Търсене в този блог

ГРАДИНИТЕ НА ЛЮБОВТА - Светлана Костова - едно интервю за свещените символи и закодираното послание на българските шевици

„Градините на любовта" - едно интервю с мен, Светлана Костова, за свещените символи и закодираното послание на българските шевици. 

Какво, защо и как са везали българките? 

За Жената като Съзидателка на живота. 

За мечтите и осъществяването.

Макар, че поводът за интервюто, моя самостоятелна изложба, наречена ГРАДИНИТЕ НА ЛЮБОВТА е отдавна отминал, казаното в него си остава актуално! 


****************************************­******************************************************************

"Gardens of Love" - an interview with me, Svetlana Kostova for sacred symbols and coded messages of Bulgarian embroidery.

What, why and how Bulgarian women embroidered?

The woman as a Creator of life.

About the dreams and implementation.

Although the reason for the interview - my solo exhibition called GARDENS OF LOVE, is long past, what I said it remains up to date!


Светлана Костова
ЛАнААрт

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи