Търсене в този блог

четвъртък, 28 февруари 2013 г.

ПРОЛЕТНИ ПРИКАЗКИ от филц /// SPRING TALES from felt

http://www.etsy.com/listing/124289865/forest-fairy-tale-felted-wool-flower
Вървя по мократа хладна земя.
Под краката ми пропукват влажни съчки.
Малки пръски кал политат наоколо.
Някъде излита подплашена птица...
Тихо е...

Краят на зимата...

Зимата си отива заедно с мрачните, навъсени дни и дългите студени нощи.

А какво ни очаква?!

http://www.etsy.com/listing/99147094/yellow-orchid-fantasy-flower-brooch-and
Яркото мартенско слънце, което пробива облаците сред дъжд и сняг, за да се усмихне на пробуждащата се земя.
Ручейчетата, които запяват сред листата, нападали предната есен...
Гласовете на птичките, които стават все по-шумни и радостни!

Събудени!
Такива сме всички!

Като нежни тревички протягаме нежно стъбла към светлината!


Като сънени цветя вдигаме глави към слънцето и заискряваме с прохладната влага на пролетта!

http://www.etsy.com/listing/115249735/small-lilac-flower-brooch-pin-of-purple

 
Животът потича!
Отново!
Със силата на растежа!
Нагоре, нагоре!
Непобедим и неунищожим!
Нов и различен!

Да бъде!

Светлана Костова
ЛАнААрт
 
 
 
 
 
The text in English:
 
http://www.etsy.com/listing/124289865/forest-fairy-tale-felted-wool-flower
Walking on cool wet soil...
Damp twigs crack under my feet.

Small splashes of mud flew around.
Somewhere frightened bird flew ...
Silence...

The end of the winter ...
 
The winter goes with dark gloomy days and long cold nights.

But what is awaiting us?
 
http://www.etsy.com/listing/124389541/pink-violet-felted-wool-flower-brooch
Bright March sun that breaksthrough the clouds among the rain and snow to smile at the awakening land!
Streams which sing among the leaves fallen past autumn ...

The voices of the birds, becoming increasingly noisy and excited!
 
Awakened!
All of us!
 
http://www.etsy.com/listing/124981715/pink-purple-magic-felted-flower-brooch
As soft grass gently we reach toward the light!
As sleepy flowers are looking up at the sun and sparkling with the breezy moisture of the spring!
 

 

Life starts running!
Again!
With the power of the growth!
Up, up!
Invincible and indestructible!
New and different!

To be!

http://www.etsy.com/listing/99147094/yellow-orchid-fantasy-flower-brooch-and
Svetlana Kostova
LAnAArt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etsy.com/listing/124822397/pink-madder-blossom-rose-flower-brooch
 
 
 
 


неделя, 24 февруари 2013 г.

КУРС ПО ФИЛЦ. НУНОФЕЛТ (нунофилц) - въведение.

Изкуството на плъстенето на вълна, познато още от древността като филц, фелт, вилт, кече, преживява небивал подем в последните десетилетия. Преди около тридесетина години древното умение е обогатено с една нова техника, която привлича много творци и ги вдъхновява.

Нуно-фелтинг (нунофилц) е техника на плъстене на вълната с тъкан. „Нуно“ преведено от японски, означава „тъкан“.

Вълната и използваната готова тъкан стават едно цяло в процеса на заплъстяване и образуват една изцяло нова структура, която има много интересен релеф и окраска.
 


Най-изисканите и естетични комбинации се получават, когато заедно с вълната се използват тъкани от естествени влакна като вълна, коприна, лен, памук.

При всички случаи крайният резултат от съчетаването е винаги уникален, като произведение на изкуството,което можем да превърнем в аксесоар, пано или дреха.

- Запознаване с техниката.
- Декориране на плат с вълна.
- Плъстене - тънкости и особености.
Необходими материали за заниманието:

- сравнително тънък плат с рехава структура, желателно естествена материя от коприна, вълна, лен или памук, който курсиситите си осигуряват предварително. Може да бъде и готов шал с характеристиките, изброени по-горе.

- малко количество обикновена или мериносова вълна е включена в цената на заниманието.

- малки парчета плат, подходящи за целта са включени в цената на заниманието.

Ден: 2 март 2013, събота

Място на провеждане: София, кв. Суходол
Време на провеждане: от 10 до 13 часа.
Времетраене: 3 часа.
Цена: 27 лв.

Участниците трябва да си носят две памучни хавлиени кърпи.
 
Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.
При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни.
Цената на индивидуалните занимания е 12 лв. на час.

За записване: Светлана Костова – 0887 99 31 66, 0878 99 38 66

Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие или при невъзможност да дойдете, да се обаждате по телефона!

Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .

Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения.
Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.
 
Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Светлана Костова - ЛАнААрт

 

сряда, 20 февруари 2013 г.

ЖАЖДА ЗА ЦВЯТ. Филцови цветя. * COLOR RUSH. Felted flowers.

http://www.etsy.com/listing/115104116/delicate-coral-red-rose-felt-flower
В мразовитата прегръдка на късната зима, съчетала всички нюанси на сивото и кафявото, когато снегът е оголил земята, тя още спи своя сън.


В студените перлени нюанси на все още краткия ден, в който отсъства златистия блясък, очите ни трескаво търсят цвета.

http://www.etsy.com/listing/124176735/opera-purple-exotic-felted-wool-flower

Пробуждащите се сетива се нуждаят от стимул, нещо ярко, различно и топло, което да прикове вниманието ни и да събуди жаждата за живот.

За да могат енергиите, слезли дълбоко навътре в недрата ни, да поемат отново навън.

Периодът на осмисляне и външен покой да доведе до нов растеж и нов цикъл.

Както семенцата, скрити дълбоко в земята, чакат своя миг, да излязат на светло!

Събуждане, което да роди новия живот!


http://www.etsy.com/listing/115249735/small-lilac-flower-brooch-pin-of-purple

ЖАЖДА ЗА ЦВЯТ!


Светлана Костова - ЛАнААрт


http://www.etsy.com/listing/105325411/pearl-red-rose-felted-flower-brooch-pin


The text in English:

http://www.etsy.com/listing/123976420/exotic-pink-madder-red-felted-wool
In the chill embrace of late winter, combining shades of gray and brown, when the snow undressed the land, the earth still sleeps her sleep.

In cool pearl shades of still short day in which there is no golden shine our eyes thirstily are looking for color.http://www.etsy.com/listing/100700660/violet-blossom-rose-flower-brooch-and
Awakening senses need an incentive, something bright and different, and warm, to attract the attention and reawaken desire for life.

To enable the energies descended deep inside the our depths to take out again.

In order for the period of reflection and external peace lead to new growth and new cycle.

As seeds hidden deep in the earth, waiting for their moment to come to light!


Wake, giving birth to new life!
http://www.etsy.com/listing/123173213/snow-flower-large-felted-wool-flower


Thirst for COLOR!


Svetlana Kostova - LAnAArt


Thеsе brigh colorful flower ornamets you can find accompanied by detailed descriptions in my Etsy shop:
вторник, 19 февруари 2013 г.

КУРС ПО ФИЛЦ. БАГРЕНЕ НА ВЪЛНА И ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ.

Съвременни техники за багрене на вълна в неголеми количества, подходящи за домашни условия и за творци в областта на приложните изкуства

 
Заниманието е изключително ценно и плод на личния ми практически опит.
Наученото може да бъде от огромна полза и на хора, които не се занимават с плъстене, а с други приложни изкуства, като пачуърк, плетене, смесени техники и др.

  • бои за вълна - видове, инструментариум и начин на работа;
  • багрене на малки количества вълна (лента и топс);
  • секционно багрене;
  • последващо багрене;
Участниците е добре да си носят предварително изработени плъстени цветя, платно, топчета, обемни елементи или др. подобни неголеми изделия и/или вълна, които да боядисат по време на заниманието.
Разбира се, може и на място по време на заниманието да си направят подходящи за целта малки парчета платно и обемни изделия, които да обагрят веднага.

Ден: 23 февруари 2013, събота
Място на провеждане: София, кв. Суходол
Време на провеждане: от 11 до 15 часа.
Времетраене: 4 часа.
Цена: 35 лв.
Материалите са включени в цената.

Участниците трябва да си носят две памучни хавлиени кърпи.Курсът по филц за начинаещи се провежда в събота, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.
При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни.
Цената на индивидуалните занимания е 12 лв. на час.

За записване:
Светлана Костова – 0887 99 31 66, 0878 99 38 66

Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие или при невъзможност да дойдете, да се обаждате по телефона!

Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .

Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения.
Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.


Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:

 


Светлана Костова - ЛАнААрт
петък, 15 февруари 2013 г.

HOW TO WASH OUR CLOTHES AND ACCESSORIES FROM WOOL AND WOOL FELT?


HOW TO WASH OUR CLOTHES AND ACCESSORIES FROM WOOL AND WOOL FELT?

As an artist in the field of textile art, creating works, clothes and accessories using felt technique and teaching my skills to many people, I often have to explain in detail how to care for, clean and maintain the natural, beautiful and expensive materials such as wool, silk, linen, cotton. This motivated me to write finally detailed instructions that I’m posting in my blog, thus can be used by anyone who is interested.

This is the first topic to describe.

I know, you do not like to read long descriptions, but sometimes it is necessaryJ!

And you'll find, and that it is worth!

Cleaning and washing wool textiles

Some years ago this knowledge is naturally passed from mother to daughter, grandmother to granddaughter, and some of the clothes and accessories remained as valuable relics, carried on from generation to generation. In recent decades, in the world powered by petroleum products and substitutes, it was almost forgotten.

Currently, more and more people choose natural materials that do not cause allergies, static electricity, do not brew and smell. And are just beautiful, comfortable and even easier to maintain, even the ingrained exact opposite idea.

The wool and its unique properties

If you have clothes or accessories made of pure wool, it is very easy to maintain, because there is no need of frequent washing or cleaning. Natural wool, when was not a subjected of aggressive processing in the textile factories, and retained its structure and composition, has a self-cleaning ability.

Articles of 100% pure wool, without additives, even after many days wearing, is very difficult to accept bodily odors, and if it happens it is only partially. That is why they are preferred by professional mountaineers, climbers and athletes associated with longer stay in extreme conditions.

For those who have a genuine wool socks in cold weather or in mountains, probably no secret to their comfort and warmth. No matter how wet are your feet will not be cold.
But socks, though wet, have no smell! And there is no need of their daily shift.
If it still took some odors, you can leave wool products to ventilate fresh air and it will have a fresh scent after a few hours.
In quest for cleanliness and perfect hygiene, we often wash our clothes or cleaned them much more frequently and longer than necessary. But for wool products, including Felt, especially for coats of special and expensive fabrics, this is not only an excess, but can quickly destroy them!

Washing woolen products
Even with very rare exceptions, felt and knitted or crocheted fabrics of wool ARE WASHABLE ONLY BY HAND! Do not make experiments with laundry in the washing machine! The results are usually very disappointing. Even if you have a label on your factory produced clothing containing wool, indicating that it can be washed in the washing machine, it is preferable to wash it by hand.

When needed, especially in purely physical pollution can carefully wash in cold or lukewarm water up to 30 degrees Celsius only with water.

You may do this with a mild detergent suitable for washing of wool and silk. Currently on the market there is huge variety of these, especially liquid detergents. When you lack such, you can use hair shampoo for this purpose.

Dissolve the required amount of washing detergent into the appropriate amount of lukewarm (30 degrees Celsius) water as directed on the label of bottle. This is usually 1 cap on 4-5 liters of water (quantity fits in one washbowl or a basin).
Soak garment briefly in the soap solution.
Wash by gently squeezing the fabric with your hands.
Do not wring! Do not rub!

Small accessories such as brooches, necklaces and even small scarves can even wash under running sink of cold or lukewarm water with liquid soap or shampoo.

Rinse

Alkaline washing detergents composition is a big enemy of protein fibers such as wool and silk, and disintegrating them by longer contact. So after washing rinse thoroughly with water until it becomes clear, i.e. soap is completely washed.
It is very important not to change the temperature of the water when rinsing!
Finally, you should rinse with water in which you add about 50-100 grams of vinegar to 4-5 liters of water to neutralize any remaining soap residue in the fibers, especially when the items are denser and thicker. If after this procedure the smell of vinegar is too strong, you can remove it by another rinse in clean cold water.

Squeezing and drying garments and wool fabrics

Then gently squeeze the water with your hands, without twisting or bending.
Gently absorb the remaining moisture in the wool product with a cotton cloth, wrap it in it and just swab.
Please DO NOT taking your woolen laundry in washing machine and do not dry in a dryer unless you want to felt it uncontrolled, to reduce the size of your product and reach unbelievable density and thickness!

Wool was not bleached with bleach! Never use bleach to clean stains on woolen clothes or total bleaching, because it will decompose wool fibers.

 

When wetting the wool becomes fragile and easily deforms. It is particularly susceptible to stretching. So it is better wool textiles to dry flat on a towel or horizontally on a drier. This is especially true for large wall hangings, carpets, shawls and sweaters.

Avoid drying in direct sunlight, especially the painted fabric to prevent fading colors. This is especially true for hand dyed yarn and fabric.

Definitely forget drying woolens in direct heat! This can damage them, especially this may result in shrinkage! This advice also applies to electrical appliances, radiators, heating radiators, even if they are strong. 

Ironing felt and woolen clothes

If you want, you can steam iron some kinds of wool felt fabrics, knits and woolen garments, but on medium low temperature of the iron - of degrees for silk or wool (1-2 points). You can iron and through damp cotton cloth.
It is good by ironing the wool to be itself slightly damp, otherwise the effect of ironing will be invisible.
Do not iron over 150 degrees by Celsius! You risk damaging the fibers and deform products and size.

Dry cleaning

Dry cleaning is possible, but it is preferable hand washing, especially when the product is handmade and dyed. Dry cleaning is much more aggressive to clothes, especially to natural fibers, and definitely smell that remains after it is not particularly pleasant.
 

***

All said and described above applies almost without exception for the articles of silk.

Take good care of your woolen and silk clothes and accessories and they will take care of you and will serve you for long.
And if you bored, you can always recycle them, turning them into something else, or combining them with other materials in a brand new product.

And remember - NATURAL IS ALWAYS IN STYLE!

                                                                                     Svetlana Kostova - LAnAArt

P.S. This article is the first of a cycle dedicated to the preservation, maintenance and cleaning products of felted wool, woolen fabrics and knitwear.

This article I wrote personally. It is a fruit of many years of my personal and professional experience, so citing this source is at least a manifestation of respect for my time and labor, applied to write it.
Thank you in advance!

Svetlana Kostova. How to wash our clothes and accessories from wool and wool felt? http://svetlanaarts.blogspot.com/2013/02/blog-post_14.html

 

Translate

Последователи