Търсене в този блог

вторник, 26 май 2015 г.

КУРСОВЕ ПО ФИЛЦ ПРЕЗ ЛЯТО 2015 * FELTING WORKSHOPS in Summer 2015


Цяла година мечтаете за лятната отпуска! 
Планирате, сменяте планове, обмисляте! Броите дните... 
И ето я, тя наближава! Лятото дойде!
Може би ще отидете на море, планина или на село.

******
A whole year you are dreaming of summer vacation!
You are planning, changing plans, considering! Counting the days ...
And here it is, it is coming! Summer has come!
Maybe you'll go to the sea, mountains or countryside.

А може би ще останете у дома и ще се наспите, ще почистите, ще отидете на фризьор, козметик, ще почетете книжка, ще помързелувате... :)

******
Or maybe you will stay at home and get to sleep, will clean up, go to the hairdresser, beautician, SPA, will read book and be lazy ... :)


А защо не посветите някой ден на себе си? На душата си! 
На нещо, което сте искали да направите и все го отлагате! 
На нещо различно, което да ви зарадва и развълнува!

******
And why not devote one day to yourself? Of your soul!
To something that you would like to do and always kept putting it off!
To something different that would delight and excite you!
Иска ли ви се да научите, как да създавате красиви и уникални аксесоари от вълна чрез плъстене или така наречената техника филц?! 
Може да си изработите сами украшения, домашна декорация, шалове, шапки, чанти, пантофи и да посрещнете есента и зимата не просто с обновен гардероб, а и с нови умения!

******
Do you want to learn how to create beautiful and unique accessories through the felting technique?!
You can produce your own ornaments, home decoration, scarves, hats, bags, slippers and welcome autumn and winter with not just a renewed wardrobe, but also with new art skills!


Филцът е един от начините да развиваме творческите си способности. 

******
The felt is one way to develop your own creative abilities.


Заниманията по плъстене на вълна, освен полезни, са източник на радост за всички, които сме страни в този процес. Споделяме заедно запомнящи се мигове и се учим взаимно не само на плъстене на вълна, но и на толкова други неща! 
Често срещите ни прерастват в приятелства! 

******
The felting classes and workshops unless useful, are a source of joy for all who are involved in this process. We share memorable moments together and learn each other not only to felting wool, but also so much else!
Often our meetings grew into friendships!


През цялото лято от юни до септември ще продължат груповите занимания и творчески работилници в ателието ми в съботните и/или неделни дни в София. 

******
During the whole summer from June to September will continue group activities and workshops in my studio on Saturdays and / or Sundays in Sofia, Bulgaria.


Обявите за тях ще намерите тук в блога ми, както и в страницата ми LAnAArts във фейсбук, също и в личните ми профили във фейсбук, туитър и Гугъл+:

The announcements for these activities you will find here in my blog and in my page on Facebook LAnAArts, also in my personal profiles on Facebook, Twitter and Google + mentioned above.

Може да станете член на блога ми http://svetlanaarts.blogspot.com/ 
и да получавате редовни известия за всяка публикация.

******
You can become a member of my blog http://svetlanaarts.blogspot.com/ and receive regular updates on each post.
Предлагам ви и индивидуални занимания в дните от понеделник до петък в удобно и за двете страни време. 

******

I offer individual classes from Monday to Friday at convenient time for both sides.


Тези уроци са обикновено 5 часови, а цената за тях е 50 лв. 
Плюсът е, че получавате цялото внимание!

За въпроси и записвания може да се обаждате на телефон 0878 99 38 66.

******
These lessons are usually 5 hours, the price for them is 50 Levs. 
The advantage is that you get all the attention!
For any questions and registration may call at +359 878 99 38 66.
Примерна програма на заниманията от курса по филц може да намерите тук:

Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения.

Ще се радвам да споделим заедно мигове от лятото!

******
An exemplary program of the classes of the course felt can be found here: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html and here: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html.

The order of the classes may have some changes depending on the level and willingness of participants, but it must be followed sequentially depending on the complexity of the taught skills.

I'll be glad to share together moments of the summer!
Светлана Костова - ЛАнААрт
Svetlana Kostova - LAnAArtTranslate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи