Търсене в този блог

понеделник, 31 март 2014 г.

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПЛЪСТЕНЕ в Пловдив * FELTING WORKSHOP in Plovdiv.

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА в Пловдив. ФИЛЦОВО ЦВЕТЕ, ДЕКОРАЦИЯ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА БИЖУТА, 

29 март 2014, х-л Его, 

http://svetlanaarts.blogspot.com/2014/03/blog-post_7.html,
FELTING WORKSHOP in Plovdiv city, Bulgaria. Felt flowers, decorations and jewelry elements, 

March 29, 2014, hotel Ego.Парчето плат, което е в основата на плъстенето и което създадохме от безформената маса на непредената вълна със собствените си ръце.

The piece of fabric, which is the basis of felting as a process that we created from the formless mass of unspun wool with our own hands.


Първо докосване до този невероятен материал - вълната!

First touch to this amazing material - the wool!


Що е то плъст, филц или фелт?! Сега вече знаят! :)

What is a felt or Filz? Now they know! :)


Насърчаване :)

Encouraging :)


Медитация...

Meditation ...


Вдъхновение...

Inspiration ...


Действие...

Action ...


Отдаденост...

Dedication ...


И усмивка!

And smile!


Чар...

Charm ...


и съсредоточеност...

and concentration ...

 ... малко търпение...

... A bit of patience ...


И разбира се, удовлетворение!

And of course, satisfaction!

 

Радост и красота!

Joy and beauty!


Нали за това живеем!

That's what we live!


Svetlana Kostova
LAnAArt
четвъртък, 27 март 2014 г.

ТЕХНИКА НУНОФЕЛТ (НУНОФИЛЦ). КУРС ПО ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА.

Изкуството на плъстенето на вълна, познато още от древността като филц, фелт, вилт, кече, преживява небивал подем в последните десетилетия. Преди около тридесетина години древното умение е обогатено с една нова техника, която привлича много творци и ги вдъхновява.

Нуно-фелтинг (нунофилц) е техника на плъстене на вълната с тъкан. „Нуно“ преведено от японски, означава „тъкан“.

Вълната и използваната готова тъкан стават едно цяло в процеса на заплъстяване и образуват една изцяло нова структура, която има много интересен релеф и окраска.

Най-изисканите и естетични комбинации се получават, когато заедно с вълната се използват тъкани от естествени влакна като вълна, коприна, лен, памук.
При всички случаи крайният резултат от съчетаването е винаги уникален, като произведение на изкуството, което можем да превърнем в аксесоар, пано или дреха.

Всеки иска да има поне забележителна дреха или аксесоар,  въпреки наплива от евтини еднакви стоки от Изток, които ни обезличават.

Въпреки забързания и унифициран делник съм убедена, че всеки човек иска да бъде различен и по някакъв начин да изрази своята уникалност.
Или да създаде нещо оригинално и единствено, разкрасено и одушевено от собствените си ръце!
Как?
Ще научите един от възможните начини на това занимание от курса по филц.


  • Запознаване с техниката.
  • Защо съчетаваме плат и вълна? 
  • Кои платове са подходящи и кои не?
  • Технически и естетически изисквания.
  • Редене на вълната и плъстене - тънкости и особености.
Времето на курса от 4 часа обикновено е недостатъчно за окончателната довършване на вашите прекрасни творения и се налага да направите това вкъщи.


Необходими материали за заниманието:
Трябва да си осигурите сравнително тънък плат с рехава структура, задължително от естествена материя от коприна, вълна, лен или памук. Може да бъде и готов шал с характеристиките, изброени по-горе.Напомням ви да си носите поне две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесете у дома творенията си.

Ден: 5 април 2014 г., събота
Място на провеждане: София, кв. Суходол
Времетраене: от 11 до 15 часа4 часа.
Цена: 35 лв.
Вълната е включена в цената, платът не е.
При възможност подсигурявам подходящ плат или шал, но той се заплаща допълнително!


За записване: 
Светлана Костова – тел. 0887 99 31 66, 0878 99 38 66


Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. 


Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .

Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения. Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.

Информация за заниманията на курсовете по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам за начинаещи и напреднали, може да откриете на страниците на блога ми и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми и да получавате редовни известия за всяка публикация: http://svetlanaarts.blogspot.com/Светлана Костова 
ЛАнААрт
МАКЪТ - ВЕЧЕН И ЛЮБИМ! * Red Poppy - Eternal & Beloved! * Аленото цвете отвъд поверията и съвременните интерпретации * Favorite flower beyond beliefs and modern interpretations

http://www.etsy.com/listing/184172361/delicate-red-poppy-flower-brooch-pin-and

A text in Bulgarian following by text in English:

Езикът на цветята!
Колко пъти ни се е искало да го разбираме, да общуваме, да изразим себе си чрез него!
И колко пъти безпомощно сме прибягвали до вездесъщи съветници от типа на чичко Google, които услужливо избълват безкрайни списъци с възгледите на другите, за какво ни говорят цветята...

Да вземем например мака. Може да потънете в море от човешки тълкувания! Част от тези интернет писания ще ви объркат, притеснят, дори отблъснат!
А вие просто харесвате мака! Сигурна съм, щом четете този текст :)!

Обичате онзи дивия полски мак, който обсипва полетата на България всяка пролет с нежните си полюшващи се стъбълца и обагря синурите на нивите и крайпътните късчета земя в най-яркото и искрящо червено!

Деликатното цвете, което радва очите и сърцата, носи обещание за пролет и пищно лято, в което зеленото на житата ще стане златно!

И когато грижливите стопани прибират хляба от полето, там, сред класовете ще аленее по някое нежно цвете, което да припомни, че златното обещание за плодородие е изпълнено!


Какво е тогава за Вас макът?! Това, което ви казва интернет търсачката и вие дори не разбирате или онова, което чувствате и знаете, откакто се помните!?

Да! Аленият мак е символ на младост, на лекота, на красота! На полета на душата!

Макът е като разцъфващото и опияняващо очарование на девойката, която се превръща в истинска жена, в Майка!
Той е страст! Страстта на цъфтящата природа, която обещава плод! Изобилен плод!

Така нежното цвете става символ на плодородието и на плодовитостта, на женствеността.
http://www.etsy.com/listing/184172361/delicate-red-poppy-flower-brooch-pin-andЗатова богините в древността били обкичвани с макове, като техни любими цветя и техен израз!

Макът - нежността на Богинята във всичките й аспекти и имена!

Сънят и мечтата, обещанието и материализацията!


Цвете, за което няма сезон, така както и любовта ви няма сезони!Всъщност, опитвали ли сте се някой път, да попитате нещо някое цвете?!

Да му разкажете за себе си? Или просто да му кажете колко го харесвате!

И как искате заедно да се усмихнете на света и да заявите:

"Хей, аз съм тук! Това съм аз! Това сме ние!" 


http://www.etsy.com/listing/161175491/red-poppy-delicate-felted-flower-brooch
Следващия път, когато посегнете към някое цвете, било то сътворено от Майката Природа или от човешка ръка, създала някое украшение, не мислете, какво другите казват, пишат или смятат, че то изразява!

Просто дайте воля на своето желание и въображение за това, какво вие искате кажете на света и как вие искате да се изразите! Нека цветето говори вашия език! И колкото по-сигурни сте в избора си, толкова по-недвусмислено ще е посланието ви!


Светлана Костова - ЛАнААрт

http://www.etsy.com/listing/184172361/delicate-red-poppy-flower-brooch-pin-and


P.S. Повече за цветята, които създавам, може да научите от интернет магазина ми LanAArt: www.etsy.com/shop/LanAArt
Може да ги закупите оттам или лично от мен, от ателието ми с голяма отстъпка.

 The text in English:

Red Poppy - Eternal & Beloved! Favorite flower beyond beliefs and modern interpretations


http://www.etsy.com/listing/161175491/red-poppy-delicate-felted-flower-brooch
The language of flowers!
How many times we wanted to understand, to communicate, to express ourselves through it!
And how many times we were helpless and resorted to omnipresent advisers such as Uncle Google, which helpfully spew endless lists of the views of others telling us what the flowers say...


Take the example of the poppy. You can lose yourself in a sea of ​​human interpretations! Some of these Internet writings will confuse you, embarrass, even repulsed!

http://www.etsy.com/listing/161175491/red-poppy-delicate-felted-flower-brooch
But you just like poppy! I'm sure as you are reading this text :)!

You love that wild poppy lavished every spring fields with gentle swaying stalks and field boundaries and roadside pieces of land dyed in the most bright and sparkling red! The delicate flower that pleases the eyes and hearts, brings the promise of spring and rich summer when the green of the corn will be golden! And when farmers carefully fold the bread from the field, there will be delicate flowers among the wheatears that recall that golden promise of fertility is fulfilled!


Then what is for you the poppy?! That tells you the search engine or this you ever know, what you feel and know since you can remember!?

Yes! The scarlet poppy is a symbol of youth, of ease, of beauty! The flight of the soul!

The poppy is like blooming and exhilarating charm of maiden, which is becoming a real woman, a Mother!
It's a passion! The passion of the blooming nature that promises fruit! Abundant fruit!


Thus delicate flower has become a symbol of fertility and fecundity, of femininity.


Therefore goddesses in ancient times were crowned with poppies as their favorite flowers and their expression!
Poppy - the tenderness of the Goddess in all its aspects, and names!

Sleep and dreams, the promise and materialization!

Flower that has no season, so such as the love is without seasons!


http://www.etsy.com/listing/161175491/red-poppy-delicate-felted-flower-brooch
In fact, did you try sometime to ask something a flower!
Did you tell it something about yourself? Did you allow you at least tell him how you like it! And how you want to smile to the world and said, "Hey, I'm here! That's me! We are!"


The next time you reach for a flower, whether created by Mother Nature or man-made to any outfit, do not assume what others say, write or think it is!

Just let your imagination and your desire for what you want and tell the world how you want to express yourself! Let the flower speaks your language! The more confident you are in your choices, the more clearly will your message!


Svetlana Kostova - LAnAArt


P.S. More about flowers that create, you can learn from my online shop LanAArt, and where you can purchase themwww.etsy.com/shop/LanAArt


http://www.etsy.com/listing/184172361/delicate-red-poppy-flower-brooch-pin-and
сряда, 26 март 2014 г.

Елфски обувки или домашни пантофи - Светлана Костова пред БНР за това, какво е плъст, филц или felt * ELVEN SHOES


За твoрческия заряд в ръчната изработка на арт изделия от плъстена вълна и как в домашни условия да си направим истински, топли пантофи - мое интервю пред журналистката от БНР - Агнес Манова за програма ДНЕС, излъчено на 24.02.2014 г. 
Клипчето към интервюто е мое дело.
Светлана Костова
ЛАнААрт
About the creative process in felting. How to make felted slippers or elven shoes.

Svetlana Kostova's interview with a journalist from Bulgarian National Radio - Agnes Manova for program TODAY, broadcast on 24/02/2014 in Bulgarian language.

Photos are from the personal archive of Svetlana Kostova and selected to create a clip that is her work.вторник, 25 март 2014 г.

КУРС ПО ФИЛЦ (ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА, ФЕЛТИНГ). I-во занимание за начинаещи.

Чувствате ли някакъв копнеж, един такъв неуловим, спотаен...?

Живее ли у Вас едно особено чувство, което пърха в гърдите Ви и прилича на влюбеност?

Има ли у Вас едно притихнало желание да направите нещо по-различно в живота си, да опитате нещо ново?

Искате ли да откриете свои неподозирани или пък неизползвани качества, които някак си знаете, че притежавате, но досега сте игнорирали?

Искате ли да изпитате възторга, че може да създавате нещо с ръцете си сами, така както са правили това жените откакто свят светува?

Искате ли да се изявите като творец, създател на материя и изкуство?!
Ако поне един от отговорите Ви е ДА, то тогава заповядайте да опитате нещо, което може да стане повратна точка в живота Ви и да отключи онази съзидателност, която живее у всеки, но често остава неизползвана!


Сигурно знаете, че работата с естествени материали разтоварва от ежедневния стрес чрез сътворяването на красиви неща със собствените си ръце! Тя е радост за душата!

Филцът е едно невероятно разнообразно, интересно и завладяващо текстилно изкуство, което дава изключителна свобода на себеизразяване.
Освен това през последното десетилетие той е на гребена на вълната и продължава да предизвиква нестихващ интерес!

ПЛЪСТЕНЕ на вълна.

Мокра техника - основни познания
ПЛЪСТТА ИЛИ ФИЛЦЪТ, както е българското й и популярното у нас немско наименование, е най-бурно развиващото се днес текстилно изкуство, идващо от древността.
Повече за него може да прочетете в статията ми Що е то ПЛЪСТ, ФИЛЦ или ФЕЛТ? http://svetlanaarts.blogspot.com/2013/10/blog-post.html

Това първо занимание поставя началото на систематични знания за основния материал и една от базовите техники при плъстенето на вълна.

Това е първият урок, основата, А и Б, които не бива да пропускате, за да са стабилни знанията и уменията ви и да си спестите много време и разочарования!

Нито една книга или видеоматериал не могат да заменят практическата работа и знания. Нали първите стъпки са свързани с овладяването на изразното средство. Трябва да му знаеш възможностите, за да можеш да се изразиш чрез него. Ако рисуваш, се учиш да рисуваш с различни бои, да използваш помощни материали, усвояваш много техники и когато напреднеш, тогава можеш да избираш, как най-добре да се изразиш чрез изкуството.

Усвояването на вълната като изразно средство и материал за творчество е по-различно, но изисква не по-малко време, желание и най-вече отдаденост, която може да наречем и любов!Това занимание е първото докосване до старинния занаят, защото техниките на плъстене на вълна са много и различни, а и непрекъснато се обогатяват.
Заниманието включва теоретична и практическа части, които поставят здрава основа за усвояване на уменията за работа с вълна и плъстенето:


1. Вълната - вълшебния материал! Структура и особености на вълненото влакно.

2. Плъстта - древна и модерна!

3. Основни начини на обработка и предлагане на непредена вълна.

4. Източници за закупуване на суровината и приспособленията за плъстене.5. За усвояването на техниката „плъстене“ или "мокър филц" се изработва малко парче плат от вълна, т.нар. „нетъкан текстил“. Този плат може да бъде използван като заготовка за изработка на други изделия за в бъдеще.  

6. Изработка на цвете, приличащо на петуния.

Ден: 6 април 2014, неделя
 Време на провеждане: от 10 до 14  часа.
Времетраене: 4 часа.
Цена: 35 лв.
Материалите са включени в цената.
 Място на провеждане: София, кв. Суходол
За записване и потвърждаване:
Светлана Костова –  0887 99 31 66, 0878 99 38 66

Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!


Участниците трябва да си носят две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесат творенията си у дома.Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. 

Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .


Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения. Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.


Информация за заниманията на курсовете по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам за начинаещи и напреднали, може да намерите на страниците на блога ми и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми http://svetlanaarts.blogspot.com/ и да получавате редовни известия за всяка публикация.Светлана Костова - ЛАнААрт

Translate

Последователи