Търсене в този блог

понеделник, 22 април 2013 г.

MY EARTH - MY LOVE - MY ART *** С ЛЮБОВ КЪМ ЗЕМЯТА!


Земята е нашата майка, нашата люлка и нашата закрилница!
 
The Earth is our mother, our cradle and our protector!

http://www.etsy.com/listing/93668980/unique-round-floor-carpet-new-earth

 
Тя изгражда и храни телата и сетивата ни с невъобразимото си богатство от багри, звуци, вкусове и аромати!
 
The Earth builds and feed our bodies and our senses with unimaginable wealth of colors, sounds, tastes and scents!


http://www.etsy.com/listing/94108730/earth-meadow-unique-felt-wool-art-work

 
Светът на формите й е вечен извор на вдъхновение!

 World of Earth's forms is eternal source of inspiration!


 
Ние човеците сме това, което сме, благодарение на Земята!
 
We humans are what we are thanks to the Earth!

http://www.etsy.com/listing/113596337/felt-art-picture-nostalgia-summer

 
Тя е не просто наш дом - Тя и ние сме едно!
 
She is not just our home - she and we are One!

https://www.etsy.com/listing/114498675/birds-of-paradise-felt-art-picture
 
 
Тя е наша, но и ние сме нейни, заедно с всичко, което я изпълва и населява!
 
She is ours, but we belongs to her, along with all that fulfills her and inhabits!

http://www.etsy.com/listing/92526372/mother-nature-unique-felt-wool-art-work

ЗаЕдно!
 
Together!

http://www.etsy.com/listing/93668980/unique-round-floor-carpet-new-earth


В деня на Земята ви поздравявам с част от творенията ми, вдъхновени от нея!

In the day of the Earth greet you with some of my creations, inspired by her!
https://www.etsy.com/listing/130053020/forest-fairy-tale-in-leaf-green-original

Екологични материали, естествени цветове и багрила!

Ecological materials, natural colors and dyes!

https://www.etsy.com/listing/130053020/forest-fairy-tale-in-leaf-green-original


https://www.etsy.com/listing/129781975/forest-leaf-green-original-set-jewelry

Sincerely,
Svetlana Kostova - LAnAArt

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи