Търсене в този блог

понеделник, 21 май 2012 г.

На Гая с ♥ ! /// I ♥ Gaia!, 20.05.2012


В деня на Великото подравняване, 20 май 2012 г., наречен още Денят Нула, се събрахме с приятели да отбележим това знаменателно събитие и да преживеем мигове на небивало ЕдинЕние!


За мен най-вълнуващото изживяване беше срещата с Лейди Гая, нашата прекрасна Земя!
Видях като на живо опияняващо красиви гледки, буйни чисти потоци, извори и водопади, морски прибои, напоителни дъждове, зелени гори, сини планини, ярки небеса! 
През мен, отдолу нагоре, протече мощна вълна! Чист възторг!!!

Видях и усетих една окъпана в светлина красива планета - нашата Нова Земя!
♥♥♥ С Любов и Благодарност!!!
СветЛанА
In English:
On the day of the Grand Alignment, May 20, 2012, called the Day Zero, we gathered with friends to celebrate this milestone and to experience moments of unprecedented Oneness!For me the most exciting experience was meeting with Lady Gaia, our beautiful planet Earth!

I saw as a live enchant beautiful scenery, lush clean streams, springs and waterfalls, ocean surf, rain irrigation, green forests, blue mountains, bright skies! In my view, bottom up, I went through a powerful wave! Pure delight!


I saw and felt a bathed in light beautiful planet - our New Earth! ♥ ♥ ♥ With love and gratitude!

SvetLanA

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи