Търсене в този блог

петък, 14 февруари 2014 г.

Snowdrops - the gentle promise of winter! Jewelry of silk and crystals * Кокичета - нежното обещание на зимата! Бижута от коприна и кристали

Текст на български и английски

http://www.etsy.com/listing/167111250/white-snowdrops-silk-flowers-silver

White and green - snowdrops are gentle promise of winter ... 
Beautiful fairy tale that in the Earth's womb is born life! 

http://www.etsy.com/listing/157019300/snowdrops-silk-cocoons-flowers-earrings

Life in the white light of the snow under the first vibrant rays of the winter sun! 

http://www.etsy.com/listing/167111250/white-snowdrops-silk-flowers-silver

White purity and green growth - tenderness, but power! It's snowdrop! 
Promise for Spring! Streams and lush grass, headed towards the sun! 

http://www.etsy.com/listing/177766006/large-green-silk-cocoon-flowers-earrings

But now ... Now we still have the white of all the possibilities, potential, promise! 
And the hope of green, hidden within it the power of creation springing from the heart!

http://www.etsy.com/listing/165911647/small-green-forest-fairies-silk-and


Svetlana Kostova
LAnAArt

******

http://www.etsy.com/listing/167111250/white-snowdrops-silk-flowers-silver
Бяло и зелено - кокичетата са нежното обещание на зимата...
Красивата приказка, че в недрата на Земята се ражда живот! 


http://www.etsy.com/listing/157019300/snowdrops-silk-cocoons-flowers-earrings

Живот в бялата светлина на снега под първите ярки лъчи на зимното слънце!

http://www.etsy.com/listing/177766006/large-green-silk-cocoon-flowers-earrings
Бялата чистота и зеленото на растежа - нежност, но и сила! Това е кокичето!
Обещание за пролет! Буйни реки и треви, устремени към слънцето!

http://www.etsy.com/listing/165911647/small-green-forest-fairies-silk-and

Но сега... сега все още имаме бялото на всички възможности, потенциалите, обещанието!
И надеждата на зеленото, скътало в себе си силата на съзиданието, извираща от сърцето!

http://www.etsy.com/listing/167111250/white-snowdrops-silk-flowers-silver
Светлана Костова
ЛАнААрт

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи

NetworkedBlogs