Търсене в този блог

сряда, 29 май 2013 г.

СЛОЖНИ ФИЛЦОВИ ЦВЕТЯ ВЪРХУ РАМКА И КОНСТРУКЦИЯ. Курс по филц.

Това занимание е посветено на няколко интересни техники за създаване на сложни и обемни филцови цветя. Те съчетават иглонабиване и мокро плъстене. Позволяват изключителна пластичност и скулптриране при пресъздаването както на стилизирани и плод на фантазията цветя, така и изключително реалистични.
С тези умения може да предадем с вълна нежността на мака, пищността и красотата на розите, сложната форма и обем на ириса, разнообразието на орхидеите, да претворим цветни клончета или такива, отрупани с плодове.
Придобитите знания и собствената ни фантазия в тази област могат да бъдат използвани за създаване на модни аксесоари, като брошки, цветя за шапки, домашна празнична декорация, сватбени украси и орнаменти, а защо не и предмети на изкуството!
По време на заниманието се усвояват основните принципи на работа за изработка на различни видове листа, тичинки, стъбла, плодчета.

Моля, имайте предвид, че изработката на подобен вид цвете, а още повече цветна композиция отнема много часове, а понякога и дни, затова довършването му обикновено става извън времето на курса.
Все пак, най-важното е усвояването на принципите на работа, някои тънкости и практически опит по време на заниманието!
Напомням ви да си носите поне две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесете у дома творенията си.
Ден: 2 юни 2013 г., неделя
Място на провеждане: София
Време на провеждане: от 13 до 17 часа.
Времетраене: 4 часа.
Цена: 40 лв.
Материалите са включени в цената.

За записване: Светлана Костова – 0887 99 31 66, 0878 99 38 66

Моля, потвърждавайте предварително Вашето присъствие или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!
Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.


При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни на цена 12 лв/час.
Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html, а програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .
Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения. Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Светлана Костова - ЛАнААрт

четвъртък, 23 май 2013 г.

TIGER EYE and GOLDEN SILK ORIGINAL JEWELRY * Авторски бижута от тигрово око и златна коприна

http://www.etsy.com/listing/151047432/golden-brownies-jewelry-set-of-pendant
Text in English and Bulgarian:


It is believed that wearing tiger's eye is beneficial for health and spiritual well being.

Also says it strengthens concentration, self-control and sharpens intuition. It is a psychic protector, great for business, and an aid to achieving clarity.


http://www.etsy.com/listing/150888774/golden-dragonflies-jewelry-set-of
Traditions say that it attracts money while curbing impulsive spending or risk taking.
Said to contain both the power of the earth and the sun, i.e. has power of elements earth and fire.
Tiger eye balances energy levels and the metabolism, detoxifying and assisting the flow of energy throughout the body.
Reduces cravings and addictive behavior.

Worn as jewelry helps to restore strength to overcome depression and to protect against psychic attacks and brings them back to the source.http://www.etsy.com/listing/151546580/golden-beetles-jewelry-set-of-pendant
Tiger eye associates with archangel Uriel; God Ra and Goddesses Sekhmet and Durga.

It corresponds to the sacral chakra and solar-plexus.
Especially suitable for astrological signs: Capricorn, Leo, Gemini, Virgo.


http://www.etsy.com/listing/151167536/golden-elves-jewelry-set-of-pendant-and
"Cleaning"of the tiger eye is actually recharge the stones of the late afternoon sun.


 
Tiger eye, combined with naturally golden silk details in original jewelry inspired by nature, bees, fairies and angels is a real symbol and a magnet for abundance!

The idea of ​​jewelry and realization is my original. Artistic and unique, they are suitable for various situations, including formal occasions.

You can get more information about them in my e-shop http://www.lanaart.etsy.com and purchase what you liked.
 
 
Svetlana Kostova - LAnAArt
http://svetlanaarts.blogspot.com/

 

http://www.etsy.com/listing/150888774/golden-dragonflies-jewelry-set-of

Авторски бижута от тигрово око и златна коприна

 
http://www.etsy.com/listing/151167536/golden-elves-jewelry-set-of-pendant-and
Смята се, че носенето тигрово око е е много полезно за здравето и духовно благосъстояние.

Също така се счита, че то засилва концентрацията, самоконтрола и изостря интуицията. То е психически защитник, чудесно за бизнеса, и помага за постигане яснота.

Традициите казват, че привлича пари, в същото време ограничава импулсивните разходи и поемането на риск.

Съдържа силата на Земята и Слънцето, т.е. символизира елементите земя и огън.

Тигровото око балансира енергийните нива и метаболизма, подпомага детоксикацията и потока на енергията в тялото. Намалява апетита и пристрастяващото поведение.

Носено като бижу тигровото око спомага за възстановяване на силата, да се преодолее депресията и за защита срещу психически атаки, като ги връща към източника.

Тигровото око се асоциира с архангел Уриил; бог Ра и богините Секмет и Дурга.

То съответства на сакралната чакра и слънчевия сплит.
http://www.etsy.com/listing/151047432/golden-brownies-jewelry-set-of-pendant

Особено подходящо е за астрологичните знаци: Козирог, Лъв, Близнаци, Дева.

"Почистването" на тигровото око всъщност е презареждане на камъните на късното следобедно слънце.

http://www.etsy.com/listing/150660555/golden-bugs-jewelry-set-of-pendant-and
Тигровото око, съчетано с естествено златни копринени детайли в оригинални бижута, вдъхновени от Природата, пчелите, феите и ангелите, е истински символ и магнит за изобилие!
Идеята за бижутата и реализацията е моя, авторска.

Артистични и уникални, те са подходящи за различни поводи, включително и за официални случаи.
Може да получите повече информация за тях в електронния ми магазин http://www.lanaart.etsy.com или да ги видите на живо и закупите лично от мен в ателието ми след уговорка по телефона.Светлана Костова - ЛАнААрт


сряда, 22 май 2013 г.

ИЗРАБОТКА НА ЕКЗОТИЧНИ ФИЛЦОВИ ЦВЕТЯ ТИП МОРСКА ЗВЕЗДА, КОРАЛ ИЛИ ХРИЗАНТЕМА


Създаването на цветя от вълна чрез плъстене е богат творчески процес, който освен фантазия, изисква и множество технически умения, без които в света на материята е трудно да изразите замисъла си или да претворите многообразието на природата.
Крайният резултат сам по себе си красноречиво разкрива степента на владеене на материала, който никак не е лесен за работа и е нужен голям практически опит за "сприятеляване" с вълната.
 
Съчетаването на творческа съзидателност, мисъл и майсторство винаги води до създаването на красиво произведение, с душа! Тази вложена енергия му дава дълъг живот и го превръща в харесвано и желано!
 
В това занимание на курса по филц ще ви науча на две интересни техники за правене на цветя от вълна. Тях също съм открила и разработила сама. Радвам се, да ги споделя!  
Този тип цветни фантазии могат да имат много екзотичен вид на цвете от далечни тропически земи и морета. Могат да приличат на корал или морска звезда. А може да наподобите и хризантема - едно цвете обожествявано на Изток!
 
Място на провеждане: София
Време на провеждане: от 14 до 18 часа.
Времетраене: 4 часа.
Цена: 35 лв.

http://www.etsy.com/listing/129292972/brown-yellow-exotic-felted-flower-brooch
Материалите са включени в цената.
Напомням на участниците, да си носят поне две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесат у дома творенията си.
 
За записване и потвърждаване: Светлана Костова – 0887 99 31 66, 0878 99 38 66
 
Моля, потвърждавайте предварително Вашето присъствие или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!

 
http://www.etsy.com/listing/99235228/pink-red-star-flower-brooch-of-fine
Курсовете по филц за начинаещи и напреднали се провеждат в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. Цената на индивидуалните занимания е 12 лв. на час.
 

http://www.etsy.com/listing/99861582/exotic-coral-in-peach-and-violet-fantasy
Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .
 
Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения.
Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна: http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://www.facebook.com/LAnAArts
http://www.etsy.com/shop/LanAArtСветлана Костова - ЛАнААрт

четвъртък, 16 май 2013 г.

СЪЗДАВАНЕ НА ЦВЕТЕ ПО ШАБЛОН В ТЕХНИКА НУНОФЕЛТ

 

В неделя, 19 май, заниманието от курса по филц за напреднали е посветено на една интересна техника за правене на цвете от коприна и вълна.
В зависимост от желанието Ви, цветето може да бъде с преобладаване на коприната или на вълната.

 
- Подходящи материали.
- Изработка на шаблони.
- Плъстене на мериносова вълна и коприна за получаването на цветето.
 
Изработката на подобен вид цветя отнема часове и понякога окончателното им довършване става извън времето на курса.

Ден: 19 май 2013 г., неделя
Място на провеждане: София
Време на провеждане: от 10:30 до 13:30 часа.
Времетраене: 3 часа.
Цена: 30 лв.
Материалите са включени в цената.
Напомням на участниците, да си носят поне две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесат у дома творенията си.
За записване и потвърждаване: Светлана Костова – 0887 99 31 66, 0878 99 38 66
Моля, потвърждавайте предварително Вашето присъствие или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!
Курсовете по филц за начинаещи и напреднали се провеждат в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. Цената на индивидуалните занимания е 12 лв. на час. 
Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .
Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения.
Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна: http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://www.facebook.com/LAnAArts
http://www.etsy.com/shop/LanAArt


 
Светлана Костова - ЛАнААрт

понеделник, 13 май 2013 г.

НЕТРАДИЦИОННИ ТЕХНИКИ ЗА БАГРЕНЕ НА ВЪЛНА, ВЪЛНЕН ФИЛЦ, ПЛАТ И ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ВЪЛНА

Съвременни техники за багрене на вълна в неголеми количества, подходящи за всички, които се занимават в областта на художествения текстил и приложните изкустваКогато говорим за текстил, който обикновено носим, обличаме, перем, едно от най-важните качества, освен материята, състава, модела и изпълнението, е цветът и качеството на обагрянето.

Сигурно на всеки се е случвало да си купи дреха или аксесоар, които пускат при пране повече или по-малко цвят. Най-често това са неща, купени от евтините индийски и китайски магазини, но все по-често става правило и за закупени скъпи стоки от фирмени магазини и молове. И това става дори, когато спазвате изискванията на производителя за почистване и поддръжка!
Знайте, че този факт съвсем не е безобиден! И най-малкият ви проблем е избеляването на дрехата, което следва естествено и много бързо при такова пускане на цвят. Някои такива "парцалки"дори оцветяват кожата ви при носене, което може да има много неприятни последици, стигащи понякога дори алергични реакции!Не смятайте пускането на цвят от дрехите за нормално!
Този неприятен факт може да означава няколко неща:
  • Използвани са неподходящи за материята бои.
Например, боите не са предназначени за вълна, а за памук или кой знае за какви цели! Това може да бъде дори опасно за вашето здраве!
  • Не са спазени процесът и изискванията за фиксацията на багрилата.
Този факт неминуемо води до пускане, защото багрилото трябва по някакъв начин да се задържи за влакното. За различните бои, дори предназначени за един и същи вид влакна, този процес има разлики и те трябва да се отчетат!
  • Използвани са некачествени багрила, които за съжаление навлизат все по-често на пазара и се случва да се предлагат дори от реномирани марки.
Тези и други познания ще станат ваше достояние по време на това занимание. Смятам всички тях за  изключително ценни, особено за тези от вас, които искат да се занимават професионално с някакви приложни изкуства в областта на текстила - плъстене, смесени техники (mixed media), пачуърк, плетене и др.!

 
Невъзможно и ненужно е да поддържате количества вълна в десетки и стотици нюанси, да разполагате предварително с всички цветове за проекта си. Но ако имате необагрена вълна в естествен цвят може да си направите колкото и когато ви е необходимо всеки цвят, от който се нуждаете!

Всичко, което преподавам е плод на личния ми практически опит и достижения.
Това, което ще ви покажа и науча по време на заниманието не е свързано с класическия начин на боядисване на вълна, който може би знаете от бабите си или от упътванията на кутийките с бои. Няма да го намерите и в интернет :).
Бъдете сигурни, че ще научите много нови и ценни неща!

  • бои за вълна - видове, марки; смесване; инструментариум; начини на работа;
  • багрене на малки количества вълна (лента и топс);
  • секционно багрене;
  • последващо багрене;
Участниците е добре да си носят предварително изработени плъстени цветя, платно, топчета, обемни елементи или др. подобни неголеми изделия и/или вълна, които да боядисат по време на заниманието.
Разбира се, може и на място по време на заниманието да си направят подходящи за целта малки парчета платно и обемни изделия, които да обагрят веднага.

Ден: 19 май 2013 г., неделя
Място на провеждане: София
Време на провеждане: от 14:30 до 18:30 часа.
Времетраене: 4 часа.
Цена: 35 лв.
Материалите са включени в цената.
 
Напомням на участниците, да си носят поне две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесат у дома творенията си.
За записване и потвърждаване: Светлана Костова – 0887 99 31 66, 0878 99 38 66
Моля, потвърждавайте предварително Вашето присъствие или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!
 
 
Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. Цената на индивидуалните занимания е 12 лв. на час.

 
 
Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .
Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения.
Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.

 
Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна: http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://www.facebook.com/LAnAArts
http://www.etsy.com/shop/LanAArt


Светлана Костова - ЛАнААрт

четвъртък, 9 май 2013 г.

ТЕХНИКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЛОЖНИ ФИЛЦОВИ ЦВЕТЯ С РАМКА И КОНСТРУКЦИЯ

 

Изработка на цвете върху рамка и конструкция.

Смесена филц техника.

Тези интересни техники са подходящи за създаване на сложни и обемни плъстени цветя, както стилизирани и плод на фантазията, така и изключително реалистични.
Те са подходящи да предадем красотата на розите, сложната форма и обем на ириса, разнообразието на орхидеите, да претворим цветни клончета или такива, отрупани с плодове.
Придобитите умения и собствената ни фантазия в тази област могат да бъдат използвани за създаване на модни аксесоари, като брошки, цветя за шапки, домашна празнична декорация, сватбени украси и орнаменти, а защо не и предмети на изкуството!

По време на заниманието се усвояват основните принципи на работа за изработка на различни видове листа, тичинки, стъбла, плодчета.

Моля, имайте предвид, че изработката на подобен вид цвете, а още повече цветна композиция отнема много часове, а понякога и дни, затова  довършването му обикновено става извън времето на курса.
Все пак, най-важното е усвояването на принципите на работа, някои тънкости и практически опит по време на заниманието!
Напомням ви да си носите поне две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесете у дома творенията си.
Ден: 11 май 2013 г., събота
Място на провеждане: София
Време на провеждане: от 14 до 18 часа.
Времетраене: 4 часа.
Цена: 40 лв.
Материалите са включени в цената.

За записване: Светлана Костова – 0887 99 31 66, 0878 99 38 66


Моля, потвърждавайте предварително Вашето присъствие или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!
Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.


При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни на цена 12 лв/час.
Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html, а програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .
Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения. Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Светлана Костова - ЛАнААрт

вторник, 7 май 2013 г.

ПЛЪСТЕНЕ С ОБЕМНИ ШАБЛОНИ - сапун, цвете, грахови шушулки, свещник - КУРС ПО ФИЛЦ

1. Ароматен сапун се облича с вълна.


Сапунът е много приятен за подарък.
Може да се украси с лентичка или панделка.

Може да се използва за ароматизатор в гардероба или за къпане.
Има ексфолииращ ефект.2. Обличане на различни обемни форми.

 


3. Създаване на цвете
 

Така получените форми от вълна могат да се използват за създаването на цветя-брошки или да станат част от различни артистични композиции.
 

 

 

 

 

 

4. Как да направим грахови шушулки?

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Създаване на оригинална ваза или светилник от буркан.

Ден: 12 май 2013 г., неделя
Място на провеждане: София
Време на провеждане: от 14 до 18 часа.
Времетраене: 4 часа.
Цена: 35 лв.
Материалите са включени в цената.
 
Напомням ви, да си носите поне две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесете у дома творенията си.
 
За записване: Светлана Костова – 0887 99 31 66, 0878 99 38 66

Моля, потвърждавайте предварително Вашето присъствие или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!
 
Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.
При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни.
Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html, програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .
Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения. Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:
http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://www.facebook.com/LAnAArts
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

Светлана Костова - ЛАнААрт
http://svetlanaarts.blogspot.com/

сряда, 1 май 2013 г.

AMETHYST AND SILK JEWELRY *** БИЖУТА ОТ АМЕТИСТ И КОПРИНА

Original jewelry by Svetlana Kostova - LAnAArt

Оригинални бижута от Светлана Костова - ЛАнААрт

 
A text in English and Bulgarian
Текст на английски и български
(българската версия ще намерите след английския текст)https//www.etsy.com/listing/130963295/violet-silk-and-amethyst-jewelry-set-of
I love natural materials!
They always have a harmony and natural beauty that make their combination a real joy for the senses.

I want to introduce some of my new jewelry sets of dark violet silk and mineral amethyst beads.
They are of my original idea and execution.
These artistic jewelry are suitable for various situations - for everyday, but also for the formal occasions.


AMETHYST - stone of peace and balance.
Available in various colors and shapes, amethyst is one of the most famous crystal nowadays due to the belief that strengthens the healing powers and typical human qualities.

Amethyst is one of the most spiritualised gems, encouraging divine love embodied in its essence, and selflessness and spiritual wisdom. Opens intuition and enhances soul gifts.
Amethyst is an extremely powerful and protective stone with a high vibration. Protects against psychic attacks convert energy in love.
http://www.etsy.com/listing/130963295/violet-silk-and-amethyst-jewelry-set-of
It is believed that this beautiful purple representative of the family of quartz prevent intoxication and is a symbol of those born in February.


 This stone favors the process of decision making, importing sense of community and spiritual insight, and implementing decisions and self-knowledge in practice. Amethyst enhances memory and improves motivation, which supports the ability to set realistic goals. Ideal stone for balancing the ups and downs in life, supporting emotional centering. It drives away the anger, the rage, fear and frustration. It relieves sadness and sorrow support to cope with heavy losses.

http://www.etsy.com/listing/125479508/amethyst-and-silk-jewelry-set-of-pendant
Amethyst  is a stone of "third eye" of wisdom and knowledge which develops intuition and mind.
Symbolizes prosperity, wealth and abundance on all levels.

Those who are engaged in business, amethyst helps to surround with patrons and keep them out of trouble and financial losses.

In the family relationship brings peace and harmony.

Creative people bring inspiration and new ideas.

http://www.etsy.com/listing/103087547/silk-amethyst-angels-jewelry-set-of
And is believed to be a powerful defender of the poor fate.

Medicinal properties: universal healer delicate and powerful energy - strengthens the immune system has a positive effect on headaches and migraines in mental fatigue in MS in sinusitis.

Worn as jewelry the amethyst has beneficial effects on the nervous system, creating a sense of security and peace of mind.

Zodiac: foundation stone for Aries and Pisces and suitable for all other signs.
 
A detailed description of my jewelry can be seen in LanAArt - my e-shop: http://www.etsy.com/shop/LanAArt from where they might be purchased.
 
 Svetlana Kostova - LAnAArt


http://www.etsy.com/listing/130963295/violet-silk-and-amethyst-jewelry-set-of
Обичам естествените материали!
В тях винаги има една хармоничност и неподправена красота, които правят съчетаването им в истинска радост за сетивата.
Искам да ви представя няколко от новите ми комплекти бижута от аметист и тъмно виолетова коприна.
Тези бижута са моя оригинална идея и изпълнение.
Подходящи са за различни поводи - за ежедневието, но и за официални случаи.


АМЕТИСТЪТ е камък на мира и равновесието.
http://www.etsy.com/listing/103087547/silk-amethyst-angels-jewelry-set-of
Наличен в разнообразни цветови нюанси и форми, аметистът е един от най-известните кристали в наши дни, поради вярването, че укрепва лечебните сили и характерните човешки качества.

Аметистът е един от най-одухотворените камъни, насърчаващ божествената любов, въплътена в същността му, и самоотвержеността и духовната мъдрост.
 
Отваря интуицията и усилва душевните дарби.
Аметистът е изключително силен и предпазващ камък с високи вибрации. Предпазва от душевни атаки, преобразувайки енергията в любов.

Вярва се, че този красив лилав представител на семейството на кварцовите камъни предпазва от опиянение и е символ на родените през месец февруари.

Този камък благоприятства процеса на взимане на решения, като внася чувство за общност и духовно самопознание, и за прилагането решенията и самопознанието на практика.

http://www.etsy.com/listing/125479508/amethyst-and-silk-jewelry-set-of-pendant
Аметистът подобрява паметта и усилва мотивацията, което подпомага способността да си поставяте реалистични цели. Идеален камък за балансиране между върховете и спадовете в живота, подкрепящ емоционалното центриране. Той прогонва гнева, яростта, страха и раздразнението. Облекчава тъгата и скръбта, подпомага да се справим с тежки загуби.

Аметистът е смятан за камъкът на "трето око" на мъдростта и познанието, който развива интуицията и ума.
 
Символизира просперитет, богатство и изобилие на всички нива.
На тези, които се занимават с бизнес, аметистът им помага да се обкръжат с покровители и ги пази от нещастия и финансови загуби.
В семейно отношение внася мир и хармония.
На творческите хора носи вдъхновение и нови идеи.
Смята се и за мощен защитник от лоша съдба.
 
http://www.etsy.com/listing/103087547/silk-amethyst-angels-jewelry-set-of
Лечебните свойства на аметиста: универсален лечител с деликатна и мощна енергия - укрепва имунната система; оказва положително въздействие при главоболие и мигрена, при умствена преумора, при склероза, при синузит.

Носен под формата на бижу, влияе благотворно върху нервната система, създава чувство за сигурност и душевен покой.
 
Зодиакални предпочитания: основен камък за Овен и Риби и подходящ за всички останали зодии.
 
 


Подробно описание на бижутата ми може да видите в LanAArt - моят е-магазин: http://www.etsy.com/shop/LanAArt 
Mоже да ги видите и закупите и лично от мен в моето ателие.

Светлана Костова - ЛАнААрт

Translate

Последователи