Търсене в този блог

четвъртък, 28 февруари 2013 г.

ПРОЛЕТНИ ПРИКАЗКИ от филц /// SPRING TALES from felt

http://www.etsy.com/listing/124289865/forest-fairy-tale-felted-wool-flower
Вървя по мократа хладна земя.
Под краката ми пропукват влажни съчки.
Малки пръски кал политат наоколо.
Някъде излита подплашена птица...
Тихо е...

Краят на зимата...

Зимата си отива заедно с мрачните, навъсени дни и дългите студени нощи.

А какво ни очаква?!

http://www.etsy.com/listing/99147094/yellow-orchid-fantasy-flower-brooch-and
Яркото мартенско слънце, което пробива облаците сред дъжд и сняг, за да се усмихне на пробуждащата се земя.
Ручейчетата, които запяват сред листата, нападали предната есен...
Гласовете на птичките, които стават все по-шумни и радостни!

Събудени!
Такива сме всички!

Като нежни тревички протягаме нежно стъбла към светлината!


Като сънени цветя вдигаме глави към слънцето и заискряваме с прохладната влага на пролетта!

http://www.etsy.com/listing/115249735/small-lilac-flower-brooch-pin-of-purple

 
Животът потича!
Отново!
Със силата на растежа!
Нагоре, нагоре!
Непобедим и неунищожим!
Нов и различен!

Да бъде!

Светлана Костова
ЛАнААрт
 
 
 
 
 
The text in English:
 
http://www.etsy.com/listing/124289865/forest-fairy-tale-felted-wool-flower
Walking on cool wet soil...
Damp twigs crack under my feet.

Small splashes of mud flew around.
Somewhere frightened bird flew ...
Silence...

The end of the winter ...
 
The winter goes with dark gloomy days and long cold nights.

But what is awaiting us?
 
http://www.etsy.com/listing/124389541/pink-violet-felted-wool-flower-brooch
Bright March sun that breaksthrough the clouds among the rain and snow to smile at the awakening land!
Streams which sing among the leaves fallen past autumn ...

The voices of the birds, becoming increasingly noisy and excited!
 
Awakened!
All of us!
 
http://www.etsy.com/listing/124981715/pink-purple-magic-felted-flower-brooch
As soft grass gently we reach toward the light!
As sleepy flowers are looking up at the sun and sparkling with the breezy moisture of the spring!
 

 

Life starts running!
Again!
With the power of the growth!
Up, up!
Invincible and indestructible!
New and different!

To be!

http://www.etsy.com/listing/99147094/yellow-orchid-fantasy-flower-brooch-and
Svetlana Kostova
LAnAArt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etsy.com/listing/124822397/pink-madder-blossom-rose-flower-brooch
 
 
 
 


Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи