Търсене в този блог

вторник, 26 ноември 2013 г.

My felt art in the EXHIBITION BEFORE CHRISTMAS, Svetlana Kostova - LAnAArt, Bulgaria,19.11.-3.12.2013http://radiovarna.bnr.bg/Events/Pages/predkoledna_izlojba_Darzalas.aspx
http://radiovarna.bnr.bg/Events/Pages/predkoledna_izlojba_Darzalas.aspx


BEFORE CHRISTMAS exhibition curated by gallery Darzalas I attend was opened on 19 November in the Art hall of Radio Varna and will continue until December 3, 2013.    

 
In the days before Christmas Light and Love are growing, appears longing to fulfill someone's beautiful desire or someone secretly fulfilled ours.

 
This exhibition is my wish came true!

 Beautiful and warm unique carpets, wall hangings and other art objects created from the wool in a felt technique is my piece of the puzzle of the joint exhibition that combines so nice wool, metal and glass in the harmony of a cozy home, lit by holiday lights and the heat of the fire.
 
This collection I called THE WAY OF LIGHT. It follows my creative searches, but also reflects the symbol of the holiday, we expect at the end of each year.
And as Christmas has inherited an ancient celebration, which is honored the birth of the new sun, the birth of a new light, so in those days preceding the Birth of Christ, we are looking for light in its various manifestations.


 
You know that there a color thanks to the light and it is expresses by this color in different ways depending on the material through which to reflect and manifest.


 

 
You also know that physicists have long ago proved that light is a wave and a particle, energy and matter, which responds to our focused attention and intention, becoming a visible reality that we actually create.


 
 

So it is possible materialisation its transformation from concept and creative idea implemented into reality that each of us is recreated on its way to the material with which it works. 

In fact, everything you can see in this exhibition came out of an idea from the hearts of artists and takes place on the beautiful works arranged in this hall for a shared joy!
 Let's enjoy together the magic called Life!


 
 
 
 
More photos can be seen here in my Picassа web albums:
 
 
Svetlana Kostova - LAnAArtпонеделник, 25 ноември 2013 г.

ДВЕ ТЕХНИКИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВЪЛНЕНИ ЦВЕТЯ - КУРС ПО ФИЛЦ (ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА, ФЕЛТ). IV-то занимание за начинаещи.


Има много начини да се направи цвете от вълна чрез плъстене. По-точно казано, има десетки такива начини! При всяка отделна техника украшението добива съвсем различен характерен вид.

Темите на това занимание от курса по филц са две различни техники за създаване на плъстени цветя, но типовете цветя, които може да направите са много повече - рози, камелии, цъфнали плодни дървета, еделвайси, хризантеми и дори орхидеи, а цветята от страната Фантазия няма да ги броим! :)  

Разбира се, може да направите цвете и чрез "свободна" техника и вдъхновение, но има някои типове цветя, които се правят по точно определен метод и тази конкретна визия на филцовото творение може да се постигне единствено по този начин!

Когато говорим за филцови цветя, говорим категорично и само за тези от вълна! Знаете ли, че често изработката на едно наистина красиво цвете-брошка от плъстена вълна отнема от 2 до 4-5 часа, а може и повече?! По-важно обаче е, че създаването на такива цветя изисква посвещаване, майсторство и любов, за да бъдат красиви и желани като онези в природата, които ни вдъхновяват!
 
Ден: 1 декември 2013, неделя
 Време на провеждане: от 13:30 до 17:30  часа.
Времетраене: 4 часа.
Цена: 35 лв.
Материалите са включени в цената.

  
 Място на провеждане: София, кв. Суходол
За записване и потвърждаване:
Светлана Костова –  0887 99 31 66, 0878 99 38 66
 
 
Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!
 
Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. 
 
Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .
Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения. Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.

 
Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:
 
Светлана Костова - ЛАнААрт

събота, 23 ноември 2013 г.

Моето филцово изкуство в ПРЕДКОЛЕДНА ИЗЛОЖБА - ВАРНА - 19.11.-3.12.2013http://radiovarna.bnr.bg/Events/Pages/predkoledna_izlojba_Darzalas.aspx
http://radiovarna.bnr.bg/Events/Pages/predkoledna_izlojba_Darzalas.aspx


Изложбата ПРЕДКОЛЕДНО с куратор галерия Дарзалас, в която участвам, беше открита на 19 ноември 18:30 в Арт салона на Радио Варна и ще продължи до 3 декември 2013 година.  


В дните преди Коледа Светлината и Любовта се засилват, появява се копнежът да сбъднем нечие красиво желание или някой тайничко да сбъдне нашето.
Тази изложба е мое сбъднато желание!


 Красиви и топли авторски килими, пана и други арт обекти, създадени от вълна в техника плъсти (филц) е моята част от пъзела на съвместната изложба, която така хубаво съчетава вълна, метал и стъкло в хармонията на уютен дом, огрян от празничните светлини и топлината на огъня. Тази колекция нарекох ПЪТЯТ НА СВЕТЛИНАТА. Тя следва творческите ми търсения, но и отразява символа на празника, който очакваме в края на всяка година.
И както Коледа е наследил един древен празник, в който се е почитало раждането на Новото Слънце, раждането на новата светлина, така в тези дни, които предшестват Рождество Христово, Коледа, ние търсим светлината в нейните многообразни проявления.


Знаете, че има цвят благодарение на светлината и тя се изразява чрез този цвят по различни начини в зависимост от материята, чрез която се отразява и изявява.

 

 
Знаете също, че физиците отдавна доказаха, че светлината е и вълна, и частица, енергия и материя, която реагира на нашето насочено внимание и намерение, като се превръща във видима реалност, която всъщност ние сътворяваме.

 
 


И така е възможно нейното материализиране, преминаването й от идея и художествен замисъл в осъществена реалност, която всеки от нас е претворил по своя начин с материала, с който работи. 

Всъщност всичко, което може да видите на тази изложба, е излязло от една идея, от сърцата на творците и се е осъществило в прекрасните произведения, подредени в тази зала за обща радост!Нека се насладим заедно на вълшебството, наречено Живот!

 
 
 
 
Още снимки може да видите тук в Пикаса уеб албуми:
 
 
Светлана Костова - ЛАнААртвторник, 19 ноември 2013 г.

КУРС ПО ФИЛЦ (ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА, ФЕЛТ). Изработка на малки обемни форми в мокра техника. III-то занимание за начинаещи.

Това е поредното от въвеждащите занимания на курса по филц, което дава основни познания за техниките при плъстене на малки обемни форми.

Споделеният от мен личен опит и съвети са овкусени, както винаги с чай, кафе и сладки :) приказки ;).Наученото по време на заниманието и прилагането му след това ще ви даде възможността да го използвате като акцент в различни други изделия, например брошки, чанти, дрехи.

Разбира се най-широкото му приложение е за направа на различни бижута.

1. Основни принципи на работа при създаване на малки обемни форми в мокра филц техника.

2. За усвояването на техниката се изработват основни изходни форми във филца като:
 

- топчета - едноцветни, многоцветни и многослойни;
 
- производни на топчетата малки обемни елементи;

- едноцветен шнур;
 
- многоцветен шнур.
 
3. Изработка на халка, пръстен или гривна.
 


Някои от вас за това време може да се справят и със задачата, да си създадат елементи за цял комплект собственоръчно изработени украшения, които да сглобят вкъщи или при някое следващо наше специализирано занимание за изработка на бижута.
 

Ден: 24 ноември 2013, неделя
 Време на провеждане: от 13:30 до 17:30  часа.
Времетраене: 4 часа.
Цена: 35 лв.
Материалите са включени в цената.
 
 Място на провеждане: София, кв. Суходол
За записване и потвърждаване:
Светлана Костова –  0887 99 31 66, 0878 99 38 66


Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!
 
Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. 
 
Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .
Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения. Две занимания могат да бъдат слети за провеждане в един ден.

 
Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:
 
Светлана Костова - ЛАнААрт

Translate

Последователи