Търсене в този блог

четвъртък, 19 юли 2012 г.

ЗЛАТНИТЕ ГРАДИНИ НА ФЕИТЕ /// GOLDEN GARDENS OF FAIRIES


http://www.etsy.com/listing/103974269/golden-fairy-silk-flowers-jewelry-set-of

Коприна като истинско злато! Нима е възможно?!
Да, за Майката Природа, няма невъзможни неща!

Silk like real gold! Is it possible?
For Mother Nature nothing is impossible!



http://www.etsy.com/listing/103087547/golden-silk-amethyst-angels-jewelry-set
Едно уникално създание претворява нейния замисъл - дива копринена буба в Индонезия се храни с листата на дървото кашу и това придава на пашкулите вид на истинско злато.

 A unique creature reproduces its design - wild silkworm in Indonesia eats the leaves of the cashew tree, making a kind of cocoon of real gold.

http://www.etsy.com/listing/103087547/golden-silk-amethyst-angels-jewelry-set


В това видео може да видите, как едно село в Индонезия събира тези редки и ценни пашкули, за да се подпомогнат на местните земеделски производители по време на сухия сезон: http://www.vimeo.com/1495467 (видеото е на английски).

In this video you can see how a village in Indonesia collecting these rare and valuable cocoon to help local farmers during the dry season: http://www.vimeo.com/1495467 :




Производството е изцяло органично и ръчно.

The production is entirely organic and by hand.

http://www.etsy.com/listing/104132403/forest-fairies-jewelry-set-of-pendant

А златните нишки са истинска скъпоценност!
Вдъхновяващо, нали?!

A golden threads are real gem!
Inspiring, is not it?


http://www.etsy.com/listing/103621507/golden-silk-jewelry-set-of-pendant-and


Като любов от пръв поглед, която те кара да вършиш чудеса! И да твориш.
Като тези златокрили ангели, цветя и летящи същества от приказните вълшебни градини на фантазията!

Like love at first sight that makes doing wonders! And to create.
As these golden wings angels, flowers and flying beings from the miraculous fairy gardens of the phantasy!


http://www.etsy.com/listing/104681586/golden-wings-loving-angels-jewelry-set


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи