Търсене в този блог

"МАЙСТОРКА НА ПЛЪСТИ РЕДИ КУЛИНАРНИ ПАНА" * *FELT MASTER MAKES CULINARY PANELS"


В популярния седмичен вестник "Всичко за семейството" от 3 май 2012 в рубриката „Домашна енциклопедия“ - КУХНЯТА НА ПРИЛОЖНИЧКАТА -  може да видите и прочетете как моя милост се изявява на кулинарното поприще ;) !
***
In the popular weekly newspaper "Everything for the family" of May 3, 2012 under the heading "Home Encyclopedia" - KITCHEN of the MASTER - you can see and read how yours truly manifests itself of the culinary field ;)!


Една чудесна голяма статия на журналистката Вера Камберова!
***
An excellent great article by journalist Vera Kamberova!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи