Търсене в този блог

понеделник, 5 март 2012 г.

Филц изложба в Kruithuis в Ден Бош по повод на 20-годишнината на Контактната група Филц, Холандия /// Felt exhibition at Kruithuis in Den Bosch on the occasion of 20th anniversary of the Contact Group, Felt, The Netherlands.

Филц изложба в Kruithuis в Ден Бош по повод на 20-годишнината на Контактната група Филц, Холандия.
Вижте какво разнообразие от форми приложения на филца (на холандски vilt)!

Всеки творец се изразява чрез вълната по различен начин!
Колко много участници и каква невероятна галерия!


 


Мечтая си това да се случи един ден в България!
И знам, че ще бъде по български красиво!
За това работя вече 7 години!

Иде пролет, време на възраждане и засяване на семената. Нека засеем семената на надеждата и тя ще се случи!

На българските любители на филца, на онези, които тепърва започват да се развиват в тази насока или просто да създават неща от вълна в тази техника, искам да кажа:

Бъдете творци!
Моля ви, равнявайте се със световните образци!
На Запад и на Изток тази най-древна текстилна техника вече десетилетие преживява истински бум, триумф, разгръщане!
Работете, както трябва да се работи - т.е. ЗАПЛЪСТЯВАЙТЕ ДОБРЕ!
Топлата вода и филцът са отдавна открити! Няма да изненадате приятно никого с разпадащи се, недобре заплъстени, евтини неща! Има кой да създава бездушни, лошокачествени и евтини неща - но това не сте вие!
Вие сте българи, европейци, помнете това!

Равнявайте се и по съвършенството, на макар и малкото запазени стари български образци плъсти, по невероятната красота и изпълнение на българските тъкани, носии, шевици.
Вижте с каква любов, с какво старание и съвършенство са работили нашите майки, баби, прабаби!

Влагайте любов, в това което създавате! Изразявайте себе си чрез съвършенство!

Приятно творене!

СветЛанА Костова

P.S. Снимки и текст от моята самостоятелна изложба художествен текстил с филц (плъст, нетъкан текстил от вълна) може да видите тук в блога ми - статията МОЯТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА „ЗЕМЯ НА МЕЧТИ“ /// MY SOLO EXHIBITION "LAND OF DREAMS" - http://svetlanaarts.blogspot.com/2012/02/land-of-dreams.html , както и в Picassa web албума ми: Самостоятелна изложба, Ботевград / My Solo exhibition textile art: http://picasaweb.google.com/107894357331168065106/MySoloExhibitionTextileArtIn English

Felt exhibition at Kruithuis in Den Bosch on the occasion of 20th anniversary of the Contact Group, Felt, The Netherlands.

See what a variety of forms and applications of felt (in Dutch vilt)!

 Each artist is represented by the wool felted in a different way!

How many players and what an amazing gallery!
I dream of this happening one day in Bulgaria!

And I know it will be beautiful Bulgarian!

So I work for 7 years now!

Spring is coming, a time of rebirth and sowing seeds. Let me sow seeds of hope and it will happen!

To the Bulgarian fans of felt, to those who are just beginning to develop in this direction, or just creating things from wool in this technique, I want to say:


Be creative!

Please compare your work with examples of world class!
The West and the East this most ancient textile technique is already experiencing a boom decade, triumph, deployment!

Work as it should work - ie FELT GOOD, FIRMLY, STRONG!


Noone will be pleasantly surprised with crumbling, poorly felted, cheap stuff! There are some people that created soulless, poor quality and cheap things - but this is not you!
You are Bulgarians, Europeans, remember that!

And compare with the perfection of even the few preserved examples of the old Bulgarian felt by the incredible beauty and performance of Bulgarian textiles, costumes, embroideries. See with what love, what care and perfection worked our mothers, grandmothers, great-grandmothers!

Put your love in what you create! Express yourself with perfection!
Nice creating!

SvetLanA Kostova


P.S. Images and text from my solo exhibition of textiles felt (felt, nonwovens, of wool) can be seen here in my blog article МОЯТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА „ЗЕМЯ НА МЕЧТИ“ /// MY SOLO EXHIBITION "LAND OF DREAMS" - http://svetlanaarts.blogspot.com/2012/02/land-of-dreams.html
and in my Picassa web album: Solo Exhibition, Botevgrad / My Solo exhibition textile art: http://picasaweb.google.com/107894357331168065106/MySoloExhibitionTextileArtTranslate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи