"

ИЛИ КАКВО Е ДА ИМАШ МЕЧТИ?!

This article in English you can read here:Подготвяйки се за изложба през ноември 2013 г. в град Варна, България, си спомних моята трета самостоятелна изложба на художествен текстил, състояла се в началото на 2012 г. в Исторически музей - Ботевград.
Иска ми се отново да ви разкажа всичкокоето съм чувствала и желала да покажа на посетителите чрез моето изкуство.


Нека да направим отново тази разходка заедно!
Нека си спомним, какво е да имаш мечти!

Обичате ли да мечтаете?


Нямате време за това?! А може би сте забравили, как се прави?
Искате ли, да си върнете усещането за блаженство и безметежност, присъщо на този процес?Тогава, нека заедно да направим едно пътешествие назад във времето, когато бяхме деца.Спомняте ли си онова сладко полусънено състояние, когато лежейки в леглото се пробуждате.Сънят още не ви е напуснал напълно, тялото е блажено отпуснато...Там, в стаята ви, има един прозорец.В него има късче небе, защото такива са прозорците - в тях винаги трябва да има късче небе! И така, прозорецът гледа небето с вашите очи.
Вие примижавате, защото светлината, ярка и прекрасна, нахлува през тях.
И тогава се случват чудеса.
Малки цветни кръгове танцуват върху миглите ви, сливат се и се разделят, порастват или се смаляват...Феерия от цвят и светлина!Любувате ѝ се...Времето спира.Съществува само играта на Светлината...После отваряте очите си по-широко и тогава забелязвате облачетата, които плуват в синевата на небето.Можете да разпознаете в тях нечие лице или да видите сладка животинка.
Формите се сменят толкова бързо, а вие изпитвате едно сладко блаженство.
Светът е толкова прекрасен!Виждате дървото до прозореца и се усмихвате. Чувате птичките, които весело чуруликат...Спомнихте ли си?!Да!!! Ето, виждате ли!
А това тук са моите спомени, моите мечти!

А знаете ли, че мечтите стават реалност - онези истинските, чистите, излезли от блаженството на сърцето! Всяко дете го знае!
Пребивавайте повече в това състояние и тогава животът ви наистина ще се превърне в една красива сбъдната мечта!

С любов към всички вас!

СветЛанА Костова
ЛАнААрт
P.S. This article you can read here in English language:Translate

Последователи