Търсене в този блог

сряда, 29 декември 2010 г.

Цветни фантазии / Flower Fantasies

Пожелавам на всички весели и цветни празници, много топлина и уют! Здраве, щастие, изобилие и благополучие през Новата година! Бъдете в Светлината и Любовта!
СветЛанА

I wish you all happy and colorful holidays, much warmth and cosiness! Health, happiness, abundance and prosperity in the New Year! Be in the Light and Love!
SvetLanA


понеделник, 27 декември 2010 г.

Ангели / Angels

Вярвате ли в чудеса?! 

Чудесата са навсякъде около нас!
Самият живот е велико чудо!
И ангелите са част от това чудо.
Скрити за очите ни, те са част от Светлината и Любовта, които творят света!

Да отворим сърцата си и да ги поканим там, за видим истинската същност на Реалността!

СветЛанА

Do you believe in miracles?

Miracles are all around us!
Life itself is a great miracle!
And the angels are part of this miracle.
Hidden from our eyes, they are part of the Light and Love, who create the world!

Let's open our hearts and invite them there to see the true nature of reality!

SvetLanA

вторник, 14 декември 2010 г.

Дом, мил дом... / HOME, SWEET HOME...


Домът ни е част от нашето свещено жизнено пространство, което изпълваме с присъствието си.
Пространство, което ние определяме и където изразяваме себе си.
Домът ни има решаващо влияние върху нашето здраве, настроение, жизнени нагласи и устои, защото тук прекарваме поне една трета от денонощието на нашето динамично ежедневие.

Затова е важно енергията, която излъчва домът ни, да е съзвучна с нашата, да ни подкрепя и подпомага, да ни зарежда с положителни вибрации.

Аз избирам топлината и уюта на естествените материи - вълната, памука, коприната, дървото, глината... Те носят и излъчват благородна сила и нежност, така присъщи на Природата, на Майката Земя!
В част от моите произведения дори използвам вълна само в естествени цветове!

Повечето от показаните тук мои творби са участвали в годишните изложби на секция „Текстил“ на СБХ за 2009 и 2010 г. в Галерията за съвременно изкуство на ул. „Шипка” 6.
Темата на изложбата за 2009 г. беше „Къщата“. А през 2010 г. беше част от франкофонската програма "КЕРВАН ОТ ДЕСЕТ ДУМИ" /CARAVANE DES DIX MOTS/, свързана с 2 думи като тема и вдъхновение за реализация: MOBILE - подвижност, движение и т.н. и VARIANTE - вариации, реплики.

Споделям с радост част от своя свят!

СветЛанА


HOME, SWEET HOME...

Our home is а part of our sacred living space filled with our presence.
Space, which we define and where we express ourselves.
Our home has a decisive influence on our health, mood, attitudes and life basis, because here we spend at least one third of the days of our dynamic life.
Therefore is important, the energy that radiates our home to be consonant with our own, to support and assist us, to charge us with positive vibrations.

I choose the warmth and comfort of natural materials - wool, cotton, silk, wood, clay ... They carry and transmit a noble force and tenderness, as inherent in Nature, of Mother Earth!
As part of my work I am even used wool in natural colors only!

Most of my works shown here have participated in annual exhibitions of the Department of Textiles of the Union of Bulgarian Artists in 2009 and 2010 in the Gallery of Contemporary Art on Shipka Street 6.
The theme of the exhibition for 2009 was "The House". And in 2010 was part of the Francophone program 'Caravan from ten words' /CARAVANE DES DIX MOTS / associated with two words as the theme and inspiration: MOBILE - mobility, movement, etc. and VARIANTE - variations, replicas.

Share with you with joy a part of my world!

SvetLanAнеделя, 5 декември 2010 г.

„Градините на любовта“- интервю на Светлана Костова / - interview with Svetlana Kostova„Градините на любовта“- интервю на Светлана Костова във връзка с изложбата ѝ картини рисувана коприна, вдъхновени от българските народни шевици и техните послания.
За свещените символи и закодираното послание на българските шевици. Какво, защо и как са везали българките?
За Жената като Съзидателка на живота.
За мечтите и осъществяването.
Макар, че поводът за интервюто е отдавна отминал, казаното в него си остава актуално!


'Gardens of Love' - interview with Svetlana Kostova in conjunction with the exhibition with this name of her paintings painted silk, inspired by Bulgarian folk embroideries and their messages.
For sacred symbols and the mysterious secret messages of Bulgarian folk embroideries. What, why and how Bulgarian womans were embroidered in the past?
For the Woman as Creator of life.
About dreams and achievement.
Although the reason for the interview is long gone, shared thoughts remain up to date!

СветЛанА /// SvetLanA

Ръчно изработени брошки, изпълнени в техника филц от Светлана Костова / Hand made felted brooches by Svetlana Kostova

Брошки от филц / Felted brooches

Преди време се питах, как може да се съхранят цветовете и топлината на лятото...
Този е един възможните отговори.


Some time ago I asked myself, how to preserve color and warmth of summer ...
This is one possible answer.

СветЛанА / SvetLanA


Translate

Последователи