Търсене в този блог

понеделник, 27 декември 2010 г.

Ангели / Angels

Вярвате ли в чудеса?! 

Чудесата са навсякъде около нас!
Самият живот е велико чудо!
И ангелите са част от това чудо.
Скрити за очите ни, те са част от Светлината и Любовта, които творят света!

Да отворим сърцата си и да ги поканим там, за видим истинската същност на Реалността!

СветЛанА

Do you believe in miracles?

Miracles are all around us!
Life itself is a great miracle!
And the angels are part of this miracle.
Hidden from our eyes, they are part of the Light and Love, who create the world!

Let's open our hearts and invite them there to see the true nature of reality!

SvetLanA

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи