Търсене в този блог

петък, 1 февруари 2013 г.

GENTLE SPIRALS - felt jewelry * НЕЖНИ СПИРАЛИ - бижута от филц

https://www.etsy.com/listing/122249829/gentle-spirals-original-set-of-felted
 

https://www.etsy.com/listing/122249829/gentle-spirals-original-set-of-felted
The Spiral!
Eternal as life!

 Actually - Path of Life!


 Spiritual song melody that flows from the heart of the Lord and pass through our hearts to continue on their way, colored by our individuality!


 The thread of life that connects all things!


Power and energy from the infinite abundance!

 The mystery of eternal giving rise and reviving life that gets to know himself in forever vibrating pulsation of the universe !
 Inspired by the spiral, the symbol known to mankind since ancient times, a symbol of the Spirit, abundance and development, I created these jewelry from one also very ancient material - the wool.

The colors of my gentle spirals - pink, yellow and blue - express Love, Light and Power, which emit our hearts and build life of every true!


Svetlana Kostova - LAnAArt


P.S. More information about this my work can be find here:
https://www.etsy.com/listing/122249829/gentle-spirals-original-set-of-felted 
and here:
https://www.etsy.com/listing/120697094/butterfly-fantasy-orchid-felted-wool


https://www.etsy.com/listing/120697094/butterfly-fantasy-orchid-felted-wool
 


*************************************

http://www.etsy.com/listing/122249829/gentle-spirals-original-set-of-felted
Спиралата!
Вечна, като живота!

Всъщност - Пътят на Живота!

Душевна песен, мелодия, която извира от сърцето на Твореца и преминава през нашите сърца, за да продължи своя път нататък, обагрена от нашата индивидуалност!


Нишката на живота, която свързва всичко съществуващо!

Сила и енергия от безпределното изобилие!

Мистерията на вечно пораждащ се и възраждащия се Живот, който опознава себе си в пулсациите на вечно вибриращата вселена!

Вдъхновена от спиралата, този символ, познат на човечеството от най-дълбока древност, символ на Духа, изобилието и развитието, създадох тези бижута от един също така прастар материал - вълната.


Цветовете на моите нежни спирали - розово, жълто и синьо - изразяват Любовта, Светлината и Силата, които излъчват сърцата ни и които са градивото на живота, на всяка една реалност!


Светлана Костова - ЛАнААрт

P.S. Повече информация за тези мои произведения може да бъде намерена тук:
http://www.etsy.com/listing/122249829/gentle-spirals-original-set-of-felted
и тук:
http://www.etsy.com/listing/120697094/butterfly-fantasy-orchid-felted-wool


http://www.etsy.com/listing/120697094/butterfly-fantasy-orchid-felted-wool

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи