Търсене в този блог

понеделник, 30 декември 2013 г.

My 2013 in pictures according Google+ *** Моята 2013 според Google+

My 2013 according Google+
How beautiful are these flashbacks! This one even has music! :)

My art, felt and teaching courses, a lot of work, travelling, meetings, exhibition, success!
And so much LOVE!
What an abundance!

THANK YOU! Give me more!

Svetlana Kostova 
LAnAArt 
http://svetlanaarts.blogspot.com/

 

Моята 2013 година в снимки през погледа на Google+ :)
Колко са мили тези ретроспекции! А тази дори си има музика! ;)

Моето изкуство, филц и курсове, много работа, срещи, пътувания, изложба, успехи!
И много ЛЮБОВ!
Какво изобилие!

БЛАГО-ДАРЯ! Нека идва повече!

Светлана Костова
ЛАнААрт
http://svetlanaarts.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи