Търсене в този блог

понеделник, 17 декември 2012 г.

FROZEN FLOWERS - felt scarf /// РИСУНКИ В СНЕГА - плъстен шал

https://www.etsy.com/listing/118293834/frozen-flowers-merino-wool-felted-scarf
Обичам зимата!
Всъщност обичам всеки сезон...

Обичам Земята, която ми дава това многообразие от форми, усещания и чувства!

Изживявам всеки сезон, наслаждавам му се!

Зимата е белота, чистота, простор, светлина!
Нюанси на бялото, нюанси на сивото...
И безброй отенъци на синьото и индиговото на дневното и нощното небе.
И очакване...Край и ново начало!
Неродени мечти и трепет!

Семената на любовта, оплодени с надеждата и покълващи от вярата, скрити в сърцето в очакване да се родят, когато светлината на слънцето се превърне в топлина.Но преди това... преди това, те са просто като рисунки в снега...

Замръзнала вода и игра на светлина!


Една потенциална реалност!Като деликатен рисунък в снега...


Който може да видите и докоснете чрез този филцов шал от мериносова вълна и влакна, изпълнен в техника кобуеб от мен, Светлана Костова - ЛАнААрт. 
Повече информация за шала може да намерите тук:
http://www.etsy.com/listing/118293834/frozen-flowers-merino-wool-felted-scarf

 
In English:


https://www.etsy.com/listing/118293834/frozen-flowers-merino-wool-felted-scarf
I love winter!

Actually I love every season ...

I love the Earth, which gives me this variety of forms, feelings and emotions!

Live every season, enjoy it!

Winter is whiteness, cleanliness, space, light!

Shades of white, shades of gray ...

And countless shades of blue and indigo of the day and night sky.And waiting ...

Endings and new beginnings!

Unborn dreams and excitement!


The seeds of love, fertilized with the hope and faith of germination, hidden in the heart, waiting to be born when the sunlight turn into heat.

But first ... previously, they are just like pictures in the snow ... Frozen water and play of light!

One potential reality!
As delicate drawing in the snow...
You can see and touch it through this felt scarf of merino wool and fibers, created in the felt technique kobweb by me, Svetlana Kostova - LAnAArt.


FROZEN FLOWERS - merino wool felted scarf in natural white and blue - violet fibers as leaves by Svetlana Kostova - LAnAArt. More iformation about the scarf you can find here:
http://www.etsy.com/listing/118293834/frozen-flowers-merino-wool-felted-scarf


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи