Търсене в този блог

сряда, 11 януари 2017 г.

Иглонабиването като изкуство * Needlefelting as art

Note: You'll find English translation below

Щастлива съм, когато хората, на които предавам знанията и уменията си в изкуството наречено плъстене на вълна (филц), откриват, че носят в себе си талант да се изразяват чрез формата и обема като истински скулптори!


Защото да създадеш малка играчка, при това с характер и специфични черти, обеми и елементи, стойка и текстура, да овладееш и да извлечеш максималното от материала вълна, който повярвайте ми , никак не е лесен, си е истински дарба, подплатена с умения!Като Диана и нейните малки скулптурни филцови творения! Или като Деси с нейните великолепни плодове и таралежчето Иглика!

Светлана Костова
ЛАнААрт


*****

I am happy when people to whom I give my knowledge and skills in art called wool felting, found that they carry a talent to express themselves through shape and volume as true sculptors! 

Because to create a small toy, and with specific character traits, stand and texture, volumes and elements, to master and make the best of the material wool, which believe me, it is not easy to work with, it is a real gift, lined with skills!Like Diana and her small sculptural felted creations!
And like Desi with her amazing fruits and hedgehog named Iglika!


Svetlana Kostova
LAnAArt

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи