Търсене в този блог

петък, 11 септември 2015 г.

FLYING HORSES in the SUN GARDEN - hand painted silk shawl * ЛЕТЯЩИ КОНЧЕТА в СЛЪНЧЕВАТА ГРАДИНА - рисуван копринен шалHand painted large silk shawl, hand dyed fabric with natural plant extract (onion skins), size is approximately 98.4 inches (250 cm) long, 35.4 inches (90 cm) wide, 100% pure natural silk, hand stitched edges, made by Svetlana Kostova - LAnAArt. 
***
Ръчно рисуван голям копринен шал, ръчно обагрена основа с естествено растително багрило (люспи от лук), размер 250х90 см, 100% естествена коприна, обшит на ръка, худ. Светлана Костова - ЛАнААрт.The drawing is a free interpretation of the two Bulgarian ethno motifs similar to that found on a festive apron from the town Kotel, XIX century. They are winged horses that look like birds and flowers that resemble suns.
***
Рисунъкът е свободна интерпретация на два български фолклорни мотива, подобни на които се срещат върху празнична престилка от гр. Котел, XIX век. Представляват крилати кончета, които приличат на птици и цветчета, които приличат на слънца.
Flying horses are guardians of the tree of life, and are a symbol of inspiration and creativity in the human being.
Solar energy and light are a source of life, and the flowers are small Suns, headed towards the great Sun!
Horses themselves are solar animals and a symbol of the sun.

A very sunny and cheerful scarf!


http://www.etsy.com/listing/247425319/flying-winged-sun-horses-and-flowers

******
Крилатите коне са пазители на Дървото на живота, а са и символ на вдъхновението и творческото начало у човека.
Слънчевата енергия и светлина са извор на живот, а цветята са малки слънца, устремени към голямото Слънце!
Самите коне са соларни животни и един от символите на слънцето.

Един много слънчев и жизнерадостен шал!More information about the scarf and care for it, its price, if you want to buy it, can be found in my Etsy shop LanAArt following this link: http://www.etsy.com/listing/247425319/flying-winged-sun-horses-and-flowers.
***
Ако живеете в България, може да закупите шала лично от мен с отстъпка и заплащане в брой, по банков път или с наложен платеж. Svetlana Kostova - LAnAArt  

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи