Търсене в този блог

сряда, 27 май 2015 г.

"СВЕТОТО ПИСАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ" в 7-ми брой на "ГРАДИНА НА ПОКРИВА"

Образният език  на българската шевица –познание чрез сърцето          Една кратка притча, една вълшебна приказка, думите на един стих или поема, мелодията на една песен, символите и багрите на една везба могат да съдържат в себе си огромна информация, за написването и обяснението на която понякога са нужни хиляди страници. Затова древните послания са многозначни, изпълнени с условни образи, алегории и метафори, както многолико и многомерно е самото битие.

Чрез сакралния език на образите се пишели тайни трактати за самопознание и самоусъвършенстване, засягали се основните въпроси на битието.

За мен няма съмнение - в българското везмо е стаена хилядолетна мъдрост, чиито древни послания говорят един сакрален език – езикът на образите и неговото универсално писмо. Всеки човек, докоснал се до непреходната хубост на българските шевици, признава, че те му въздействат по особен начин. Харесва ги, макар често да ги смята за странни. Без да разбира техния смисъл, гледайки мотивите на българската везба, зрителят често изпитва вълнение и трепет, които минават границите на обичайното възприемане на изкуството и трудно се поддават на обяснение. Почти всеки забелязва особената енергия, които струи от изображенията. Те просто греят с някаква своя вътрешна светлина, излъчват сила, красота и хармония.


Сякаш обаче има и още нещо! Нещо тайно и едва доловимо! В тях се откриват смисли, изненадващи със своята неочакваност и многопластовост.
Дълбоки философски прозрения, познания за устройството на човека, света и вселената, Бог, сътворението!
Дали там, в цялото дълбоко и проникновено послание на образите от българската везба, не е закодирано познание? Древно знание скрито в шевиците?!
За да бъде опазено! За да не бъде забравено?!
Знание предавано като светиня от поколение на поколение.
Познание разбирано чрез сърцето.
Нашето Свето писание!
Текстът е откъс от книгата, която подготвям за печат, посветена на символите и посланията на българските народни шевици. Целия откъс може да прочетете в 7-ми брой на "Градина на покрива" - електронен двуседмичник, който няколко ентусиасти списват безплатно два пъти месечно по пълнолуние и новолуние: 

Темите във всеки брой са интересни и разнообразни и отразяват духовните търсения на авторите. Обединява ги искреното желание да помогнат на устремените към Истината, да бъдат като оазис в пустинята, като отдих по Пътя, като глътка вода в жарък ден!

Всички, излезли досега броеве на "Градина на покрива" може да прочетете тук:

Брой 1 - http://taro-magic.eu/newspaper/Брой1.pdf
Брой 2 - http://taro-magic.eu/newspaper/Broi2.pdf
Брой 3 - http://taro-magic.eu/newspaper/Broi3.pdf
Брой 4 - http://taro-magic.eu/newspaper/Брой4.pdf
Брой 5 - http://taro-magic.eu/newspaper/Брой5.pdf
Брой 6 - http://taro-magic.eu/newspaper/Брой6.pdf
Брой 7 - http://taro-magic.eu/newspaper/Брой7.pdf
Брой 8 - http://taro-magic.eu/newspaper/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B98.pdf

Светлана Костова
ЛАнААрт

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи