Търсене в този блог

вторник, 10 юли 2012 г.

КОПРИНЕНИ АНГЕЛИ /// SILK ANGELS


Коприната е един от най-прекрасните и ценни материали на земята!
Нежна, но и здрава едновременно, тя може да бъде ефирна или тежка!

Silk is one of the most beautiful and precious materials on earth!
Gentle, but strong at the same time, it can be sheer or heavy!http://www.etsy.com/listing/102857213/silk-angels-jewelry-set-of-pendant-and

Плод на тайнствена трансформация от листата на дърво във фина нишка, която едно не по-малко тайнствено същество създава.
Копринената буба - ценена заради това си качество, самата тя е символ на преобразуване и промяна!

Fruit of the mysterious transformation from the leaves of a tree in fine silk, one no less mysterious creature creates.
Silkworm - appreciated for that capacity, it is a symbol itself of change and transformation!


https://www.etsy.com/listing/102933497/white-silk-angels-jewelry-set-of-pendant
 
Безценната нишка коприна се изтегля от малкия "дом", който бубата си прави, за да се превърне от гъсеница в пеперуда. Това става възможно благодарение на интензивното й хранене с листа на определени дървета, най-вече черничеви.

Precious silk thread is drawn from the small "house" that makes your gut to turn from a caterpillar into a butterfly. This is possible thanks to its intensive feeding on leaves of certain trees, especially mulberry.http://www.etsy.com/listing/103170489/white-pink-tender-silk-flowers-jewelry
 И до ден днешен в българските села в Дунавската равнина, включително и в моя роден край - Северозападна България, са се запазили множеството бели черници, опасващи дворовете и улиците.

Even today in the Bulgarian villages in the Danube plain, including my native land - northwestern Bulgaria, have survived many white mulberry trees lining the streets and yards.


https://www.etsy.com/listing/103381497/unique-white-pink-silk-jewelry-set-of


Хранени с листата на това уникално дърво, бубите са създавали най-фината и бяла копринена нишка, изграждайки своя пашкул.

Fed with leaves of this unique tree, worms have created the finest and white silk, building its cocoon.


http://www.etsy.com/listing/103381497/unique-white-pink-silk-jewelry-set-of

Отглеждането на буби, макар и много трудоемко, се практикуваше масово в България допреди трийсетина години.

Silkworm rearing, although very laborious, practiced widely in Bulgaria thirty years ago.


http://www.etsy.com/listing/102929176/silk-bells-jewelry-set-of-pendant-and?ref=v1_other_2

Малката ни страна имаше няколко завода и произвеждаше едни от най-хубавите и ценени по цял свят коприни.

Our small country Bulgaria had several factories producing some of the most beautiful and valued worldwide silks.


http://www.etsy.com/listing/103381497/unique-white-pink-silk-jewelry-set-of


Днес повечето хора не са виждали копринена буба и не знаят откъде идва безценната суровина. 
А пашкулите са невeроятни по своята форма и строеж - едно от безбройните гениални творения на Майката Природа!

Today most people have never seen a silkworm and do not know where it comes from the priceless commodity.
A cocoon is amazing in its shape and structure - one of the countless ingenious creations of Mother Nature!https://www.etsy.com/listing/103533097/white-green-silk-jewelry-set-of-pendant
 
Прекланяйки се пред това съвършенство, създадох тази серия от оригинални авторски бижута от пашкули и кристали - едно съчетание на естествени материали с усещане за лекота и финес. Идеята е изцяло моя и много се гордея с това!

Тези бижута са подходящи за всички възрасти и сезони, както и за сватбени тържества.

Worshiped this perfection, I created this series of original designer jewels and crystals from the cocoon - one combination of natural materials with a sense of lightness and finesse. The idea is all mine and I'm very proud of it!

These jewelry are suitable for all ages and seasons, and for weddings.

http://www.etsy.com/listing/102929176/silk-bells-jewelry-set-of-pendant-and
 
Може да ги закупите от електронния ми магазин в Etsy или ако живеете в България лично от мен с отстъпка и изпращане с наложен платеж по пощата или с куриер.
За покупка на повече от един комплект цената за пратката е за моя сметка. 

За поръчки, въпроси и уточнения, моля обръщайте се на посочените връзки за контакт в моята визитка в блога, на лични съобщения във фейсбук или напишете коментар тук.
E-mail: svetlanakostova@abv.bg  

Светлана Костова - ЛАнААрт


You can purchase them from my electronic Etsy shop or if you live in Bulgaria - by myself at a discount, and e-cash by post or courier.

To purchase more than one set price for the consignment is at my expense.

For orders, questions and clarifications, please do not hesitate to contact these links in my blog business card or leave a comment here.

E-mail: svetlanakostova@abv.bg  

Svetlana Kostova - LAnAArt


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи