Търсене в този блог

четвъртък, 15 май 2014 г.

ФОТОРАЗКАЗ - ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА в Бургас*ФИЛЦОВИ ЦВЕТЯ*** PHOTOSTORY about the FELTING WORKSHOP
На 10 май 2014 в красивия ни морски град Бургас се проведе ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА *ФИЛЦОВИ ЦВЕТЯ* със Светлана Костова, http://www.facebook.com/events/718896961483250/,*** 


FELTING WORKSHOP in Burgas * FELT FLOWERS * May 10, 2014 with Svetlana Kostova


Щастлива бях да видя и да се запозная на живо с някои от моите фейсбук приятелки. Това занимание най-после ни събра, за да поработим и творим заедно!
***
I was happy to see and meet some of my Facebook friends. This workshop finally brought us to to work and create together!В началото поговорихме накратко за вълната, за да се запознаят и те с този вълшебен материал и нейното древно и най-модерно приложение - плъстта, позната още под името филц!
***
In the beginning we talked briefly about wool to become familiar with this magical material and its ancient and most modern applications, known under the name Felt!Чрез процес на мокро плъстене - една непрекъснато осъвременявана древна традиция - от безформената маса на непредената вълна сътворихме с ръцете си материя! Парче плат, който не е плетен и не е тъкан. 
И до днес винаги изпитвам вълнение, когато правя и преподавам това тайнство на сътворяване! 
***
By the process of wet felting - a constantly brought up to date ancient tradition - from the shapeless mass of unspun wool we have created with our hands a matter! A piece of cloth, which is non-woven. A fabric made by ourselves! 
Even today I always feel excitement, when do and teach this mystery of creation!
Работихме с различни видове вълна, за да може да направим разликата в начина на редене, плъстене и приложение.
***
We worked with different types of wool to be able to make a difference in the manner of laying, felting and application.
Първите стъпки във всяко изкуство и занаят винаги са свързани с овладяването на изразното средство. Трябва да му знаеш възможностите, за да можеш да се изразиш чрез него!
***
First steps in any art and craft are always related with the mastery of the means of expression. You have to know the wool capabilities, so you can express yourself through it!Всеки получи внимание и съвети за най-добро усвояване на техниките и създаване на своите произведения. 
***
Anyone get special attention and advice for the best utilization of techniques and for creation oun works.Всички бяха водени стъпка по стъпка, движение по движение във всеки етап от процеса на плъстене на вълната, за да се случи магията. 
Нещо, което няма къде и как да  бъде научено в интернет, особено поднесено така синтезирано! Всичко, което е нужно да се знае в началото за техниката филц!

Имате ли здрава основа, може да продължите да опитвате и да усвоявате сами нови умения в това така необятно изкуство и занаят.
***

All were led step by step, movement by movement in each stage of felting process for the the magic to happen.
This is impossible to be learned on the internet, especially served a such synthesized way! 
Everything you need to know at the beginning for the felt technique!

If you have solid foundation, you can continue to try and will master alone your new skills in this so boundless art and craft.


Парчетата плъст, които създадохме, освен за усвояване на основни техники, в бъдеще може да превърнати в цвете или някоя друга вдъхновяваща красота. 
***
Pieces of felt that we created, except for learning basic techniques, in the future could be turned into a flower or some other inspiring beauty.
Накрая дойде и кулминацията, най-интересната част за всички дами, присъстващи на заниманието - създаването на цветя, които приличат на петуния, розичка или мак.
***
Finally came the culmination, the most interesting part for the all ladies attending the activity - creation of flowers that look like petunias, roses or poppies.


Цвете за косата или брошка - един впечатляващ акцент върху дрехите, чантата, колана!
***
Flower hair clip or brooch - an impressive accent on clothes, handbags, belts!

Въпреки умората, настроението е блестящо! :)
***
Despite the fatigue, the mood is brilliant! :)
Усмихнати и щастливи!
***
Smiling and happy!


Работихме почти без почивка през тези 5 часа и може би беше малко изморително за участниците, но сигурна съм, много полезно! Мисля, че всички си тръгнаха доволни и вдъхновени! 
***
We worked almost non-stop during those five hours :) and maybe it was a little tiring for the participants, but I'm sure very helpful! I think everyone left satisfied and inspired!Благодаря ви, приятели от Бургас! Очаквам с нетърпение да се видим отново!
***
Thank you, friends from Burgas! I look forward to seeing you again!
Svetlana Kostova
LAnAArt


Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи