Търсене в този блог

понеделник, 17 август 2015 г.

Felt stage costume Great Mother Goddess ♡♡♡ Филцов сценичен костюм ВЕЛИКАТА БОГИНЯ МАЙКА
Every order is a great challenge! Sometimes the original intention changes unexpectedly! 
This is a stage costume, I made for a Bulgarian singer and actress. During the hard working, slowly and unexpected appeared an ancient image of the Great Mother Goddess as a sacred cow. I am excited! 
♡♡♡
Всяка поръчка е голямо предизвикателство! Понякога първоначалното намерение се променя неочаквано! 
Това е сценичен костюм, върху който работих. Някак си неусетно се появи един древен образ на Великата Богиня Майка като свещена крава. Развълнувана съм! 
♡♡♡The possibilities of felt are boundless and texture obtained with it - expressive and amazing!
♡♡♡
Възможностите на филца са необятни, а текстурите, получени с него - изразителни и невероятни!
♡♡♡
Svetlana Kostova - LAnAArt

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи