Търсене в този блог

понеделник, 23 юли 2012 г.

Felt scarf SUMMER MEMORIES /// Плъстен (филцов) шал ЛЕТНИ СПОМЕНИ


Обичам лятото!
Може би, защото съм родена през зимата :) !
Обичам топлината и светлината му, ярките и контрастни цветове!
Само то може да роди такива цветове! Ярки и блестящи, те просто греят!
Сладки и сочни като зрели плодове!
За да ни сгреят като спомени в студените дни! 
http://www.etsy.com/listing/104932272/shining-colorful-felted-scarf-with

Като този шал, който създадох, за да съхраня колорита на лятото.
Защото извън сезона светоусещането е друго и това цветно звучене е трудно постижимо.

Знам, че навън е горещо и не ви е до шалове!
Но не мога да чакам до есента, за да го споделя с вас! :))

http://www.etsy.com/listing/104932272/shining-colorful-felted-scarf-with

Този шал наистина грее!
Има и оригинална закопчалка като гривна, която му придава съвсем различен вид и обогатява начините, по които шалът може да се носи.
А гривната стои чудесно и на ръката!

Светлана Костова - ЛАнААрт


IN ENGLISH:

http://www.etsy.com/listing/104932272/shining-colorful-felted-scarf-with 

I love summer!
Maybe because I was born in the winter :)!
I love the warmth and its light, bright and vibrant colors!
Only then can bear such colors! Bright and shiny, they just glow!
Sweet and juicy as a ripe fruit!

To our warm memories on cold days!

Like this scarf that I created to preserve the color of summer. 
Off-season there is another conception of the world and this color range is difficult to reach.I know it's hot outside and you are not to scarves!
But I can not wait until autumn to share it with you! :))


The scarf has an original beautiful flower for fastening, different look and wearing of the shawl!
This clasp can be worn as hand bracelet too.


Svetlana Kostova - LAnAArt


http://www.etsy.com/listing/104932272/shining-colorful-felted-scarf-withчетвъртък, 19 юли 2012 г.

ЗЛАТНИТЕ ГРАДИНИ НА ФЕИТЕ /// GOLDEN GARDENS OF FAIRIES


http://www.etsy.com/listing/103974269/golden-fairy-silk-flowers-jewelry-set-of

Коприна като истинско злато! Нима е възможно?!
Да, за Майката Природа, няма невъзможни неща!

Silk like real gold! Is it possible?
For Mother Nature nothing is impossible!http://www.etsy.com/listing/103087547/golden-silk-amethyst-angels-jewelry-set
Едно уникално създание претворява нейния замисъл - дива копринена буба в Индонезия се храни с листата на дървото кашу и това придава на пашкулите вид на истинско злато.

 A unique creature reproduces its design - wild silkworm in Indonesia eats the leaves of the cashew tree, making a kind of cocoon of real gold.

http://www.etsy.com/listing/103087547/golden-silk-amethyst-angels-jewelry-set


В това видео може да видите, как едно село в Индонезия събира тези редки и ценни пашкули, за да се подпомогнат на местните земеделски производители по време на сухия сезон: http://www.vimeo.com/1495467 (видеото е на английски).

In this video you can see how a village in Indonesia collecting these rare and valuable cocoon to help local farmers during the dry season: http://www.vimeo.com/1495467 :
Производството е изцяло органично и ръчно.

The production is entirely organic and by hand.

http://www.etsy.com/listing/104132403/forest-fairies-jewelry-set-of-pendant

А златните нишки са истинска скъпоценност!
Вдъхновяващо, нали?!

A golden threads are real gem!
Inspiring, is not it?


http://www.etsy.com/listing/103621507/golden-silk-jewelry-set-of-pendant-and


Като любов от пръв поглед, която те кара да вършиш чудеса! И да твориш.
Като тези златокрили ангели, цветя и летящи същества от приказните вълшебни градини на фантазията!

Like love at first sight that makes doing wonders! And to create.
As these golden wings angels, flowers and flying beings from the miraculous fairy gardens of the phantasy!


http://www.etsy.com/listing/104681586/golden-wings-loving-angels-jewelry-set


понеделник, 16 юли 2012 г.

КОПРИНЕНИ ЦВЕТЯ /// SILK FLOWERS


http://www.etsy.com/listing/104055205/delicate-white-and-green-silk-flowers
Фини и деликатни, копринените пашкули имат оригинална структура, която макар и много различна, може да пресъздаде нежността на цветята.

Fine and delicate, silk cocoons have an original structure, although very different, they can recreate the delicacy of the flowers.

Интересно е, че пашкулите приличат малко на хартиени.

Interesting is that the silk cocoons are very similar to paper.

http://www.etsy.com/listing/103170489/white-pink-tender-silk-flowers-jewelry
Леки и тънки са, но държат добре формата си и няма да се повредят от внимателно изпиране с хладка или студена вода.

Lightweight and thinner, but hold their shape well and will not be damaged by washing thoroughly with lukewarm or cold water.

Макар да изглеждат крехки, тези удивителни творения на Майката Природа са много здрави!
Трудно е да се скъсат, но се режат с остър предмет.

Although it looks fragile, these wondrous creations of Mother Nature are very steady!
It is difficult to break them, but can be cut with a sharp object.

Могат да се разслояват, както и от тях да се отделят нишките коприна, които впоследствие ще се превърнат в познатите ни разкошни платове.

Can be stratificated, as well as to separate their silk threads, which will subsequently become familiar gorgeous fabrics.


http://www.etsy.com/listing/102865602/white-blue-silk-flowers-jewelry-set-of

Създадох тези бижута от естествени материали с любов и желание, вдъхновена от лекотата и изяществото на природните форми.

Те са подходящи като украшения за всички възрасти и сезони, както и за сватбени тържества.

I created these jewelry from natural materials with love and desire, inspired by the lightness and elegance of natural forms.

They are suitable as decorations for all ages and seasons, and for weddings.
Може да ги закупите от електронния ми магазин в Etsy или ако живеете в България лично от мен с отстъпка и изпращане с наложен платеж по пощата или с куриер.
За покупка на повече от един комплект цената за пратката е за моя сметка. 

За поръчки, въпроси и уточнения, моля обръщайте се на посочените връзки за контакт в моята визитка в блога, на лични съобщения във фейсбук или напишете коментар тук.
E-mail: svetlanakostova@abv.bg  

Светлана Костова - ЛАнААрт


You can purchase them from my electronic Etsy shop or if you live in Bulgaria - by myself at a discount, and e-cash by post or courier.

To purchase more than one set price for the consignment is at my expense.

For orders, questions and clarifications, please do not hesitate to contact these links in my blog business card or leave a comment here.

E-mail: svetlanakostova@abv.bg  

Svetlana Kostova - LAnAArt
вторник, 10 юли 2012 г.

КОПРИНЕНИ АНГЕЛИ /// SILK ANGELS


Коприната е един от най-прекрасните и ценни материали на земята!
Нежна, но и здрава едновременно, тя може да бъде ефирна или тежка!

Silk is one of the most beautiful and precious materials on earth!
Gentle, but strong at the same time, it can be sheer or heavy!http://www.etsy.com/listing/102857213/silk-angels-jewelry-set-of-pendant-and

Плод на тайнствена трансформация от листата на дърво във фина нишка, която едно не по-малко тайнствено същество създава.
Копринената буба - ценена заради това си качество, самата тя е символ на преобразуване и промяна!

Fruit of the mysterious transformation from the leaves of a tree in fine silk, one no less mysterious creature creates.
Silkworm - appreciated for that capacity, it is a symbol itself of change and transformation!


https://www.etsy.com/listing/102933497/white-silk-angels-jewelry-set-of-pendant
 
Безценната нишка коприна се изтегля от малкия "дом", който бубата си прави, за да се превърне от гъсеница в пеперуда. Това става възможно благодарение на интензивното й хранене с листа на определени дървета, най-вече черничеви.

Precious silk thread is drawn from the small "house" that makes your gut to turn from a caterpillar into a butterfly. This is possible thanks to its intensive feeding on leaves of certain trees, especially mulberry.http://www.etsy.com/listing/103170489/white-pink-tender-silk-flowers-jewelry
 И до ден днешен в българските села в Дунавската равнина, включително и в моя роден край - Северозападна България, са се запазили множеството бели черници, опасващи дворовете и улиците.

Even today in the Bulgarian villages in the Danube plain, including my native land - northwestern Bulgaria, have survived many white mulberry trees lining the streets and yards.


https://www.etsy.com/listing/103381497/unique-white-pink-silk-jewelry-set-of


Хранени с листата на това уникално дърво, бубите са създавали най-фината и бяла копринена нишка, изграждайки своя пашкул.

Fed with leaves of this unique tree, worms have created the finest and white silk, building its cocoon.


http://www.etsy.com/listing/103381497/unique-white-pink-silk-jewelry-set-of

Отглеждането на буби, макар и много трудоемко, се практикуваше масово в България допреди трийсетина години.

Silkworm rearing, although very laborious, practiced widely in Bulgaria thirty years ago.


http://www.etsy.com/listing/102929176/silk-bells-jewelry-set-of-pendant-and?ref=v1_other_2

Малката ни страна имаше няколко завода и произвеждаше едни от най-хубавите и ценени по цял свят коприни.

Our small country Bulgaria had several factories producing some of the most beautiful and valued worldwide silks.


http://www.etsy.com/listing/103381497/unique-white-pink-silk-jewelry-set-of


Днес повечето хора не са виждали копринена буба и не знаят откъде идва безценната суровина. 
А пашкулите са невeроятни по своята форма и строеж - едно от безбройните гениални творения на Майката Природа!

Today most people have never seen a silkworm and do not know where it comes from the priceless commodity.
A cocoon is amazing in its shape and structure - one of the countless ingenious creations of Mother Nature!https://www.etsy.com/listing/103533097/white-green-silk-jewelry-set-of-pendant
 
Прекланяйки се пред това съвършенство, създадох тази серия от оригинални авторски бижута от пашкули и кристали - едно съчетание на естествени материали с усещане за лекота и финес. Идеята е изцяло моя и много се гордея с това!

Тези бижута са подходящи за всички възрасти и сезони, както и за сватбени тържества.

Worshiped this perfection, I created this series of original designer jewels and crystals from the cocoon - one combination of natural materials with a sense of lightness and finesse. The idea is all mine and I'm very proud of it!

These jewelry are suitable for all ages and seasons, and for weddings.

http://www.etsy.com/listing/102929176/silk-bells-jewelry-set-of-pendant-and
 
Може да ги закупите от електронния ми магазин в Etsy или ако живеете в България лично от мен с отстъпка и изпращане с наложен платеж по пощата или с куриер.
За покупка на повече от един комплект цената за пратката е за моя сметка. 

За поръчки, въпроси и уточнения, моля обръщайте се на посочените връзки за контакт в моята визитка в блога, на лични съобщения във фейсбук или напишете коментар тук.
E-mail: svetlanakostova@abv.bg  

Светлана Костова - ЛАнААрт


You can purchase them from my electronic Etsy shop or if you live in Bulgaria - by myself at a discount, and e-cash by post or courier.

To purchase more than one set price for the consignment is at my expense.

For orders, questions and clarifications, please do not hesitate to contact these links in my blog business card or leave a comment here.

E-mail: svetlanakostova@abv.bg  

Svetlana Kostova - LAnAArt


вторник, 3 юли 2012 г.

ЕДНО УНИКАЛНО УКРАШЕНИЕ ЗА ЯРКА ИНДИВИДУАЛНОСТ /// A unique and artistic jewel for unique personality!

http://www.etsy.com/listing/99147094/fantasy-orchid-flower-brooch-of
Ярка и уникална, тази красива орхидея, родена от фантазията ми, е създадена за да подчертае една ярка индивидуалност.
За дама с артистичен вкус и желание да бъде единствена и неповторима!
Като това цвете!

СветЛАнА


http://www.etsy.com/listing/99147094/fantasy-orchid-flower-brooch-of


Colourful and unique, this beautiful orchid, born of my imagination, was created to highlight a bright personality.

For the lady with artistic taste and desire to be a single and unique!

As this flower!

SvetLAnA

неделя, 1 юли 2012 г.

ОГЪН ОТ ЛЮБОВ /// FIRE OF LOVEМесец юни го усетих някак си червен - дали заради горещините или заради слънцестоенето :).

June, I felt somehow red - whether for heat or for solstice :).
 

http://www.etsy.com/listing/102724494/delicate-red-flower-brooch-of-fine

Повечето неща, които създадох, бяха в този любим мой цвят.

Most things I created, were in this my favorite color.И така, като горещ чай в топло време, за който казват, че охлажда в жегата ;), са тези огнено червени аксесоари.

So, as a hot tea in warm weather, which say cool in the heat;), are these fiery red accessories!


http://www.etsy.com/listing/89671372/fire-of-love-large-original-felted-scarf


Вижте този голям шал! С размер 2 м на 50 см той позволява различни начини на носене, които ще придадат на него и на Вас всеки път уникален изглед!

See this great scarf! With a size of 2 meters 50 centimeters, it allows different ways to wear that will give it and to you each time a unique look!


https://www.etsy.com/listing/89671372/fire-of-love-large-original-felted-scarf


 Като страстна прегръдка! - Един от начините да се носи този разкошен голям шал.


As a passionate embrace! - One of ways to wear this gorgeous scarf!


https://www.etsy.com/listing/89671372/fire-of-love-large-original-felted-scarf


Може да се носи и така като пончо!

Can be worn as a poncho so!https://www.etsy.com/listing/89671372/fire-of-love-large-original-felted-scarf

Друг изглед и начин на носене на големия червен шал с интересна текстура, наречен ОГЪН ОТ ЛЮБОВ:

Another look and way of wearing of this large red scarf with interesting texture named FIRE OF LOVE:
Пожелавам ви едно прекрасно, огнено лято, изпълнено с Любов!
I wish you a wonderful, fiery summer filled with Love!

СветЛАнА
SvetLAnA

Translate

Последователи