Търсене в този блог

петък, 9 ноември 2012 г.

НОСТАЛГИЯ /// NOSTALGIA

 
Художник: Светлана Костова - ЛАнААрт.
Носталгия, картина (пано), размер: 43 x 34 см = 16,9 x 13,4 инча, дебелина ок. 5 мм = 0,2 инча.
Българска вълна, техника мокър филц.
 
*********************************************************************************
Artist: Svetlana Kostova - LAnAArt.
Nostalgia, size: 43 x 34 cm = 16,9 x 13,4 inches, thickness at about 5 mm = 0,2 inches.
Bulgarian wool, wet felt technique.
This art work can be used as wall hanging (wall pannel) or framed picture.
 
 
 
Разхождам се някъде наоколо...
Наблизо е река Огоста. Чувам шума й!
Виждам синевата на Стара планина в далечината...
Тополите, селският път... Ухае на сено!
Поляната е пълна с пеперуди, жужене на пчели и птичи песни от близките дървета.
Сладка шумотевица...
Още съм там...
 
Всичко е толкова реално! Ваканциите на село, баба и дядо, безкрайните летни дни, сладките сънища... Всичко!
Още е живо!
В мен!
 
Светлана Костова - ЛАнААрт
 
 
 
In English:
 
I walk around here somewhere ...
Augusta river is nearby. I hear her noise!
I see the blueness of the Balkan Mountains in the distance...
Poplars, rural road ... Smells of hay!
Meadow full of butterflies, buzzing bees and birdsong from the nearby trees. Sweet buzz ...
I'm still there ...
 
Everything is so real! Holidays in my village, grandparents, endless summer days, sweet dreams ... Everything!
Its still alive!
In me!

Svetlana Kostova - LAnAArt.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи