Търсене в този блог

петък, 2 януари 2015 г.

Svetlana Kostova LAnAArt's 2014 Year in Photos


My 2014 according Google+ 
How beautiful are these flashbacks!
My felt art and teaching courses, a lot of work, travelling, meetings, success! 
And so much LOVE!
What an abundance!
THANK YOU! Bring me more!

Svetlana Kostova - LAnAArt
http://svetlanaarts.blogspot.com/


****************************************­­********


Моята 2014 година в снимки през погледа на Google+ :)
Моето изкуство и курсове по филц, работа, срещи, пътувания, успехи! 
И много ЛЮБОВ! 
Какво изобилие!
БЛАГО-ДАРЯ! Нека идва повече!

Светлана Костова - ЛАнААрт
http://svetlanaarts.blogspot.com/

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи