Търсене в този блог

четвъртък, 23 май 2013 г.

TIGER EYE and GOLDEN SILK ORIGINAL JEWELRY * Авторски бижута от тигрово око и златна коприна

http://www.etsy.com/listing/151047432/golden-brownies-jewelry-set-of-pendant
Text in English and Bulgarian:


It is believed that wearing tiger's eye is beneficial for health and spiritual well being.

Also says it strengthens concentration, self-control and sharpens intuition. It is a psychic protector, great for business, and an aid to achieving clarity.


http://www.etsy.com/listing/150888774/golden-dragonflies-jewelry-set-of
Traditions say that it attracts money while curbing impulsive spending or risk taking.
Said to contain both the power of the earth and the sun, i.e. has power of elements earth and fire.
Tiger eye balances energy levels and the metabolism, detoxifying and assisting the flow of energy throughout the body.
Reduces cravings and addictive behavior.

Worn as jewelry helps to restore strength to overcome depression and to protect against psychic attacks and brings them back to the source.http://www.etsy.com/listing/151546580/golden-beetles-jewelry-set-of-pendant
Tiger eye associates with archangel Uriel; God Ra and Goddesses Sekhmet and Durga.

It corresponds to the sacral chakra and solar-plexus.
Especially suitable for astrological signs: Capricorn, Leo, Gemini, Virgo.


http://www.etsy.com/listing/151167536/golden-elves-jewelry-set-of-pendant-and
"Cleaning"of the tiger eye is actually recharge the stones of the late afternoon sun.


 
Tiger eye, combined with naturally golden silk details in original jewelry inspired by nature, bees, fairies and angels is a real symbol and a magnet for abundance!

The idea of ​​jewelry and realization is my original. Artistic and unique, they are suitable for various situations, including formal occasions.

You can get more information about them in my e-shop http://www.lanaart.etsy.com and purchase what you liked.
 
 
Svetlana Kostova - LAnAArt
http://svetlanaarts.blogspot.com/

 

http://www.etsy.com/listing/150888774/golden-dragonflies-jewelry-set-of

Авторски бижута от тигрово око и златна коприна

 
http://www.etsy.com/listing/151167536/golden-elves-jewelry-set-of-pendant-and
Смята се, че носенето тигрово око е е много полезно за здравето и духовно благосъстояние.

Също така се счита, че то засилва концентрацията, самоконтрола и изостря интуицията. То е психически защитник, чудесно за бизнеса, и помага за постигане яснота.

Традициите казват, че привлича пари, в същото време ограничава импулсивните разходи и поемането на риск.

Съдържа силата на Земята и Слънцето, т.е. символизира елементите земя и огън.

Тигровото око балансира енергийните нива и метаболизма, подпомага детоксикацията и потока на енергията в тялото. Намалява апетита и пристрастяващото поведение.

Носено като бижу тигровото око спомага за възстановяване на силата, да се преодолее депресията и за защита срещу психически атаки, като ги връща към източника.

Тигровото око се асоциира с архангел Уриил; бог Ра и богините Секмет и Дурга.

То съответства на сакралната чакра и слънчевия сплит.
http://www.etsy.com/listing/151047432/golden-brownies-jewelry-set-of-pendant

Особено подходящо е за астрологичните знаци: Козирог, Лъв, Близнаци, Дева.

"Почистването" на тигровото око всъщност е презареждане на камъните на късното следобедно слънце.

http://www.etsy.com/listing/150660555/golden-bugs-jewelry-set-of-pendant-and
Тигровото око, съчетано с естествено златни копринени детайли в оригинални бижута, вдъхновени от Природата, пчелите, феите и ангелите, е истински символ и магнит за изобилие!
Идеята за бижутата и реализацията е моя, авторска.

Артистични и уникални, те са подходящи за различни поводи, включително и за официални случаи.
Може да получите повече информация за тях в електронния ми магазин http://www.lanaart.etsy.com или да ги видите на живо и закупите лично от мен в ателието ми след уговорка по телефона.Светлана Костова - ЛАнААрт


Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи