Търсене в този блог

вторник, 7 януари 2014 г.

НЕБЕСНИ СПИРАЛИ - бижута от филц в тюркоазено синьо * HEAVEN SPIRALS - turquoise blue felted jewelry set

http://www.etsy.com/listing/173974400/heaven-spirals-necklace-and-earrings-in 

Спиралата!
Вечна, като живота!
http://www.etsy.com/listing/173974400/heaven-spirals-necklace-and-earrings-in

Всъщност - Пътят на Живота!

Душевна песен, мелодия, която извира от сърцето на Твореца и преминава през нашите сърца, за да продължи своя път нататък, обагрена от нашата индивидуалност!

Нишката на живота, която свързва всичко съществуващо!

Сила и енергия от безпределното изобилие!

Мистерията на вечно пораждащия се и възраждащ се Живот, който опознава себе си в пулсациите на вечно вибриращата вселена!


http://www.etsy.com/listing/173974400/heaven-spirals-necklace-and-earrings-in 

Вдъхновена от спиралата, този символ, познат на човечеството от най-дълбока древност, символ на Духа, изобилието и развитието, създадох тези бижута от един също така прастар материал - вълната, допълнена с мъниста от стъкло.

Цветовете на моите небесни спирали - тюркоазено синьо, бяло и бледо кафяво - изразяват Небето и Земята, свързани от Любовта. Те са символ и на Светлината и Силата на Проявлението, които излъчват сърцата ни и които са градивото на живота, на всяка една реалност!


Едновременно с това те са нежни и деликатни, като докосване до нашата истинска същност!

P.S. Повече информация за тези мои произведения може да бъде намерена тук:
http://www.etsy.com/listing/173974400/heaven-spirals-necklace-and-earrings-in


Светлана Костова - ЛАнААрт


****************************** The text in English *********************************


The Spiral!


Eternal as life!
http://www.etsy.com/listing/173974400/heaven-spirals-necklace-and-earrings-in

Actually - Path of Life!

Spiritual song melody that flows from the heart of the Lord and pass through our hearts to continue on their way, colored by our individuality!

The thread of life that connects all things!


Power and energy from the infinite abundance!The mystery of eternal giving rise and reviving life that gets to know himself in forever vibrating pulsation of the universe !
http://www.etsy.com/listing/173974400/heaven-spirals-necklace-and-earrings-in

Inspired by the spiral, the symbol known to mankind since ancient times, a symbol of the Spirit, abundance and development, I created these jewelry from an also very ancient material - the wool supplemented with glass beads.

The colors of my heavenly spirals - turquoise, white and pale brown - express Heaven and Earth, in love.They are a symbol of Light and Power of Manifestation that emit our hearts and build a life of each reality!


At the same time they are gentle and delicate touch as to our true nature!


More information about this my work can be find here:
http://www.etsy.com/listing/173974400/heaven-spirals-necklace-and-earrings-inSvetlana Kostova - LAnAArt
http://svetlanaarts.blogspot.com/Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи