Търсене в този блог

вторник, 28 юли 2015 г.

FELT ROCK PILLOWS * ФИЛЦОВИ КАМЪНИ ВЪЗГЛАВНИЦИI'm thankful to a lovely young lady for her challenge to create these felt "rocks" to warm the atmosphere of her home!
*** 
Благодаря на една прекрасна млада дама за предизвикателството да й създам тези филцови "камъни", които да сгряват атмосферата на нейния дом!This type of decorative pillows are always unique, because it can not be repeated by any form or by size, or by appearance, especially where has a specific decoration.
***
Този тип декоративни възглавници винаги са уникални, защото не могат да бъдат повторени нито като форма, нито като размер, нито като външен вид, особено когато имат специфична украса.They are seamless, extremely durable and unlike the most of felt products can even be washed in the washing machine on gentle program for wool of 30 degrees Celsius without centrifuge and using detergent for washing woolens.
***
Те са безшевни, изключително здрави и за разлика от повечето плъстени изделия дори могат да се перат в пералня машина на щадяща програма за вълна на 30 градуса по Целзий без центрофуга и с препарат за пране на вълнени тъкани.I love rocks and collect them at any walks. Therefore I love to recreate them through art. The first felt stones that I already made back in 2009 were made of non-carded wool and had the structure of real granite! I still remember them with nostalgia :)
***
Обичам камъните! Събирам ги при всяка разходка сред природата. Затова обичам и да ги пресъздавам и със средствата на изкуството. Първите плъстени камъни, които направих в далечната вече 2009 година бяха от недарачена вълна и имаха структурата на истински гранит! Още си ги припомням с носталгия :)Then over the years they followed by many clouds - black, white and pink :)
The text and pictures about them you can look here: http://svetlanaarts.blogspot.com/2015/03/felt-clouds-art-pillows-when-water.html
***
След това през годините последваха множество облаци - бели черни и розови :)
Текст и снимки за тях може да погледнете тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/2015/03/blog-post_17.html
Hearts and Planets...
***
Сърца и планети...
If you want to learn to create own such decorative pillows that look like rocks, clouds, planets, balls or other large seamless shapes can contact me to arrange individual or group workshops.
I'm happy to share my experience with those who are interested.
***
Ако искате да се научите сами да създавате подобни декоративни възглавници, които да приличат на камъни, облаци, планети, кълба или други обемни безшевни форми, може да се свържете с мен, за да уговорим индивидуален или групов уъркшоп.
Ще се радвам да споделя опита си с тези, които се интересуват.


Svetlana Kostova - LAnAArtНяма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи