Търсене в този блог

събота, 31 март 2012 г.

Курс по филц (плъст, нетъкан текстил от вълна). 12-то занимание. Създаване на цвете.

Преподавател: Светлана Костова

Време на провеждане: 
5 април 2012, четвъртък,
от 18:00 до 20:30 часа

На адрес:
гр. София, ул. Дамян Груев 18, ет. 4, ап. 10


Времетраене: 2,5 часа.

Цена: 20 лв.
Материалите са включени в цената.


Ще се научим, как да създаваме такова цвете.


За записване:

Светлана Костова – тел. 0878 99 38 66, 0887 99 31 66
E-mail:
svetlanakostova@abv.bg


Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие!


Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:

http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://svetlanaarts.blogspot.com/
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

вторник, 27 март 2012 г.

Курс по филц (плъст, фелт, нетъкан текстил от вълна). 11-то занимание. Иглонабиване - изработка на малка играчка.

Преподавател: Светлана Костова

Време на провеждане:
29 март 2012, четвъртък,
от 18:00 до 20:30 часа

На адрес:
гр. София, ул. Дамян Груев 18, ет. 4, ап. 10


Времетраене: 2,5 часа.

Цена: 20 лв.
Материалите са включени в цената.

Целта на заниманието е да запознае присъстващите с основните принципи на работа и някои тънкости при създаването на малка обемна фигурка от вълна. Изработката на играчката ще започне и достигне до някакъв етап по време на курса, но при всички случаи окончателното ѝ завършване ще бъде самостоятелно, тъй като отнема от няколко часа до няколко дни.

За записване:

Светлана Костова – тел. 0878 99 38 66, 0887 99 31 66
E-mail:
svetlanakostova@abv.bg

Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие!


Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:

http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://svetlanaarts.blogspot.com/
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

събота, 24 март 2012 г.

Пролетно очарование /// Spring charm

Цветовете на този шал и брошка, създадени в техника нунофелт от мен, Светлана Костова - ЛАнААрт изразяват моето усещане за Любовта и Светлината на пролетта, пролетното вдъхновение и очарование!
Да бъде пролет!
Да бъде светлина!
SPRING CHARM Nunofelted scarf and brooch flower in cyclamen pink, orange and bright yellow

The colors of this shawl express the Love and Light of the Spring!
Spring sorcery and charm!
Let it be spring!

Nuno-felted shawl 'Spring charm' is created by super fine merino wool 18 microns felted on colored base of rayon. In addition to the scarf for more options and additional charm, there is a felt flower, delicate brooch. This flower can give the scarf a different look, as shown in the photos.
Brooch is included in the price.
Felted only by hand.

Size: lenght: 145-150 cm, width: 45-50 cm. In inches: lenght: 57 - 59", width: 17,5 - 20 inches approximately. Please, note that because of nuno-felt technique the dimensions vary at about 3-5 cm (~1-2 inches) along the scarf.
Brooch diameter: 10 cm = 4 inches.

Cleaning:
Gentle wash by hand in cold or slightly warm water with mild detergent suitable for wool and silk. Or you can use a hair shampoo for this purpose.
Do not change the water temperature when you rinse out the soap.
After rinsing gently press out in hands without twisting or bending.
Carefully absorb excess water with a cotton towel.

Svetlana Kostova - LAnAArt

събота, 17 март 2012 г.

Курс по филц (felt, плъст, нетъкан текстил от вълна). 10-то занимание - Мокра техника. Нунофелт. Изработка на цвете.

Преподавател: Светлана Костова

Тема: Нунофелт (Нунофилц). За желаещите - изработка на цвете в тази техника.

Време на провеждане: 
22 март 2012, четвъртък, от 18:00 до 20:30 часа

На адрес:
гр. София, ул. Дамян Груев 18, ет. 4, ап. 10


Времетраене: 2,5 часа.

Цена: 20 лв.

Само ограничено количество вълна е включено в цената. Ако желаете, може да си носите допълнително.

Моля, не забравяйте да си осигурите парче плат за целта на това занимание. Той трябва да бъде с рехава основа.

За записване:

Светлана Костова – тел. 0878 99 38 66, 0887 99 31 66
E-mail:
svetlanakostova@abv.bg 

Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие!


Курсът се провежда всеки четвъртък от 18 до 20:30 часа на посочения адрес, като всеки път темата е различна и се изучават различни техники и тяхното приложение.

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:

http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://svetlanaarts.blogspot.com/
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

понеделник, 12 март 2012 г.

Курс по филц (felt, плъст, нетъкан текстил от вълна). 9-то занимание - Нунофелт.

Преподавател: Светлана Костова
Тема: Нунофелт.

Време на провеждане: 
15 март 2012, четвъртък, от 18:00 до 20:30 часа

На адрес:
гр. София, ул. Дамян Груев 18, ет. 4, ап. 10


Времетраене: 2,5 часа.

Цена: 20 лв.За записване:

Светлана Костова – тел. 0878 99 38 66, 0887 99 31 66
E-mail:
svetlanakostova@abv.bg

 

Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие! Местата са ограничени!

На участниците напомням да си носят поне две големи памучни хавлиени кърпи и парчета от опаковъчен полиетилен с мехурчета.

За това занимание е необходимо да си носят и парче плат с рехава структура, за предпочитане от естествен материал - копринен, вълнен, памучен, ленен или в краен случай полиестерна органза.

Курсът се провежда всеки четвъртък от 18 до 20:30 часа на посочения адрес, като всеки път темата е различна и се изучават различни техники и тяхното приложение.

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:

http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://svetlanaarts.blogspot.com/
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

понеделник, 5 март 2012 г.

Tворческа работилница - Враца - 24.2.2012 - Felt Art workshop, Vratsa

На 24.02.2012 във Враца, в конферентна зала на хотел „Чайка” от 14.30 до 17.00 ч. под мое ръководство се проведе творческа работилница „Художествен текстил” - техники за работа с вълна – филц (плъст, фелт, нетъкан текстил), организирана от СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР КЪМ СНЦ „ОПОРА БГ” като част от проекта “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 4“.

Благодаря още веднъж на екипа на СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР КЪМ СНЦ „ОПОРА БГ”, Враца и специално на неговата създателка и ръководителка г-жа Зоя Пехльова за доверието, което ми оказа за пореден път, за ентусиазма, волята, желанието и най-вече любовта, с която прави всичко! Моят уъркшоп беше само част от едно мащабно тридневно събитие на ателиета по ароматерапия, арттерапия - фантазии с хартия, барабанна терапия и НАЦИОНАЛНА ПРИЛОЖНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “.

С радост мога да се похваля и с участието си с два материала в много ценен и може би засега единствен по рода си НАРЪЧНИК С ПРИЛОЖНИ МАТЕРИАЛИ ПО СОЦИАЛНА ТЕРАПИЯ, издаден по проекта на СНЦ „ОПОРА БГ“. По-голямата част от материалите са от български специалисти, сред които е и гл.ас. д-р Стоян Везенков от ЮЗУ. Сборникът е под редакцията на г-жа Зоя Пехльова и гл.ас.д-р Екатерина Митова.
Моят скромен принос е: АТРТЕРАПИЯ. ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ НА РАБОТАТА И ТВОРЕНЕТО С ВЪЛНА. Вторият ми материал е посветен на АРТТЕРАПИЯ С РЪЧНА АВТОРСКА ХАРТИЯ.

Работата с вълна оказва невероятен ефект не само върху хората с увреждания от различни групи в неравностойно положение и затруднена социална адаптация. Ефектът от подобни Арт-занимания е не само терапевтичен, той издига личността до едни нови светове, където изкуството става част от човешките взаимоотношения, става част от Любовта и Доброто у хората!

СветЛанА Костова - ЛАнААртOn 24.02.2012 in Vratsa in a conference hall of the "Tchaika" hotel from 14.30 to 17.00 under my leadership held workshop "Textile Art" - felt techniques for working with wool, organized by SOCIAL THERAPEUTIC CENTER AT NGO "SUPPORT BG" Vratsa as part of the "NEW OPPORTUNITIES FOR INCLUSION-4".

I thank again the team of SOCIAL THERAPEUTIC CENTER AT NGO "SUPPORT BG" and especially its founder and leader Ms Zoe Pehlyova for confidence that I was once again. Thank for her enthusiasm, will, desire and love, especially with which makes it all! My workshop was only part of a massive three-day event of workshops on aromatherapy, art therapy - a paper fantasy, drum therapy and NATIONAL PRACTICAL CONFERENCE "NEW OPPORTUNITIES FOR SOCIAL INCLUSION."

I am glad to tell you about my participation with two subjects in thе very valuable and perhaps now a unique for Bulgaria handbook - APPLIED MATERIALS ON SOCIAL THERAPY. Most of the materials are of Bulgarian specialists, among them Chief Dr. Stoyan Vezenkov from Southwest University of Blagoevgrad (SWU).
My modest contribution is "ATRTERAPIYA. Therapeutic effect of the work and creations with wool". My second material is devoted to the ART THERAPY. NANDMADE PAPER.

Working with wool has a great effect not only on people with disabilities from various disadvantaged groups and impeded social adaptation. The effect of such art activities is not only therapeutic, it takes one person to new worlds, where art becomes part of human relationships is part of love and good in people.

SvetLanA Kostova - LAnAArt

Филц изложба в Kruithuis в Ден Бош по повод на 20-годишнината на Контактната група Филц, Холандия /// Felt exhibition at Kruithuis in Den Bosch on the occasion of 20th anniversary of the Contact Group, Felt, The Netherlands.

Филц изложба в Kruithuis в Ден Бош по повод на 20-годишнината на Контактната група Филц, Холандия.
Вижте какво разнообразие от форми приложения на филца (на холандски vilt)!

Всеки творец се изразява чрез вълната по различен начин!
Колко много участници и каква невероятна галерия!


 


Мечтая си това да се случи един ден в България!
И знам, че ще бъде по български красиво!
За това работя вече 7 години!

Иде пролет, време на възраждане и засяване на семената. Нека засеем семената на надеждата и тя ще се случи!

На българските любители на филца, на онези, които тепърва започват да се развиват в тази насока или просто да създават неща от вълна в тази техника, искам да кажа:

Бъдете творци!
Моля ви, равнявайте се със световните образци!
На Запад и на Изток тази най-древна текстилна техника вече десетилетие преживява истински бум, триумф, разгръщане!
Работете, както трябва да се работи - т.е. ЗАПЛЪСТЯВАЙТЕ ДОБРЕ!
Топлата вода и филцът са отдавна открити! Няма да изненадате приятно никого с разпадащи се, недобре заплъстени, евтини неща! Има кой да създава бездушни, лошокачествени и евтини неща - но това не сте вие!
Вие сте българи, европейци, помнете това!

Равнявайте се и по съвършенството, на макар и малкото запазени стари български образци плъсти, по невероятната красота и изпълнение на българските тъкани, носии, шевици.
Вижте с каква любов, с какво старание и съвършенство са работили нашите майки, баби, прабаби!

Влагайте любов, в това което създавате! Изразявайте себе си чрез съвършенство!

Приятно творене!

СветЛанА Костова

P.S. Снимки и текст от моята самостоятелна изложба художествен текстил с филц (плъст, нетъкан текстил от вълна) може да видите тук в блога ми - статията МОЯТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА „ЗЕМЯ НА МЕЧТИ“ /// MY SOLO EXHIBITION "LAND OF DREAMS" - http://svetlanaarts.blogspot.com/2012/02/land-of-dreams.html , както и в Picassa web албума ми: Самостоятелна изложба, Ботевград / My Solo exhibition textile art: http://picasaweb.google.com/107894357331168065106/MySoloExhibitionTextileArtIn English

Felt exhibition at Kruithuis in Den Bosch on the occasion of 20th anniversary of the Contact Group, Felt, The Netherlands.

See what a variety of forms and applications of felt (in Dutch vilt)!

 Each artist is represented by the wool felted in a different way!

How many players and what an amazing gallery!
I dream of this happening one day in Bulgaria!

And I know it will be beautiful Bulgarian!

So I work for 7 years now!

Spring is coming, a time of rebirth and sowing seeds. Let me sow seeds of hope and it will happen!

To the Bulgarian fans of felt, to those who are just beginning to develop in this direction, or just creating things from wool in this technique, I want to say:


Be creative!

Please compare your work with examples of world class!
The West and the East this most ancient textile technique is already experiencing a boom decade, triumph, deployment!

Work as it should work - ie FELT GOOD, FIRMLY, STRONG!


Noone will be pleasantly surprised with crumbling, poorly felted, cheap stuff! There are some people that created soulless, poor quality and cheap things - but this is not you!
You are Bulgarians, Europeans, remember that!

And compare with the perfection of even the few preserved examples of the old Bulgarian felt by the incredible beauty and performance of Bulgarian textiles, costumes, embroideries. See with what love, what care and perfection worked our mothers, grandmothers, great-grandmothers!

Put your love in what you create! Express yourself with perfection!
Nice creating!

SvetLanA Kostova


P.S. Images and text from my solo exhibition of textiles felt (felt, nonwovens, of wool) can be seen here in my blog article МОЯТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА „ЗЕМЯ НА МЕЧТИ“ /// MY SOLO EXHIBITION "LAND OF DREAMS" - http://svetlanaarts.blogspot.com/2012/02/land-of-dreams.html
and in my Picassa web album: Solo Exhibition, Botevgrad / My Solo exhibition textile art: http://picasaweb.google.com/107894357331168065106/MySoloExhibitionTextileArtнеделя, 4 март 2012 г.

СЪЗДАВАМЕ ЦВЕТЕ ОТ ВЪЛНА В ТЕХНИКА МОКЪР ФИЛЦ

Преподавател: Светлана Костова

Тема: Създаваме цвете от вълна в техника мокър филц. Цветето може да се превърне в брошка, гривна, шнола или украса на дреха, чанта, диадема.

Време на провеждане: 
6 март 2012, вторник, от 11:00 до 13:30 часа

На адрес:
гр. София, ул. Дамян Груев 18, ет. 4, ап. 10


Времетраене: 2,5 часа.

Цена: 20 лв.
Материалите са включени в цената.

За записване:

Светлана Костова – тел. 0878 99 38 66, 0887 99 31 66
E-mail:
svetlanakostova@abv.bg

Моля Ви, да потвърждавате предварително Вашето присъствие!

На участниците напомням да си носят една или две памучни хавлиени кърпи.


Курсът традиционно се провежда всеки четвъртък от 18 до 20:30 часа на посочения адрес, като всеки път темата е различна и се изучават различни техники и тяхното приложение.

Този четвъртък, 8 март, курс няма да има по обясними причини :) - празник е!

Тук може да откриете моите цветни фантазии, сътворени от вълна:
http://picasaweb.google.com/svetlanakostova1212
http://svetlanaarts.blogspot.com/
http://www.facebook.com/svetlanakostova1212
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

петък, 2 март 2012 г.

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
На 1 март 2012 г. сутринта бях гост в студиото на Българска Национална Телевизия в предаването „Денят отблизо с Мира“, посветено на традициите на този ден и опит да се открият дълбоките им корени и съвременните им интерпретации.
В началото стана дума, че повод за гостуването ми е моя статия, публикувана в българското научно-популярно списание Осем.Тук в блога ми, може да прочетете копие на тази моя статия в научно-популярното списание „Осем“ за символите и посланията на някои български народни везби, традиции и обичаи. Това е електронният вариант, публикуван в сп. Осем - Светлана Костова. Пижо и Пенда са българските Ин и Ян. Символът на Изтока, но в цвят и многослойна символика, всъщност е завещан от дедите ни - в песните, везмото и мартеничката. сп. Осем, бр.3/2009 г., с. 17-19.
http://svetlanaarts.blogspot.com/2010/12/my-article-about-symbols-and-messages.html
Текстът се докосва до една цяла космогония, която описва устройството на света и вселената, цикличността, движението на енергиите. 
Статията стоеше дълго време в електронния архив на списанието, но вече не може да се намери там. В редакцията на списанието все още се намират някои броеве. И макар че в дух на женска толерантност, по време на предаването успях да се включа за кратко, мисля че казах най-важното.Който има очи ще види, който има уши ще чуе!
Останалото очаквайте в книгата ми, която подготвям за печат!

Клипът с предването може да видите тук:
http://bnt.bg/bg/productions/136/edition/20924/denjat_otblizo_s_mira_1_mart_2012
За тези, които искат да разберат малко повече за дълбокия философски смисъл на празника, това е един мой кратък текст по темата: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/red-and-white-my-prayer.html

LAnAArt: Червено и бяло. Моята молитва. / Red and White. My prayer.


svetlanaarts.blogspot.com

Честита Баба Марта на всички! Защото Баба Марта не е баба, а Съзидателката - Онази, която поражда - раждащата и вечно възраждащата се Майка на всичко живо! ♥
Честита Баба Марта! Честит празник на възраждащия се живот! Да сме живи и здрави!
СветЛанА Костова

Translate

Последователи