Търсене в този блог

сряда, 18 март 2015 г.

Felt art carpet PATH OF LIGHT in its new home ♡ Плъстеният килим ПЪТЯТ НА СВЕТЛИНАТА в новия му домThe felt carpet PATH OF LIGHT that I created some time ago, photographed in its new home. Thanks to Good Fairy Rally and her wonderful family, part of what you see shining in the picture! I love you! ♡♡♡


Плъстеният килим ПЪТЯТ НА СВЕТЛИНАТА, който създадох преди време, сниман в новия си дом. Благодаря на Добрата Фея Рали и нейното прекрасно семейство, част от което виждате да грее на снимката! Обичам ви! ♡


Svetlana Kostova
LAnAArt

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи

NetworkedBlogs