Търсене в този блог

Червено и бяло - моята молитва. Или коя е Баба Марта?


През март ние, българите, си честитим много празници - Баба Марта, денят на Жената, Първа Пролет - символи на Женствеността, Любовта и Живота.

Месец МАРТ - Баба Марта е един дълъг и красив месец, посветен на жизнената сила, на женското начало, на красотата, любовта и мощтта на Тази, която ражда и поражда Живота!


Всяка година на 1 март окичваме с червени и бели конци домовете си, гърдите и ръцете на най-близките си хора, на нашите приятели, домашните животни, плодните дървета. Честитим Баба Марта на всички! Пожелаваме си да сме бели и червени, весели, засмени! Да сме бодри, да сме здрави!

Първи март символизира началото на нов цикъл на пробуждащата се природа, на възраждане на живота след символичната му смърт през зимата. За много народи в древността годината започвала именно тогава! Явно е, че Първи март и до днес подсъзнателно се възприема като празник на Новия живот и Новото начало.


За мен бяло-червения конец символизира нишката на живота, неговата поява, проявената материя, Реката на Живота. Когато гледам тази нишка в съзнанието ми изникват думите на древния мъдрец Лао Дзъ: 

„Погледнато отгоре, не е светло;
Погледнато отдолу, не е тъмно;
Непрекъсвана нишка, неописуема.
Тя се въща към нищото.
Форма на безформеното,
образ на безόбразното,
нарича се неопределима
и отвъд въображението.

Застани отпреде – няма начало.
Последвай я – няма край.
Остани с древното Дао,
движи се с днешното.

Познанието на древното изначалие
е самата същност на Дао.

Това се нарича нишката на Пътя Дао.“
(Лао Дзъ, Дао Дъ Дзин, 14)


Според мен мартеницата е българският поглед към монадата Ин-Ян - символ на Началото:


„Тези две излизат от едно начало,
Но носят нееднакви имена.
И двете могат тайност да се нарекат.
От тайното - към тайнственото –
Вход за неизчерпаемата скрита същност.“
(Лао Дзъ, „Дао дъ дзин“, 1)


„Пътят ражда Едното.
Едното ражда две.
Две ражда три.
Три ражда безброя.“
(Лао Дзъ. Дао дъ дзин. Книга за пътя и постигането, 42)


„Светлината движи в кръг духа си
и се връща към началото.“
Ян Сюн, „Книга на Великата Тайна“(„Тайсюандзин“)


Усуканите бял и червен конец, смяната, ДВУЕДИНСТВОТО на БЯЛОТО И ЧЕРВЕНОТО символизират ЦИКЛИЧНОСТТА, ВЪЗРАЖДАНЕТО и ВЕЧНОТО ОБНОВЛЕНИЕ.


„Излизайки извън себе си, затваряйки се в себе си –
Ти си полярната звезда на щастието и нещастието.“
(Ян Сюн, „Книга на Великата Тайна“(„Тайсюандзин“))

„Идеята няма тяло. Затова нейното значение се изразява посредством образ.“, пише през 1099 г. сл. Хр. Чън Ичуан в коментарна книга към „Идзин“.

Така и българската мартеница символизира ВЯРАТА:


НАДЕЖДАТА:


и ЛЮБОВТА:


За да създадем една истинска СТРАНА НА ЧУДЕСАТА - ЖИВОТ в ИЗОБИЛИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ.


Според вярването на старите българи Баба Марта е единствената сестра на единадесетте братя-месеци в календара.
Неслучайно за българския народ този месец има женски облик! Не заради променливото време, сравнявано с непостоянното настроение на жените! А защото изобилието на живота се свързва с женското начало, чийто израз и най-висше проявление е Раждането! Животът не просто се ражда - многолик и изобилен, той извира, тече като чист извор, като буен поток напролет, като пълноводна река - Реката на Живота, която накрая се влива в Океана, за да започне всичко отначало!

Ж - като Жена, Ж - като Живот! Ж - като Дърво на Живота!

ТЯ е ДЕВИЦАТА:


ТЯ е МАЙКАТА:„Началото на Вселената
е майка на всички неща.“
(Лао Дзъ, Дао Дъ Дзин, 52)

ТЯ е СТАРИЦАТА...


ТЯ е НАЧАЛОТО И КРАЯ!

Защото Баба Марта не е баба, а Съзидателката - Онази, която поражда - раждащата и вечно възраждащата се Майка на всичко живо!
Светлана Костова
ЛАнААрт

Светлана Костова. Червено и бяло. Моята молитва.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи