Търсене в този блог

петък, 24 юни 2016 г.

Felt clouds - decorative seamless rock pillows * Плъстени облаци - декоративни безшевни възглавнициSince childhood I like to contemplate the clouds and watch their variable shapes that blend into one another and paint the sky with hearts, galloping horses, birds, hippos, dragons and flying fish. I always wondered where they come from and where will the wind blow them. 

And often, as in fairy talesI dream I can lie down in a fluffy cloud and fly somewhere, looking down the play of lights and shadows, changing colors of the beautiful earthy carpet.

******

От дете обичам да съзерцавам облаците и да наблюдавам променливите им форми, които преливат една в друга и рисуват по небето сърца, препускащи кончета, птици, хипопотами, дракони или летящи риби. Винаги съм се питала откъде ли идват и накъде ще ги отвее вятърът. А честичко, като в приказките, си мечтая да мога да полегна в пухкав облак и да полетя с него нанякъде, гледайки надолу играта на светлините и сенките, променящи цветовете на красивия земен килим.Inspired by these dreams, I created decorative pillows of wool through felting. http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/03/when-water-dreams-clouds-are-born-felt.html
This type of decorative pillows are made entirely by hand. They can not be repeated either as a form or as size, or as appearance, so are always unique!

******
Вдъхновена от тези мечти, създадох декоративни възглавници от вълна чрез плъстенеhttp://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/03/blog-post_19.html 
Този тип декоративни възглавници се правят на ръка. Те не могат да бъдат повторени нито като форма, нито като размер, нито като външен вид, затова винаги са уникални!Long white cloud - felt rock pillow - 

They are durable and resistant, because are made as a whole solid object. They will serve you for years! You can enjoy them, cuddling, lie or even sit on them without damaging, because they are seamless.
******
Те са здрави и устойчиви, защото са направени като едно цяло. Ще ви служат години наред! Можете да им се радвате, да ги гушкате, да лежите или дори да седите върху тях, без това да ги повреди, защото са безшевниWhite clouds - soft sculptures and decorative pillows for bed, sofa or floor 
http://www.etsy.com/listing/169468115/decorative-pillow-white-cloud-seamless,

They are art objects - soft sculptures and decoration for home, but like any home textiles occasionally need to be cleaned. The wool and wool felt are exclusive materials, much less than other textile materials need washing, because they hard go dirty physically, almost do not assume odors and are resistant to abrasion and using.
******
Те са арт обекти и декорация за дома, но като всеки домашен текстил от време на време трябва да бъдат почиствани. Вълната и създаденият от нея филц са изключителен материал, който много по-рядко от другите текстилни материали се нуждае от пране, защото се измърсява трудно физически, почти не поема миризми и е устойчив на триене и изхабяване.  

For plays and dreams!

Except by hand wash that is prefferable, the larger of felt seamless pillows can be given to the cleaners and unlike most of felt products can even be washed in the washing machine - if they can get into the drum and do not exceed the recommended for the program weight. This, of course, should be done on the program for washing wool at maximum 30 degrees Celsius without centrifugation and detergent for washing woolens.
******
Освен чрез пране на ръка, което е препоръчително, по-големите плъстени безшевни възглавници могат да се дават на химическо чистене и за разлика от повечето плъстени изделия дори могат да се перат в пералня машина - стига да могат да влязат в барабана и да не превишават препоръчаното за програмата тегло.  Това, разбира се, трябва да се прави на щадяща програма за вълна на 30 градуса по Целзий без центрофуга и с препарат за пране на вълнени тъкани.

Large felt wool pillow - seamless puff- beanbag 
BLACK SHEEP or dark cloud 


You can find some of the clouds cushions that I created in my e-shop LAnAArt http://www.etsy.com/shop/LanAArt or order such that resemble stones, hearts, planets, fruit or whatever you want ! Some ideas can be found here: http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/08/felt-rock-pillows.html
******

Felt clouds as artistic objects or home textiles -
pillows for the floor or bed in the living room or bedroom.
They are well-crafted, solid, firm and very strong. They can be washed in the washing machine.
You'll find them in my Internet store LanAArt: 


Може да намерите някои от облаците-възглавници, които съм създала в моя е-магазин LAnAArt http://www.etsy.com/shop/LanAArt или да си поръчате такива, които приличат на камъни, сърца, планети, плодове или каквото се сетите! Някои идеи може да видите тук: http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/08/felt-rock-pillows.html

Хората, които живеят в България, може да ги видят на живо в ателието ми и да ги закупят с голяма отстъпка на място, заплащайки в брой, на ПОС-терминал или предварително по банков път.Felt clouds are created to be loved! :-)
Svetlana Kostova
LAnAArt

сряда, 22 юни 2016 г.

Най-честата грешка на хората, които се учат сами на плъстене на вълна или за етапите Felting - Fulling


Коя е най-честата грешка на хората, които се учат сами на занаята и текстилно изкуство плъстене на вълна? 
Това е степента на заплъстеност на изделието, откъдето идва липсата на здравина, трайност, устойчивост и лош външен вид, особено след кратка употреба. 

Грешката произлиза първо от липсата на критерий за това, колко трябва да се работи и кога изделието е готово. Много хора спират да обработват вълната за бъдещото филцово изделие едва на първата около 1/3 от процеса, която на английски се нарича Felting, но всъщност създава префелт (Pre-felt) - стадий, в който вълнените влакна едва са започнали да се захващат едно за друго, но няма никакво свиване или то е незначително. Именно свиването в следващите около 2/3 от времето и усилията за достигане на крайния резултат на завършената плъст се спестяват. Тази част от процеса на английски се нарича Fulling и именно чрез нея се достига до характерната здравина и единна структура на филца. Това важи за всички техники, без значение, дали се работи само с вълна или с вълна и готов плат, както и различни декоративни влакна и допълнения!

И така, когато гледаш една снимка в интернет и тя е с огромно приближение, ти не можеш да прецениш реалния изглед и структура на филцовото произведение. 

Защо решаваш, че то е крехко и рехаво? Когато не си видял на живо и пипнал едно добре изработено подобно изделие, как ще прецениш, кога твоето е готово? 

Гледаш клипче в Ютюб, където процес, който трае 6 часа е показан в 15 минути. Какво се случва в останалото непоказано време, което е 96% от цялото?! 

Мисли, проверявай, отбелязвай! 


Добре, ти си от тези, които обичат да четат. 

Четейки в интернет, какво трябва да правиш стъпка по стъпка, защо решаваш, че трябва да пропуснеш нещо, за да спестиш време?! 

Или смяташ, че си "открил топлата вода" и си направил рационализация, която ще съкрати процеса и намали цената?! 


Запомни, не всичко е бизнес! Има неща, които предшестват "бизнеса" и са много повече от него, затова за добро или лошо трудно могат да бъдат вкарани в неговите рамки. 


Има една българска поговорка: "Бързата работа, срам за майстора!" 


Тя важи с пълна сила за този занаят, в който няма бързо и лесно! 


А що се отнася до изкуството плъстене на вълна, то не е никакво изкуство без майсторлъка на занаята!


Светлана Костова
ЛАнААрт

вторник, 21 юни 2016 г.

За плъстите, естетиката и добрата изработка

През последните месеци се запознах с хора, повечето жени и колеги – творци, които ми споделиха своето мнение за плъстите или филца, както аз обичам да ги наричам. Онова, което бяха виждали в България на базари и изложения, дори в арт магазини, в повечето случаи категоризираха като неестетично, безформено или откровено грозно. 

Заболя ме много от техните наблюдения, въпреки че не ставаше въпрос за моите произведения. 
Факт е обаче, че в България все още са единици колегите със стилни и красиви филцови изделия. 

В крайна сметка ние, които работим в тази техника заедно градим вкуса и възприятието на нещо, което е все още непознато за широка публика у нас. Не можем да се оплакваме само, че пазарът е малък, а хората нямат възможности да си купуват скъпи неща. Всъщност пазарът ни е неразвит за плъстените изделия и те са непознати за по-голямата част от публиката в България. 

Непознати са прекрасните качества и достойнства на изделията от вълна и други естествени материали. 

Затова трябва заедно да разработваме пазара и той ще работи за всички ни. 

Не мога сама да променя естетическия вкус на хората, които правят плъсти. Това е комплексен процес, който отнема години. 
Но мога да съдействам за подобряването на техническите умения и критериите за това, кое е добре изработено и кое не. 

Призовавам и онези, които се учат сами по интернет или с книги, да се учат от най-добрите по света! Кои са най-добрите?! По създаденото от тях ще ги познаете!Светлана Костова
ЛАнААрт

понеделник, 20 юни 2016 г.

КУРС по ФИЛЦ. МОКРО ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА - ВЪВЕДЕНИЕ.Плъстенето на вълна, известно по света като филц, фелт, кече, войлок, е древно изкуство, което в последните десетилетия набира много почитатели и се развива с небивала скорост. На пръв поглед просто и достъпно, привлича много хора да се занимават с него. Истината обаче е, че за да достигнете добри резултати, се изискват години практика, постоянство, търпение и съзнателно усъвършенстване. Пътищата и начините на работа са много, но най-важен е крайният резултат. И вие трябва да имате критерий за него! За да не отблъсквате с лошо качество и липса на вкус хората и потенциалните купувачи от нещо, което все още не е добре познато на българския пазар! Защото плъстенето може да бъде обикновено хоби, но може да прерасне в майсторство, занаят и изкуство, което не познава граници.

Уверено мога да кажа, че вълната, макар и труден материал за работа, съчетана с желанието, намерението и отдаването на човека, койте се е захванал с нея и с това изкуство, дават наистина безгранични възможности, много по-големи от всяка друга художествена техника и изобразително средство, не само в областта на арт текстила, но и въобще. Всичко зависи, докъде искате да стигнете, да проникнете, да се изразите, да сътворите. Повече за изкуството и занаята ПЛЪСТ, ФИЛЦ или ФЕЛТ може да научите в статията ми, посветена на тази тема: http://svetlanaarts.blogspot.com/2013/10/blog-post.html, а в ателието ми ще се запознаете с различни начини и техники на плъстене на вълна.

Първият урок е предназначен не само за начинаещи, но и за всички, които сами се учат и имат желание да систематизират знанията си, както и за тези, които не са удовлетворени от резултата и осъзнават, че някъде нещо им убягва.

Този основен урок отговаря на много ваши въпроси, дава липсващата информация за всичко, което сте искали да попитате и не е имало кого. 

Заставам зад онова, което преподавам с дългогодишния си практически опит и преподавателска дейност!

Това е един дълъг и много наситен с информация и практика урок, в който 5-те часа са недостатъчни да обхванат и най-важните неща, които трябва да знаете!
1. Теоритична част: 

Ще говорим за вълната - основният материал, от който се създават плъстените (филцовите) изделия:
  • Знаете ли, какви видове вълна има? Каква вълна ще ви трябва за проекта ви?
  • Откъде да си я купите? В какъв диапазон е цената й?
  • Как се съхранява вълната?
  • Какви материали за плъстене освен вълната са ви необходими?
  • Как се работи с различните видове вълна? 
  • Какво можете и какво не бива да правите, когато плъстите?
  • Какво ви подвежда и какво ви помага от циркулиращата информация и видео материли в мрежата?
  • Кое изделие от вълна всъщност може да наричаме филц или както е българското му наимнование - плъст. Защото освен красиво, то трябва да е и добре заплъстено, и качествено!
2. Практическа част:

За усвояването на техниката „плъстене“ или "мокър филц" от два различни типа вълна - къделя, наричана още "дарашка вълна" и лента ("топс") -  се изработват последователно 2 малки парчета плат, т.нар. „нетъкан текстил“. 

Този плат може да бъде използван като заготовка за изработка на много други изделия за в бъдеще, както и за усвояването на други техники в заниманията, които предлагам.

3. Накрая, за "десерт", изработваме цвете, приличащо на петуния.


Ден: 26 юни 2016, неделя
 Време на провеждане: от 11 до 16:30  часа
Времетраене: 5,5 часа
Цена: 50 лв
Материалите са включени в цената и направеното си остава за вас!

 Място на провеждане: София
За записване и потвърждаване: 0887 99 31 66

Таксата за участие може да заплатите по избор в брой или с дебитна или кредитна карта на POS терминал на място.
Може да заплатите и предварително чрез PayPal или по банков път, като се свържете с мен, за да Ви дам данните за сметката и да Ви издам фактура.

Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!


Носете си непременно две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да приберете творенията си у дома.

Събитието във фейсбук: http://www.facebook.com/events/235185666874417/

Много от вас ме питат, колко занимания от курса по филц трябва да посетят. Отговорът винаги е бил - колкото искате! Вие решавате, от кое занимание имате нужда, в кой от обявените дни да дойдете в зависимост от вашата заетост и финансова възможност. 

А можете и да се свържете с мен, и да си "поръчате" занимание в делничен ден или през уикенда, като се договорим в зависимост от моята и вашата заетост. Цената за индивидуалните уроци е същата, както за груповите.

Все пак е хубаво да има известна последователност при избора ви и натрупване на знания от по-малкото към по-голямото.


******
Информация за работилниците и заниманията на курса по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам, може да намерите на страниците на блога ми 
и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми и да получавате редовни известия за всяка публикация.

Светлана Костова - ЛАнААрт

понеделник, 13 юни 2016 г.

Pink Felt hearts - seamless decorative pillows for home * Розови плъстени сърца - декоративни безшевни възглавници
Handmade large felt heart pillows and puffs

Some time ago I created and gave to my a teenage niece pink felt heart - a large decorative pillow. I made it with a lot of love and desire, but I was not sure whether she liked it :). You can never be sure with a teenager! After a while I realized that she cuddle her pillow at night and it is always around her or in her bed. This touched me deeply and delight, but mostly encouraged me to make new hearts that could brightened someone else.
******
Преди време направих и подарих на моята племенница в тинейджърска възраст едно розово сърце - декоративна възглавница. Направих я с много любов и желание, но не бях сигурна, дали ще я хареса :). Никога не може да бъдеш сигурен с един тинейджър! След време разбрах, че тя си я гушка нощем и възглавницата е винаги някъде около нея или в леглото й. Това дълбоко ме развълнува и зарадва, но най-вече ме окуражи да направя нови сърца, които да ощастливят някого другиго.Inspired by all this, I created decorative pillows of wool through felting. The wool I dyed by myself with pink food color, which is durable and safety.
This type of decorative pillows are made entirely by hand. They can not be repeated either as a form or as size, or as appearance, so are always unique!

******
Вдъхновена от всичко това, създадох декоративни възглавници от вълна чрез плъстене. Вълната е обагрена от самата мен с боя за хранителни цели, която е безопасна, а цветът е устойчив.
Този тип декоративни възглавници се правят на ръка. Те не могат да бъдат повторени нито като форма, нито като размер, нито като външен вид, затова винаги са уникални!


They are durable and resistant, because are made as a whole solid object. 
They will serve you for years! You can enjoy them, cuddling, lie 
or even sit on them without damaging, because they are seamless.

******
Те са здрави и устойчиви, защото са направени като едно цяло. Ще ви служат години наред! Можете да им се радвате, да ги гушкате, да лежите или дори да седите върху тях, без това да ги повреди, защото са безшевниThey are art objects - soft sculptures and decoration for home, but like any home textiles occasionally need to be cleaned. The wool and wool felt are exclusive materials, much less than other textile materials need washing, because they hard go dirty physically, almost do not assume odors and are resistant to abrasion and using.
******
Те са арт обекти и декорация за дома, но като всеки домашен текстил от време на време трябва да бъдат почиствани. Вълната и създаденият от нея филц са изключителен материал, който много по-рядко от другите текстилни материали се нуждае от пране, защото се измърсява трудно физически, почти не поема миризми и е устойчив на триене и изхабяване.  


For Plays and Dreams! * За игри и мечти!


Except by hand wash that is prefferable, the larger of felt seamless pillows can be given to the cleaners and unlike most of felt products can even be washed in the washing machine. This, of course, should be done on the program for washing wool at maximum 30 degrees Celsius without centrifugation and detergent for washing woolens.
******
Освен чрез пране на ръка, което е за препоръчвае, по-големите плъстени безшевни възглавници могат да се дават на химическо чистене и за разлика от повечето плъстени изделия дори могат да се перат в пералня машина.  Това, разбира се, трябва да се прави на щадяща програма за вълна на 30 градуса по Целзий без центрофуга и с препарат за пране на вълнени тъкани.

Felt cushions as artistic objects or home textiles -
puffs, beanbags, pillows for the floor or bed in the living room or bedroom.
They are well-crafted, solid, firm and very strong. Can be washed even in the washing machine.
You'll find them in my Internet store LanAArt: 
http://www.etsy.com/shop/LanAArt?section_id=10686688&ref=shopsection_leftnav_6

You can find some of the felt art cushions that I created in my e-shop LAnAArt http://www.etsy.com/shop/LanAArt or order such that resemble stones, clouds, planets, fruit or whatever you want! Some ideas can be found here: http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/08/felt-rock-pillows.html
******

Може да намерите някои от артистичните плъстени възглавници, които съм създала в моя е-магазин LAnAArt http://www.etsy.com/shop/LanAArt или да си поръчате такива, които приличат на камъни, облаци, планети, плодове или каквото се сетите! Някои идеи може да видите тук: http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/08/felt-rock-pillows.html

Хората, които живеят в България, може да ги видят на живо в ателието ми и да ги закупят с голяма отстъпка на място, заплащайки в брой, на ПОС-терминал или предварително по банков път.


Pink hearts are happy hearts!

Created to be loved! :-)
Svetlana Kostova
LAnAArt

сряда, 8 юни 2016 г.

Филцови макове - работилница


Нежното цвете на сезона може да бъде претворено и от вас по този красив и различен начин!

Предлагам ви моят начин на изработка на нежни макове-украшения чрез плъстене. Те се отличават с деликатност и оригиналност. Ако сте любопитни, какъв е той и желаете да го научите и да си изработите сами подобни цветя, сте добре дошли на тази вълнуваща работилница!

Ден: 12 юни 2016, неделя
 Време на провеждане: от 11 до 14  часа.
Времетраене: 3 часа.
Цена: 30 лв.

Място на провеждане: София

За записване и потвърждаване:
0887 99 31 66

Таксата за участие може да заплатите по избор в брой или с дебитна, или кредитна карта на POS терминал на място.
Може да заплатите и предварително чрез PayPal или по банков път, като се свържете с мен, за да Ви дам данните за сметката и да Ви издам фактура.

Напомням ви, да си носите поне две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесете у дома творенията си.

Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!
Много от вас ме питат, колко занимания от курса по филц трябва да посетят. Отговорът винаги е бил - колкото искате! Вие решавате, от кое занимание имате нужда, в кой от обявените дни да дойдете в зависимост от вашата заетост и финансова възможност. 

А можете и да се свържете с мен, и да си "поръчате" занимание в делничен ден или през уикенда, като се договорим в зависимост от моята и вашата заетост. Цената за индивидуалните уроци е същата, както за груповите.

Все пак е хубаво да има известна последователност при избора ви и натрупване на знания от по-малкото към по-голямото.Информация за работилниците и заниманията на курса по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам, може да намерите на страниците на блога ми 
и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми и да получавате редовни известия за всяка публикация.Светлана Костова - ЛАнААрт

Нунофелт шал - филц работилницаКаня ви на една творческа работилница, от която освен с множество умения, ще си тръгнете и с красив аксесоар! 


Нищо не може да замени радостта от това да създадеш нещо със собствените си ръце!

Практическият опит е безценен и не може да бъде заменен и компенсиран с гледане и четене! Има много тънкости, които съм готова да споделя с вас и които остават скрити между кадрите на клипчетата или обясненията в интернет.

Нунофелтингът е един много нов дял от плъстенето на вълна, който заедно с иглонабиването преживява истински бум в последните десетилетия. Съчетавайки готова тъкан и много малко количество вълна, често с добавяне и на интересни влакна и прежди, той дава широки възможности за създаване на богато текстуриран текстил, който сам по себе си може да бъде наречен изкуство в зависимост от уменията на автора. Всеки аксесоар или дреха, създаден в тази художествена техника е уникален, защото не може да бъде повторен!

Ценността идва и от използване на напълно или преобладаващо естествени материали, нещо което все повече съвременни хора, започват да осъзнават и оценяват. 
Ден: 11 юни 2016, събота
 Време на провеждане: от 11 до 16  часа.
Времетраене: 5 часа.
Цена: 50 лв.

Вълната е включена в цената, платът не е.
Трябва да си осигурите сравнително тънък плат с рехава структура от естествена материя от памук, коприна, вълна, лен или в краен случай - вискоза. Може да бъде и готов шал с характеристиките, изброени по-горе.
Ако не успеете да намерите подходящ плат, разполагам с няколко големи памучни шала в бледо бежово-жълто и кафяво, чиято цена е 12 лв.

 Място на провеждане: София

Максимален брой участници 2 човека!

За записване и потвърждаване:
0887 99 31 66

Таксата за участие може да заплатите по избор в брой или с дебитна, или кредитна карта на POS терминал на място.
Може да заплатите и предварително чрез PayPal или по банков път, като се свържете с мен, за да Ви дам данните за сметката и да Ви издам фактура.

Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!

Имайте предвид, че времето на работилницата от 5 часа обикновено не стига, за да завършите окончателно вашето творение и се налага да направите това вкъщи.

Напомням ви, да си носите поне две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесете у дома творенията си.


Много от вас ме питат, колко занимания от курса по филц трябва да посетят. Отговорът винаги е бил - колкото искате! Вие решавате, от кое занимание имате нужда, в кой от обявените дни да дойдете в зависимост от вашата заетост и финансова възможност. 

А можете и да се свържете с мен, и да си "поръчате" занимание в делничен ден или през уикенда, като се договорим в зависимост от моята и вашата заетост. Цената за индивидуалните уроци е същата, както за груповите.

Все пак е хубаво да има известна последователност при избора ви и натрупване на знания от по-малкото към по-голямото.
Информация за работилниците и заниманията на курса по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам, може да намерите на страниците на блога ми 
и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми и да получавате редовни известия за всяка публикация.Светлана Костова - ЛАнААрт

Translate

Последователи