Търсене в този блог

сряда, 20 февруари 2013 г.

ЖАЖДА ЗА ЦВЯТ. Филцови цветя. * COLOR RUSH. Felted flowers.

http://www.etsy.com/listing/115104116/delicate-coral-red-rose-felt-flower
В мразовитата прегръдка на късната зима, съчетала всички нюанси на сивото и кафявото, когато снегът е оголил земята, тя още спи своя сън.


В студените перлени нюанси на все още краткия ден, в който отсъства златистия блясък, очите ни трескаво търсят цвета.

http://www.etsy.com/listing/124176735/opera-purple-exotic-felted-wool-flower

Пробуждащите се сетива се нуждаят от стимул, нещо ярко, различно и топло, което да прикове вниманието ни и да събуди жаждата за живот.

За да могат енергиите, слезли дълбоко навътре в недрата ни, да поемат отново навън.

Периодът на осмисляне и външен покой да доведе до нов растеж и нов цикъл.

Както семенцата, скрити дълбоко в земята, чакат своя миг, да излязат на светло!

Събуждане, което да роди новия живот!


http://www.etsy.com/listing/115249735/small-lilac-flower-brooch-pin-of-purple

ЖАЖДА ЗА ЦВЯТ!


Светлана Костова - ЛАнААрт


http://www.etsy.com/listing/105325411/pearl-red-rose-felted-flower-brooch-pin


The text in English:

http://www.etsy.com/listing/123976420/exotic-pink-madder-red-felted-wool
In the chill embrace of late winter, combining shades of gray and brown, when the snow undressed the land, the earth still sleeps her sleep.

In cool pearl shades of still short day in which there is no golden shine our eyes thirstily are looking for color.http://www.etsy.com/listing/100700660/violet-blossom-rose-flower-brooch-and
Awakening senses need an incentive, something bright and different, and warm, to attract the attention and reawaken desire for life.

To enable the energies descended deep inside the our depths to take out again.

In order for the period of reflection and external peace lead to new growth and new cycle.

As seeds hidden deep in the earth, waiting for their moment to come to light!


Wake, giving birth to new life!
http://www.etsy.com/listing/123173213/snow-flower-large-felted-wool-flower


Thirst for COLOR!


Svetlana Kostova - LAnAArt


Thеsе brigh colorful flower ornamets you can find accompanied by detailed descriptions in my Etsy shop:
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи