Търсене в този блог

петък, 11 май 2012 г.

ЛЕКОТА /// LIGHTNESS


Усещате ли промяната?


Tя се носи във въздуха - с ароматите, птичите песни и онова невидимо усещане, че нещо хубаво се е случило!Една КОСМИЧЕСКА ПРОЛЕТ!

 


ЛЕКОТА!Лекотата е основното качество на общуването.
Когато усещаш лекота, значи всичко е наред – ти си на точното място и с точните хора.

Лекотата е радост, тя принадлежи на радостта и е нейно украшение.

Всички познавате усещането за лекота.
Създайте го, когато ви липсва и ще усетите крилете на радостта!


После всичко е лесно.
Задавайте въпроси, общувайте, пейте, танцувайте!
Източникът е неизчерпаем!
Насладете му се!

СветЛанА

In English:


Do you feel the change?

It is in the air - with the spices, bird songs and that invisible feeling that something good has happened!A SPACE SPRING!


 
LIGHTNESS!

The ease is the main quality of communication.
When you feel the lightness, then everything is okay - you're in the right place and with the right people.


 
Lightness is a joy, it belongs to her joy and grace.
You all know the feeling of lightness.
Create it when you miss and you will feel the wings of joy!
Then everything is easy.
Ask questions, interact, sing, dance!
The source is inexhaustible!
Enjoy it!

 

SvetLanA

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи