Търсене в този блог

неделя, 11 декември 2011 г.

АРТ РАБОТИЛНИЦА във Враца - WORKSHOP in VratzaСоциално терапевтичен център, Враца организира УЪРКШОП "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ"-2.

Уъркшопът се проведе на 03.12.2011г.(събота), 10.00 ч. - 14.00 ч. в Социално терапевтичен център гр. Враца, кв. 72, бул. Христо Ботев 140 .


В творческа арт-работилница с ръководител Светлана Костова се демонстрираха различни техники за работа с вълна – художествен текстил – филц (плъст, фелт, нетъкан текстил).
Само ако бяхте видяли радостта на всички присъстващи, особено на децата, когато създаваха сами цветните вълшебства от вълна!Заслугата за организирането на това вълнуващо събитие е на г-жа Zoya Pehlyova и прекрасния екип около нея!
http://bnr.bg/sites/horizont/News/Bulgaria_news/Pages/1203vra.aspx
http://tv.rimex-ltd.com/wp/?p=899
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=818394


 Social therapeutical center, organized Vratsa WORKSHOP "New opportunities for social inclusion" -2. The workshop was held on 03.12.2011 (Saturday), 10.00 - 14.00, address: Social therapeutical center, Vratsa, quarter 72, 140 Hristo Botev Blvd.In creative art workshop led by Svetlana Kostova was demonstrated various techniques for working with wool - art textiles - felt. Only if you have seen the joy of all present, especially the children when creating their own colorful magic of wool!
 The merit for organizing of this exciting event is Mrs. Zoya Pehlyova and the wonderful team of Social therapeutical center!
Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи